amulet BOHODAR

  • PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • DUCHOVNÍ VHLEDY
  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • VŮDCOVSTVÍ, ENERGIE KOSMU
  • MOUDROST
  • SEBEVĚDOMÍ A OSOBNÍ RŮST
  • RODINA

varianta 12A

varianta 12B

BOHO DAR neboli BOŽÍ DAR. Může být něco víc? Ve své podstatě můžeme BOHA vnímat jako LÁSKU. Cítíme, že všechny dary LÁSKY jsou nejvyšším projevem bytí. Takže už asi také cítíme, proč je symbol BOHODAR mimořádně mocným symbolem. V podstatě je tak mocným, jak široce dokážeme otevírat svoje srdce.

Symbol BOHODAR je symbolem rodičovského opatrovnictví a stálé podpory světelných nebeských sil nad lidskou rodinou ("dar bohů"). Tento symbol je vnímán jako nejvyšší symbol moudrosti a spravedlnosti. Symbol BOHODARU často užívali nejvyšší duchovní a mudrci a lidé s vysokým morálním kreditem, zkrátka lidé - strážci Moudrosti Lidské Rodiny a Nebeské Moudrosti. Užívat tento symbol bylo velikou ctí, a symbol samotný byl užíván s velikou úctou. Hvězdně moudří PraSlované vnímali symbol BOHODAR tak, že pomáhá lidem sebevědoměji se pohybovat životem a že podporuje jejich duchovní růst.

Děti bohů - SLOVANÉ, kteří mají dar cítit tuto BOŽÍ PODPORU, mohou žít pokojně v míru s matkou přírodou. Symbol BOHODAR navíc také posiluje PraSlovanské runové znaky a symboly. Existuje tu prastará a mocná víra, že BOHODAR nás pomáhá naplňovat Univerzální Pravdou a pomáhá nám s duchovními vhledy. Co dodat? Asi nic. Je to taková síla, že mohu jen tiše mlčet a obdivovat svět.

Barevné provedení BOHODARU existuje převážně v kombinacích Božských tvůrčích sil to je: 1) Nebesky modrá se zlatou, anebo 2) transformační červená s všeobjímající bílou.

Ukazuje se, že je velmi poučné zkoumat silné symboly a obrazy tak, že se s nimi dále pracuje, například vzájemným skládáním, otáčením, nebo překrýváním sebe sama. Vznikají tím zcela nové struktury, které v sobě nesou zakódované nové informace o dalších principech a nové další symboliky. Je to způsobeno tím, že silný symbol zrcadlí principy Kosmu a je tudíž také kompletně fraktálního typu, stejně jako je fraktální povahy celý Vesmír.

Zkusme si tedy takto skládat k sobě BOHODAR (BOŽÍ DAR). Zjišťujeme, že vytváří další a další varianty NEKONEČNÝCH VZORŮ, a že je úžasné fraktální povahy, byť to při prvním pohledu na BOHODAR hned tak nevypadá. Vidíme zde 9 různých nekonečných vzorů BOŽÍHO DARU. Je to nádhera a současně také BOHAtý materiál k dalšímu zkoumání dalších vnořených a skrytých geometrických vztahů a symbolik.

Příklad: Podíváme-li se např. blíže na charakteristiku nekonečného vzoru BOHODARU, tak ihned vidíme symbolické informace o Kosmickém Kódu všech Kódů, čísle 144. Je to nejutajovanější číslo (kód) všech dob a všech kultur.

Zde se o Kódu všech kódů 1 4 4 dozvíte více

Tento kód v sobě nese princip: "Jeden centrální zdroj propojuje čtyři elementy a opačné čtyři elementy." Vidíme, že centrální zdroj je natočený pod úhlem 14,4° a kolem něj jsou 4 elementy svislé a 4 elementy vodorovné, tedy opačné (anebo 4 ústí doleva a 4 opačně doprava, anebo 4 ústí nahoru a 4 opačně dolů atd.) Je to dokonalá symbolika.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ