amulet SVARGA

  • PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • DUCHOVNÍ VHLEDY
  • SLUNEČNÍ
  • OSVÍCENÍ, DUCHOVNÍ RŮST

varianta 36A

varianta 36B

Použitá symbolika je úžasná. Průhledné nebo bílé pozadí odkazuje na všudypřítomné "hmatatelné nic" či "nehmatatelné všechno." Samotný symbol má barvu Nebe, tedy odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi.

Sluneční kříž vytváří kromě čtyř kvadrantů Slunečního vyzařování také různé vnitřní prostory a odbočky. Poukazuje tím na rozličné a různě orientované reality, které jsou však navzájem provázané. Některé vnitřní prostory jsou však uzavřené a jiné jsou zase otevřeným systémem. Těmi otevřenými jsou ty, které jsou ve vertikálním směru, tedy v ose Země- Nebe. Symbol říká, že v tomto smyslu propojení není žádných hranic ani omezení. Cesta je otevřená. Úžasná symbolika.

U PraSlovanů byl symbol Svarga symbolem Nebeské Poutě a harmonického Duchovního růstu a zdokonalování přes prožívání mnohých a rozličných mnohovrstevnatých realit a světů, jež utváří cestu Zlaté Poutě, která Duši vede do kvalit, které se nazývají SVET PRAVI


Tyto principy Zlaté poutě jsou nekonečnou cestou. Onou Cestou, která je v podstatě Cílem. Vše je jedním, vše na sebe navazuje a vše je nekonečné podstaty. Tomu plně odpovídá genialita symbolu, který vytváří fascinující nekonečný vzor.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ