amulet NEBESKÝ KŘÍŽ a SLUNEČNÍ KŘÍŽ

NEBESKÝ / SLUNEČNÍ KŘÍŽ - PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ VHLEDY
  • SLUNEČNÍ
  • MOUDROST
  • PŘEDKOVÉ NAPOJENÍ
  • RODINA
  • PODPORA ŽIVOTA, OBNOVA ŽIVOTA

varianta 19A

varianta 19B

Obsahují symboliku dvou sil - Nebeské Duchovní a Rodové (proto se někdy nazývají "Předek", protože napojuje na ochranné síly a snahy Duší našich předků). Nosily se často přímo na těle, nebo v jeho blízkosti.


Sluneční Kříž


Nebeský Kříž

Změníme-li směr rotace symbolu SLUNEČNÍ KŘÍŽ, získáváme jeho sesterský symbol NBESKÝ KŘÍŽ. Všichni vnímáme, že Slunce a Nebesa patří k sobě jako den a noc. Jsou jedním, přitom jsou opakem. Oba symboly tak v sobě zahrnují veškerou Moudrost Stvoření - SOUHRU PROTIKLADŮ V JEDNOTĚ. Symbol NEBESKÝ KŘÍŽ v Kosmické Moudrosti propojuje Boha s Člověkem. A také s jeho Předky. Je dobré uvědomit si, že za vše co umíme, vděčíme našim předkům, a že jim obrazně i doslovně stojíme na ramenou.

My sami, také jednou budeme těmi bájnými "předky" pro následující generace. A určitě také budeme chtít duchovně pomáhat žijícím, jak jen budeme umět. Kdo si to dnes, v technické a vykořeněné době uvědomuje, ten se může s pokorou obracet na Duše našich předků, které nám chtějí pomáhat a může tak mít ve svém podvědomí a ve svém srdci mocné pomocníky a rádce. Symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE, byl vytvořen právě s tímto záměrem.

Pokud prožíváte obtížnou situaci, pokud se bojíte, že nebudete mít dostatek síly, potom si můžete vědomě zvolit symbol Nebeského kříže. Ten vám bude svými Moudrými Kosmickými cestami a silami pomáhat překonávat obtíže.

Symbol Nebeský kříž je kombinací dvou slovanských run. Runy "Az" (znamená vědomí spojení s rodinou) a runy "Ha" (což znamená nutný pohyb vpřed). Mimochodem Runa "Az", napsaná dvakrát, je symbolem Boha a symbolem Božského principu jako takového.

Nebeský kříž je mocným a univerzálním symbolem. Může ho užívat či nosit každý, kdo chce cítit spojení se svými předky a Božským principem. Pokud se nosí NEBESKÝ KŘÍŽ třeba na krku, lze doslova cítit podporu a napojení Vyššího Světa. NEBESKÝ KŘÍŽ je proto vhodný i pro období, kdy nám docházejí fyzické nebo morální síly, kdy jsme vyčerpaní, kdy ztrácíme víru v sebe a své silné stránky. Takto vnímali a užívali symbol NEBESKÉHO KŘÍŽE naši moudří předci PraSlovani.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ