amulet SVĚTLA DAR

PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • SLUNEČNÍ
  • DOMOVINA PRASLOVANŮ

varianta 24A

varianta 24B

varianta 24C

Symbol se jmenuje SVĚTLA DAR. Prastaré texty uvádí, že vše je světlo, a že vše se do světla navrací. Říkáme VYSVĚTLIT někomu něco, nebo OSVĚTLIT něco. Říkáme to, protože si vědění a informace spojujeme se světlem. Dnes už tušíme, co kdysi dávno brali za samozřejmé, a to, že Univerzum obsahuje Kosmické vědomí, tedy vědění a informace. Takže pokud symbol nese název SVĚTLA DAR, je to dar nejvyšší. A Slunce neodráží světlo, ale přímo je vytváří. Jeho světlo je darem pro nás pozemšťany. Vyzařování Slunce je vyzařováním energií, informací, moudrosti, Prány, léčivých koordinátů, opravných matric, ... To vše je jeho Darem pro nás. Kdo si to uvědomuje, kdo to umí žít, ten žije v napojení na Duši Univerza. Vidíte v symbolu 4 hady? Lékárníci mají ve znaku jednoho nebo dva hady, kteří obtáčí poutnickou hůl. Poutnická hůl byla vždy symbolikou moudrosti, neboť poutníci přinášeli usedlíkům nové informace a neusilovali o statky hmotné, nýbrž duchovní. Ve starých Sumerských vyobrazeních jasně vidíme, že dva hadi jednoznačně připomínají dvě navzájem se obtáčející vlákna DNA. A ten, kdo zná DNA, ten zná i léčení těla. Had byl v dávnověku nejvyšším symbolem moudrosti a vědění.

Sluneční Symbol SVĚTLA DAR se spojuje s PraSlovanskou symbolikou původní severní pravlasti bílých národů. Tuto pravlast tyto původní národy dostaly DAREM. Tato oblast či území se jmenovala DAARIA, někdy také Hyperborea. Toto území později z důvodu potopy zaniklo a původní bílé národy musely migrovat do nižších oblastí.

Vědoucí bytosti se tedy mohou na tento symbol napojovat jak principiálně, tak i v duchu kontextu symbolu naší PraSlovanské Pravlasti.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ