amulet NOVORODNIK a RYŽIK

  • NOVORODNIK - PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ
  • LÉČENÍ NEPLODNOSTI
  • PLODNOST
  • TRANSFORMACE
  • RYŽIK - PŮSOBENÍ

  • PŘEDCI
  • HOJNOST

varianta 35A

varianta 35B

varianta 35C

varianta 35D

VARIANTA 35MA

Oba symboly jsou shodné konstrukce, jen jsou navzájem opačně orientované. Jejich myšlenkovou linií je klasická Svastika, tedy graf čtyř kvadrantů vyzařování Slunečních částic, avšak je zde další přidaná důležitá informace. Tou přidanou informací je znalost struktury rozložení částic v jednotlivých kvadrantech. Jak je z úvodních obrázků patrné, kvadranty jsou nabity následovně: záporné částice, kladné částice, záporné částice a smíšené částice s neutrálním nábojem. Celkově jsou to tedy 4 kvadranty, avšak jen 3 mají zřetelný náboj. Neutrální kvadrant navíc není statický, ale postupně se přemisťuje (cestuje) po jednotlivých kvadrantech 1 až 4. Symboly Ryžik a Novorodnik tedy v sobě nesou jak čtverkovou informaci, tak i trojkovou, jak je patrné z dalšího přiloženého obrázku. A toto cestování trojkovosti je dokonale zobrazeno, není totiž zobrazeno pouze v jediném kvadrantu, ale ve všech, protože cestuje postupně po všech kvadrantech. Je to dokonalé.Další dokonalostí je, že tento symbol je fraktálního typu. Lze jej na sebe nekonečně napojovat a tím vytvářet pole, nesoucí všude stejné informace o charakteru Slunečního vyzařování. RYŽIK je PraSlovanský Sluneční symbol čistého Světla našeho Slunce. Je symbolem pozemské plodnosti a bohaté úrody. Umísťoval se na zemědělské nářadí, na stodoly, obilnice atd.

NOVORODNIK. Tentýž symbol, jen s obráceným směrem. Symbolizuje Nebeskou Ohňovou sílu. Oheň, to je transformace a proměna. Novorodnik symbolizoval proměnu - rozmnožení prastarých rodů. Jedná se o plodorodný symbol. Proto se často nosil na ženských oděvech, sukních, ženských košilích, ženských opascích. Při dnešním stavu zvýšené neplodnosti ... těm lidem, kterých se to týká, mohu jen doporučit se o tuto symboliku více a hlouběji zajímat.

Ryžik vytváří nekonečné vzory. Průnik obou symbolů Ryžiku a opačného Novorodniku vytváří dokonalou strukturu se 12 vnitřními sektory.  Zde více o významu čísla 12

Obraz obsahuje cekem 12 vnitřních "prázdných" (nehmotných) sektorů 3 + 3 + 3 + 3 přitom rozdílné jsou jen 3 a ty se 4x opakují ve 4 kvadrantech. Zde více o tom, jak Slunce pravidelnou proměnlivostí svého vyzařování ovládá 12 různých základních charakteristických typů lidských povah (znamení). Zde více o tom, jak silný a tvořivý je Kosmický Kód 12.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ