amulet MOHUTNOST PLODNOSTI MATKY

  • PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • HOJNOST
  • PLODNOST
  • PODPORA ŽIVOTA
  • OBNOVA ŽIVOTA

varianta 14A

varianta 14B

varianta 14C

V symbolické rovině je odpradávna čtverec symbolem něčeho pevného, něčeho co se jen tak nikam neodkutálí. Na Dálném východě je symbolem hmotné planety Země a často byli čtvercem označovaní charakterní lidé, na které je spolehnutí.

Oba Symboly Mohutnosti Plodnosti Matky obsahují jak dva čtverce, tak i dva kruhy. V jednom případě dva propojené čtverce a ve druhém dva propletené kruhy či elipsy. Kruhy či elipsy jsou opakem čtverce, jsou opakem hmoty, jsou tedy symbolikou duchovních hodnot.

Oba symboly obsahují zelenou barvu (barva života), dále barvu zlatou (Božské úrovně), červenou barvu (ohňová barva, transformace). Oba symboly propojují symboliku vyzařování Slunce (Slunečního kříže) a života na Zemi.

Zajímavá je forma kříže tvořeného zkříženými kruhy či elipsami ve zlatém poli. Tento symbol je celkově velmi propracovaný. Překrývající elipsy a čtverec se překrývají harmonickým proplétáním. Jednou je daná barva nad a podruhé je pod.


SOLARD. Také je také symbolem Mohutnosti Plodnosti Matky. Použitý ústřední červený kříž existuje u PraSlovanů i jako samostatný Svastický symbol. Vyjadřuje prvopočáteční Zemi, která dostává Světlo, Teplo a Lásku od Slunce. Je také symbolem Rozkvétání Země.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ