amulet GARUDA

PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ
  • GALAXIE
  • KOMUNIKACE, PROPOJENÍ S BOHY, OLTÁŘ
  • NAPOJENÍ A OCHRANA SVĚTLÝCH BOHŮ

varianta 17A

varianta 17B

varianta 17C

varianta 17D

Čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. GARUDA je další z řady geniálních křivkovitých Slunečních symbolů.

Dle prastarých záznamů, přinesli PraSlované při velké migraci po potopě, svoji moudrost také hnědokožcům, Indům, a ti mnohá VEDění zaznamenali do textů zvaných VÉDy. Podle prastarých VÉD, létal Bůh Višnua na různých létajících strojích - VIMÁNÁCH a také létal na Nebeském "ptáku" GARUDOVI. Pro PraSlovany byl GARUDA Nebeský symbol, který symbolizoval Nebeské "Kolo", na kterém a ve kterém umí létat Bůh Višnu. PraSlované Garudu skutečně někdy nazývali obrazně "ptákem." Tento "pták", nebo také létající Višnuovo město, PraSlované také vnímali jako vzdálené město Árijců. Symbol Garuda je spirálovým zobrazením Svastiky - tedy toho "CO PŘICHÁZÍ Z NEBE" a byl často zobrazován na létajících strojích VIMÁNÁCH. Byly to létající objekty určené pro meziplanetární a mezigalaktické cestování.

GARUDA symbol je nesmírně silný a mocný také proto, že byl tak hojně mezigalakticky používán. Genialita symbolu spočívá v mnohém.

  • Centrální kruh - neomezený Božský potenciál, dokonalost
  • Křivky - Duchovní roviny
  • Zalomené bleskovité linie - prudké toky energií
  • Zlatá - Božské úrovně
  • Modrá - Kosmos, Nebeské roviny.

Stejně jako je fraktální Vesmír, je fraktálního typu i Symbol Garuda, který vytváří různé druhy Nekonečných Vzorů. Dokonale znázorňují podstatu Kosmického záření - ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ. Jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří výry. A nekonečný vzor nám přesně tohle sděluje. Další typ nekonečného vzoru vytváří také Sluneční Kříže a kvantově rozprostřená centra energií.

Dalším úžasným sdělením je spojení dvou opačných symbolů GARUDA. Je dobré si to pozorně prohlédnout. Vidíme dokonale zobrazený prostorový kulovitý Zdroj záření, protkaný siločárami. Celkem 44 polí na horní polokouli a 44 polí na dolní polokouli. Dohromady tedy 88 polí. Kosmické principy, které zrcadlí osmička, přesně sedí na symboliku tohoto Kosmického Zdroje. Zde více o osmičkových principech https://www.centrumserafin.cz/svetlo-cisel-8-jv/ A máme tu ještě vloženou nejhlubší symboliku Kosmického Kódu 1 4 4. Je to Kosmický Kód TVOŘENÍ. Vidíme 44 vyzářených sektorů a jednu centrální kruhovou osu. V principu tedy vidíme symboliku: 1 (propojující osa) a 4 a 4 (sektory). A přesně taková je charakteristika kódu všech kódů 1 4 4. Zde o něm více. No není to všechno dokonalé a nádherné?


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ