amulet KOLOCHORT

  • PŮSOBENÍ
  • DUCHOVNÍ
  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • HARMONIE A SOUHRA PROTIKLADŮ
  • POMOC VYŠŠÍCH SIL

varianta 5A

varianta 5B

Konstrukce symbolu vychází ze vzájemně propojené dvojakosti, což je podstatou našeho hmotného Vesmíru. Tato dvojakost působí v dokonalé harmonii a souhře, tedy v jednotě. Proto zde vidíme dva Sluneční symboly (Sluneční kříže), jak jsou vzájemně opačně orientované a současně propojené do sebe, přičemž fialový překrývá červený. Duchovní podstata (fialová) je tedy vše překrývajícím principem. Zhmotnění skrze červenou sílu ohně (zhmotnění skrze hvězdy a hvězdné systémy), je plně překryto a zaštítěno nehmotným světem. Zajímavostí je samotný střed obou Slunečních křížů. Kříže vytváří svojí pozicí kruhový otvor v samotném středu obou křížů a celého symbolu. Kruh je symbolikou Neohraničeného a Neomezeného potenciálu. Zde o tom více

Duchovní kříž (JIN) nese nejen barvu fialovou, ale i žlutou, přičemž žlutá (zlatá) je světlem Slunce. Hmotný Ohňový kříž (JANG) nese barvy červenou a opět žlutou (zlatou). Oba kříže tedy žlutou barvou (zlatou) odkazují na Slunce a jeho činnost. Symbol zdůrazňuje roli Slunce jako takového, roli hvězdy, a hvězdných systémů obecně. Je to zpráva, že Slunce působí i v Duchovní a Duševní rovině, stejně jako působí Vědomí Kosmu na vše, co jest. Brva pozadí symbolu je barvou Nebeskou. Odkazuje tím na hodnoty, které jsou nad námi. PraSlované tímto symbolem symbolizovali dvojaký či podvojný systém pojímání světa a neustálé působení protikladů, světla a tmy, života a smrti, vyzrálosti a nevyzrálosti, pravdy a křivdy atd. Tento symbol PraSlované používali, když prosili vyšší síly o pomoc při řešení složité situace nebo o pomoc při řešení sporu.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ