amulet SADCHANA

PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ
  • KOMUNIKACE, PROPOJENÍ S BOHY, OLTÁŘ
  • DOSAHOVÁNÍ VYTYČENÉHO CÍLE
  • OSVÍCENÍ, DUCHOVNÍ RŮST

varianta 28A

varianta 28B

varianta 28C

Čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. Sluneční symboly jsou v podstatě grafy vyjadřující podstatu Slunečního vyzařování a tedy i zásadního působení na vše živé na Zemi.

Na obrázku je vidět, jak se rotací Slunce křivkovitě a spirálovitě stáčí hranice jednotlivých sektorů vyzařovaných nabitých částic. Tyto grafy Slunečního vyzařování zvané Svastické symboly mohou být buď graficky zjednodušené (přímé, pravoúhlé či geometrické) nebo mohou být přesnější křivkovité. SADCHANA. je další z řady chytrých křivkovitých Slunečních symbolů. Křivka svojí symbolikou odkazuje na Duchovní principy a hodnoty.

PraSlované tento symbol používali jako Sluneční kultovní symbol, kterým si pomáhali k dosahování vytyčeného cíle. Symbolem Sadchana symbolizovali tvořivou snahu o úspěch, a současně i dokonalost. Tímto symbolem se označovaly systémy prastarých obřadů, za jejichž pomocí se dosahovalo spojení s vyšším Božským světem. Já osobně v těchto křivkovitých tvarech a formách vždy hledám další skryté roviny sdělení, určené však již jen pro zasvěcené. Proto mě nesmírně baví je zkoumat stále dokola a z různých úhlů pohledu. Struktury, které umí SADCHANA vytvářet jsou fascinující. Nejedná se pouze o hezké obrázky. Asi každý zná Boží oko v trojúhelníku. Trojúhelník - to je tvořící struktura. Zde najdete téma Kosmického kódu 144 a tam se dozvíte o tvořícím trojúhelníku to podstatné.

A jak to souvisí se Sadchanou? Prolnutí Sadchany s opačnou Sadchanou (prostřední obrázek), vytváří celkem 33 vnitřních prostor. Tedy 3 a 3. Neboli jeden trojúhleník a opačný druhý trojúhelník. A to je geniální sdělení. Přesně takto totiž TVOŘÍ "Harameinův bod", neboli Květ života, neboli kód 1 4 4 atd. Sadchana pomáhá TVOŘIT. Má červenou barvu ohně, tvorby a transformace. A uvnitř? Zelený kroužek. Zelená, to je Život a kruh, to je Božský neomezený potenciál. Fascinující. Další sdělení Sadchany: elektomagnetické siločáry vyzařované Sluncem probíhají tak, že elektrické siločáry běží v jedné rovině a magnetické v rovině KOLMÉ. A přesně to v symbolické formě vidíme na obrázku nekonečného vzoru Sadchany.Je podle mě dobré tento symbol studovat dále a dále. Moudrost jeho tvůrců je přímo Hvězdná.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ