amulet SVADCHA

  • PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • KOMUNIKACE, PROPOJENÍ S BOHY,
  • OLTÁŘ

varianta 8A

varianta 8B

varianta 8C

varianta 8D

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) Sluneční symbol. PraSlované tento symbol vnímali a používali jako Nebeský Symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat Lidské Dary Nebeským Bohům a Nebeským silám. 

Použité barvy jsou Kosmicky Nebeské. Zlatá symbolizuje Božské roviny a Nebesky modrá náleží Nebeským rovinám. Symbol je opět fraktálního typu, má schopnost vytvářet nekonečné vzory.

Na přiložené fotografii je nefritová žabí SVASTIKA nalezená na neolitickém nalezišti v Bulharsku, která je stará minimálně 8.000 let. Přidání "žabí" symboliky do Slunečního symbolu je doslova geniální, protože žába v symbolické rovině tzv. "sedí na prameni", tedy na Zdroji. A to je úžasná symbolika Slunečního záření, Slunečního vlivu, Nebeských sil. To vše je skutečně pramenem a Zdrojem pro vše živé na Zemi. Zelená barva Nefritu je také výstižně symbolická. Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté? Zelená. Artefakt obsahuje také uprostřed otvor. Tento centrální otvor obsahuje mnoho PraSlovanských Slunečních symbolů. Odkazuje přímo na centrální Zdroj všeho - Slunce.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ