amulet RADINEC

  • PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • OCHRANA PŘED TEMNÝMI SILAMI
  • OCHRANA NOVOROZENCŮ

varianta 7A

varianta 7B

RADINEC je PraSlovanský Nebeský Sluneční Symbol se specifickou a krásnou mocí a účinkem. Naši hvězdně moudří prapředkové PraSlovani tento symbol používali k ochraně Novorozenců. Symbol RADINEC byl na jejich kolébkách určených pro kojence. Byl na výšivkách na oděvech a na předmětech obklopujících dítě.
PraSlované vnímali Radinec tak, že chrání děti před zlými duchy, poškozením a negativními a destruktivními energiemi a záměry. Vnímali ho tak, že pomáhá dětem přinášet radostný život, štěstí a mír. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let.
Symbol RADINEC se nacházel na dětských hračkách. Tím pomáhal "přinášet radost". Název či jméno Symbolu RADINEC, pochází od jména Boha Slunce RA, který zahřívá své malé dědice a potomky.
PraSlovani vnímali RADINEC tak, že nejsilnější ze všech ochranných RADINCOVÝCH amuletů jsou ty, které vyrobily vlastníma rukama maminky svých dětí. A to tak, že práce na RADINCOVÉM amuletu, ať už výšivce, nebo dřevěném, či kovovém výrobku, by měly být prováděny pouze za hezkého slunečného dne, nebo při východu měsíce. Takovýto Symbol, vyrobený v takovéto krásné chvíli a energii, pak přinese dítěti další sílu a ochranu.

Většina Svastických Slunečních Symbolů má červenou barvu a tím odkazuje na silnou a ohnivou energetickou povahu, ale energetická struktura malého dítěte je stále příliš jemná a v blízkosti ochranného ohně by mohla shořet. Proto se v PraSlovanských ochranných Slunečních Symbolech ochraňujících nejmenší děti, používala barva symbolizující ochrannou a konzervační sílu Nebes - zlatá a modrá.

Je zajímavé, že PraSlovani obvykle šili dětské oblečení ze starých oděvů svých rodičů. Nebylo to proto, že takové látky byly mnohokrát vyprány, a že tudíž byly měkké a nepoškozovaly pokožku dítěte, ale hlavně proto, že takové oblečení absorbovalo rodičovskou energii a sílu, a tím mohlo chránit, či zachránit dítě před destruktivními energiemi a událostmi.
Dívčí šaty byly šité z matčiných oděvů a chlapecké z oděvů otce, což také pomáhalo správnému vývoji i v závislosti na pohlaví. Velmi zajímavé, že?


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ