amulet DCHATA

PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • SLUNEČNÍ
  • HARMONIE A SOUHRA PROTIKLADŮ
  • ZDRAVÍ, HARMONIE TĚLA, DUŠE, DUCHA, SVĚDOMÍ

varianta 18A

varianta 18B

4 kvadrantový Sluneční symbol. Barvy: červená (oheň, přeměna, proměna, akce, tvoření, Jang) a zlatá (Slunce, Božské úrovně). Zlatý Svastický Kříž obsahuje ohňový vnitřní Svastický Kříž. Čtyři specifická zalomení zlatých ramen velkého kříže vytváří dojem čtyř šipek směřujících do levé rotace, zatímco ramena velkého i malého kříže poukazují na opačnou rotaci. V symbolické rovině tedy symbol obsahuje vnější i vnitřní vlivy, Božskou podstatu, proměnu, souběžné vlivy protisměrných (protichůdných) sil, Sluneční působení.

Ve své podstatě se tedy jedná opět o nekonečné principy a nekonečnou Zlatou Pouť každé rozvíjející se bytosti. Tomu pak plně v symbolické rovině odpovídá schopnost symbolu vytvářet nekonečný vzor.

U našich předků PraSlovanů je DCHATA ohnivým Božím znakem, který charakterizuje provázanost a vnitřní strukturu člověka. Symbol popisuje čtyři základní elementy, které nám Tvořivé Božské Síly darovaly a ze kterých je utvářený každý člověk naší Velké Bílé Rasy, tedy naši Předkové PraSlovani. Těmito čtyřmi elementy jsou: TĚLO, DUŠE, DUCH, SVĚDOMÍ.

Pro mě osobně je velmi zajímavé, jak naši velemoudří prapředkové PraSlovani pracovali s chápáním duchovních rovin. Velmi často kladou důraz na svědomí, jakožto samostatnou rovinu Duchovního rozvoje.

Tedy kvality NEZPRONEVĚŘIT SE SÁM SOBĚ, SVÉ DUŠI.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ