amulet NAVNIK

PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • DUCHOVNÍ VHLEDY
  • SLUNEČNÍ

varianta 23A

varianta 23B

varianta 23C

Symbol NAVNIK symbolizuje Duchovní pouť člověka. Duše lidí bílých národů (rodů Velké Rasy) po smrti těla na Fyzické Zemi (Midgard Zemi) putují Duchovními cestami. Pro každého člena Velké Rasy jsou vytvořeny čtyři Duchovní Poutě. Rodnou Domovinou lidských Duší Velké Rasy je Nebeský svět. Odtud přichází tyto Duše po materializaci na Zemi. A sem se po smrti těla i navrací.

Barvy symbolu jsou opět dokonalé. Žlutá (zlatá) je barvou Otce Slunce. Tato barva se nachází v samotném centru symbolu, ale také všude jinde. Hvězdný Kosmický vliv naší Domoviny je všudypřítomný. Vně i uvnitř. Jak nahoře, tak i dole.

Ramena Slunečního symbolu mají skutečný křivkovitý tvar. Současně jsou v symbolické rovině symbolu NAVNIK Duchovními cestami. Ty jsou vyznačeny modře. To je dokonalé. Modrá přísluší k JIN principu, tedy principu obejmutí, klidu, intelektu, vody... Je to výstižná barva Duchovní cesty. Symbol obsahuje také čtyři červená centra, rudé body. Číslo čtyři v Kosmické numerologii zrcadlí principy orientace v daném prostředí, ovládnutí daného tématu, ovládnutí ve hmotné rovině a Poznání v Duchoví rovině. Zde více o význau čísla 4.

Symbol NAVNIK (Navi - Duše) je dokonalý i v tom ohledu, že vytváří nekonečné vzory, stejně jako jsou nekonečně propletené cesty Duchovního rozvoje.

Neskonale dokonalé je, že abychom dosáhli nekonečného vzoru a modré Duchovní obloukové cesty na sebe navazovaly, tak se musí vždy překrýt dva ohnivé body. Ze 4 ohňových bodů se tedy po překrytí stanou jen 2 body, přičemž ze 4 samostatných Duchovních cest se stanou 4 propojené Duchovní cesty, které propojeností vytváří i nekonečnost a obousměrnost všech cest.

To je moudrá a fascinující symbolika: POSTUPNÝM ROZPUŠTĚNÍM PUDOVÝCH IMPULZŮ DOCHÁZÍ K PŘEMĚNĚ V ROVINĚ DUCHOVNÍHO PROPOJOVÁNÍ. Wow. No není to opět dokonalé?


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ