amulet ALATYR

  • PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • MOUDROST
  • ŠLECHETNOST, ČESTNOST
  • SYNERGICKÉ EFEKTY
  • ZDRAVÍ, HARMONIE TĚLA, DUŠE, DUCHA, SVĚDOMÍ
  • OCHRANA PŘED TEMNÝMI SILAMI

varianta 1A

varianta 1B

Symbol ALATYR, používaný jakožto AMULET, VARIANTAje možná nejznámějším Slovanským amuletem vůbec. Byl našimi prapředky vnímán tak, že se díky němu může lidský život dramaticky změnit k lepšímu v jediném okamžiku.

ALATYR je možná nejznámějším amuletem, avšak velmi často bývá špatně chápán. ALATYR je převážně MYSTICKÝ symbol. Je to jeden ze symbolů, který je ve vykopávkách nacházen u našich prapředků s největší frekvencí. Byl velice rozšířený a velmi často užívaný.

Podle legend připutoval "hořící ALATYR" z nebe a vyrůstá z něj světový strom, který je skrytý lidským zrakům. Podle legend v sobě ALATYR nese souhrn základních zákonů Univerza. Co je myslím velmi zajímavé, je skutečnost, že slovo OLTÁŘ vzniklo ze slova ALATYR.

ALATYR v sobě nese symboliku Hvězdy, čtyř směrů, osmi elementů, jednoho Středového Centra, Kosmického Kódu 1 4 4, Duchovní devítky, a také Ohně a Transformace. V PraSlovanské symbolice ALATYRU, se střed symbolu vnímá jako středové Centrum, které je jednak Centrem Univerza a současně je také OKEM RODA (hlavní PraSlovanský Bůh).

PraSlované vnímali ALATYR tak, že v sobě kumuluje Sluneční energii. Také proto je v něm naakumulovaná tak obrovská síla a Mágové a Mystici se tak často obraceli k ALATYRU o pomoc s uzdravováním, nalezení pravdy, spravedlnosti, rovnováhy. Vnímali ALATYR jako symbol Harmonie, Neomezeného Univerza, Kosmické Moudrosti.

Je to jeden z nejsilnějších PraSlovanských amuletů, jaký může člověk nosit na středu hrudníku v oblasti mystické čakry VADŽRADHARA - zde o této fascinující čakře více

Pomocí ALATYRU je možné sebe-uzdravování nejen fyzického těla, ale také emocionálního těla a psyché. ALATYR má ještě jedno úžasné působení. Působí jako ŠTÍT, který chrání před negativitou a destruktivními vibracemi.

Co je úžasné, je skutečnost, že ALATYR může nosit kdokoliv a to bez ohledu na věk či pohlaví.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ