amulet SVATEBNÍK

  • PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • RODINA
  • HARMONIE A SOUHRA PROTIKLADŮ
  • ŽENSTVÍ A MUŽSTVÍ
  • ZALOŽENÍ RODINY, TVOŘENÍ NOVÉHO
  • SPOJUJÍCÍ RODY, MANŽELSTVÍ, VESMÍR

varianta 6A

varianta 6B

V první řadě to je v principu Sluneční symbol. Pracuje tedy na úrovni Hvězdné síly a Hvězdné moci. Umíte si vůbec představit nějakou větší sílu? Je nepředstavitelná. Tento Sluneční symbol je další z řady "chytrých" symbolů, neboť v sobě nese mnoho rovin sdělení. Často je chápán jako Svatebník, tedy něco co spojuje muže a ženu dvou rodů. Ve své hlubší podstatě a ve svém principiálním působení však tento symbol zrcadlí PRINCIPY PROPOJENÍ ODLIŠNOSTÍ. Propojení odlišných rovin, a to tak odlišných, že jsou to přímo protiklady. Ano, celý Hmotný Vesmír je souhrou protikladů v jednotě. Podívejte se zde na silnou číselnou Kosmickou symboliku zrcadlící princip propojování odlišností.

Tou symbolikou je osmička, neboli dva dokonalé kruhy. Jeden nahoře, druhý dole. Neboli Jak nahoře, tak dole. Anebo také dokonalost najdeš jak v nehmotném duchovním světě, tak i ve hmotném světě (atom křemíku, ani elektron, nebo foton, nejdou lépe vymyslet). Osmička také zrcadlí principy propojení odlišných sfér, neboť se dva kruhy navzájem dotýkají a vytváří tím nekonečnou cyklickou cestu. V konečném důsledku je osmička symbolem věčné cesty a tím nám přináší zprávu, že CESTA JE CÍL. Že to na čem záleží, je to, jak kvalitně umíme prožívat cestu, na které se nacházíme právě teď a tady a ne někdy až se něco odehraje ... zřejmě proto je osmička na dálném východě symbolikou ŠTĚSTÍ, protože kdo plně chápe osmičkové principy a kdo je umí žít, ten žije svůj život v HARMONII. Toto vše obsahuje genialita použitého symbolu, neboť je fraktálního typu a vytváří nekonečnný vzor, jehož podstatu šíří všemi směry.

A symbol SVATEBNÍK? Jsou to přeci propojené osmičky, které jsou současně chytře i Slunečním grafem vyzařování Slunce. Jedna část je modrá - odkazuje na JIN síly, tedy ženský princip, princip klidu, intelektu a obejmutí, element VODA. Druhá část je červená, tedy opačná, odkazuje na opačné JANGové síly, mužský princip, princip síly, akce, element OHEŇ. Oba typy sil JIN a JANG jsou v dokonalém propojení. Modrá ramena u středu překrývají ramena červená a červená ramena dále zase překrývají ta modrá. Vytváří tak dokonalou souhru protikladů v jednotě a vytváří dokonalou harmonii. A jaká barva vzniká spojením modré vody a červeného ohně? Barva FIALOVÁ, což je barva veskrze Duchovní.
Já osobně považuji tento symbol za Univerzální a dokonalý.

Uvádí se, že tento symbol symbolizoval spojení dvou rodů, a také splývání odlišných systémů Těla, Duše, Ducha a Svědomí do jediného Životního systému, kde voda i oheň existují v propojení a splynutí. Síla symbolu je dána také propojením se záměry Tvůrce, proto tolik záleží, jaké záměry daná bytost má. Jsou-li v souladu se životem, se svobodou, s tvorbou, s Univerzem, potom může "symbol" konat zázraky, tedy to, co se děje "ZA ZRAKEM", zraku ukryté.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ