amulet SLAVEC

  • PŮSOBENÍ

  • SLUNEČNÍ
  • PODPORA OTĚHOTNĚNÍ
  • LÉČENÍ ŽENSKÝCH POTÍŽÍ
  • ZDRAVÉ DĚTI

varianta 34A

varianta 34B

VARIANTA 34MA

SLAVEC poskytuje zdraví všem dívkám a ženám a pomáhá vdaným ženám porodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, velmi často používali Slavec ve výšivce na svém oděvu. Symbol SLAVEC používaly ženy trpící neplodností, či vážnými ženskými chorobami. V takovém případě je dobré umístit symbol SLAVEC např. na spodní prádlo.PraSlovani vnímali SLAVEC tak, že každá žena, obklopující se čistými a silnými Slunečními Symboly, tím očišťuje svůj energetický systém a léčí své energetické pole, a tím se mění k lepšímu duchovně i fyzicky. Zvolené barvy jsou Nebeské - modrá a zlatá. Jsou to barvy Nebes, Slunce, Ochrany, Klidu, Konzervace, Léčení, Bohů ... tedy přesně ty barvy, které jsou vhodné k pokorné prosbě o pomoc s léčením a nápravou.

Většina Svastických Slunečních Symbolů má červenou barvu a tím odkazuje na silnou a ohnivou energetickou povahu, ale energetická struktura malého dítěte je stále příliš jemná a v blízkosti ochranného ohně by mohla shořet. Proto se v PraSlovanských ochranných Slunečních Symbolech ochraňujících nejmenší děti, používala barva symbolizující ochrannou a konzervační sílu Nebes - zlatá a modrá.

Je zajímavé, že PraSlovani obvykle šili dětské oblečení ze starých oděvů svých rodičů. Nebylo to proto, že takové látky byly mnohokrát vyprány, a že tudíž byly měkké a nepoškozovaly pokožku dítěte, ale hlavně proto, že takové oblečení absorbovalo rodičovskou energii a sílu, a tím mohlo chránit, či zachránit dítě před destruktivními energiemi a událostmi.

Dívčí šaty byly šité z matčiných oděvů a chlapecké z oděvů otce, což také pomáhalo správnému vývoji i v závislosti na pohlaví.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ