amulet ZNICH

  • PŮSOBENÍ

  • DUCHOVNÍ
  • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
  • GALAXIE
  • DOSAHOVÁNÍ VYTYČENÉHO CÍLE
  • OCHRANA, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ

varianta 2A

varianta 2B

Čtyř-kvadrantový Sluneční symbol. ZNIČ je další z řady chytrých křivkovitých Slunečních symbolů (křivka svojí symbolikou odkazuje na Duchovní principy a hodnoty). PraSlované byli Kosmicky moudří. Tuto moudrost žili. Sluneční symboly pro ně nebyly jen nějaké hezké obrázky. Pracovali s nimi reálně, jako s funkčními Kosmickými kódy a klíči, které otevírají proudy Kosmických působení. Každý symbol sloužil k nějakému konkrétnímu zaměření.Symbol ZNIČ PraSlované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení záměru. Symbol ZNIČ, totiž symbolizuje Svatý Neuhasitelný Kosmický Oheň a Nevyčerpatelný Zdroj Života.

Symbol ZNIČ, se často používal k ochraně před nemocemi nebo k uzdravení člověka. ZNIČ vnímali tak, že je v člověku schopný probudit energii a sílu, aby dosáhl něčeho nového. Vnímali ZNIČ tak, že nejenže dává sílu, ale také tlačí člověka ke správnému rozhodnutí, které může radikálně změnit osud.

No není to obrovské a úžasné? Proč si máme nechat kvůli nacistické hlouposti pošlapávat a zatracovat tak úžasné a moudré PraSlovanské Svastické Kosmické klíče? Symbol ZNIČ, je opět fraktálního typu a vytváří úžasné druhy Nekonečných Vzorů.

Opět dokonale znázorňují podstatu Kosmického záření - ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ (jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří výry. A nekonečný vzor nám přesně tohle sděluje.

Prohlédněme si nekonečné vzory. Kdo PraSlovanské Sluneční symboly pozorně sleduje, ten již ví, co si může na nich vypozorovat.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ