amulet SVETOČ a SVITOVIT

 • SVITOVIT - PŮSOBENÍ

 • DUCHOVNÍ
 • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
 • MOUDROST
 • SNYRGICKÉ EFEKTY
 • ŽENSTVÍ A MUŽSTVÍ
 • PLODNOST
 • ZDRAVÉ DĚTI
 • SVĚTOČ - PŮSOBENÍ

 • DUCHOVNÍ
 • SLUNEČNÍ NAPOJENÍ
 • MOUDROST, SVĚDOMÍ
 • PŘEDKOVÉ NAPOJENÍ
 • OSVÍCENÍ, DUCHOVNÍ RŮST
 • POMÁHÁ NAJÍT SMYSL ŽIVOTA
 • ZDRAVÍ
 • HARMONIE TĚLA, DUŠE, DUCHA

varianta 3A

varianta 3B

varianta 3C

varianta 3D

Oboustranný symbol s obrovskou silou a mocí. SVTOVIT vznikl spojením dvou JARGICKÝCH symbolů: GROMOVIK a KOLADNÍK. Symbol SVITOVIT tak spojuje více symbolických rovin současně.

GROMOVIK - mocný PraSlovanský symbol, který symbolizuje nevyčerpatelnou božskou moudrost a nekonečnou energii vesmíru. GROMOVIK ztělesňuje nekonečný cyklus událostí a pohyb směrem ke Stromu života. GROMOVIK působí ohromnou silou a je schopen propojovat neviditelné prostory minulosti a budoucnosti.

KOLADNIK - je oboustranným symbolem. Z jednoho směru je považovaný za ženský symbol. Tento symbol je spojován s bohyní Ladou, kterou naši předkové považovali za patronku všeho ženského. Počet paprsků symbolizuje nekonečno(nekonečné zdokonalování). Z druhé strany je KOLADNK považovaný za mužský symbol, zejména ve své Jangové energii. Hojně jej užívali muži ochránci a obránci vlasti.

SVITOVT v sobě zrcadlí odkazy na všechny výše uvedené roviny a dokonce ještě mnohem více. PraSlovani vnímali vloženou vnitřní dualitu tak, že synergicky a mnohonásobně navyšuje sílu a moc veškerého vloženého působení. SVITOVIT je přesně takovým symbolem. Význam SVITOVITu není jen ve vztahu Nebeského a Pozemského světa. PraSlovani jej vnímali tak, že nepřerušované spojení Nebe-Země přineslo našemu světu mnoho skvělých Duší (duchovní fialová barva symbolu). Všechny duše se rodí v Nebi a potom je síly SVITOVITu pomáhají přivádět na Zemi, kde z nich později vyrostou skvělí lidé. Takoví lidé jsou pak čistší v duši a v myšlenkách. Takoví lidé pak dokáží měnit svět a lidi k lepšímu. Tak vnímali PraSlovani SVITOVIT, a tak s ním i pracovali. Symbolem SVITOVIT se například výšivkami zdobilo denní oblečení těhotné ženy a látky, do kterých zavinulo novorozené dítě. To poskytovalo matce a dítěti určitou ochranu před nežádoucím vývojem.

Díky Univerzálnosti a Dualitě v symbolu SVITOVIT, jej hojně využívali i muži. Zejména ti, kteří čelili obtížné volbě, nebo je čekalo mnoho obtížných osudových zkoušek, nebo když prosili o podporu vyššího světa. Symbol SVITOVIT vnímali tak, že podporuje bezpečí života.


SVĚTOČ je sourozencem SVITOVITu. Symbol SVĚTOČ byl hojně užívaný a uctívaný, neboť byl vytvořený na počest Božských sil, jejichž hlavním účelem je přinášet lidem SVĚTLO a OSVÍCENÍ a pomáhat rozptylovat temnotu, včetně temnoty v Duši člověka.

SVĚTOČ sděluje, že prostřednictvím Světla může člověk poznávat pravdu a volit si správnou cestu pro sebe. Mnohosměrnost paprsků symbolizuje mocnou fúzi různorodých energií. Touto mocnou fúzí a kombinací sil vzniká UNIVERZÁLNÍ VÍR (= akční červená barva symbolu)

SVĚTOČ je stejně jako SVITOVIT Univerzálním symbolem. Napojení na něj pomáhá člověku pochopit, co je jeho smyslem života, a také hlouběji studovat zákonitosti života. Jedním z hlubokých význam SVĚTOČe je pomoc při hledání harmonie se sebou samým, s vyšším světem a okolním světem.

Moudří PraSlovani žili budováním vztahů s přírodou. Věřili, že pouze harmonie s prostředím přináší podporu od vyšších světů a zachovává život na Zemi. Do harmonie s přírodou a Vesmírem spadá i živý vztah k Duším našich předků. SVĚTOČ pomáhá navazovat s nimi spojení a vztah a čerpat od nich jejich Moudrost. A to se týká stejně tak i nás současníků. Původní PraSlovani, kteří byli hvězdně moudří, jsou přeci i našimi předky.


ŘEMÍNKY K VÝBĚRU


DŘEVĚNÁ KRABIČKA K SADĚ AMULETŮ