netradiční workshop - noční povídání do usnutí ŘEČ UNIVERZA

PRÁCE SE SNY, ŘEČ UNIVERZA, KOSMICKÁ NUMEROLOGIE ..


NOVÝ NETRADIČNÍ FORMÁT PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

Ukazuje se, že mnoho lidí již má mnoho načteno. A ukazuje se také, že Poznání je třeba žít, neboť jeho praktikování je dalším smysluplným krokem seberozvoje. Největší zápal, energii a pokroky pozoruji během autentických prožitků a při praktických ukázkách, přímo na vlastní kůži klientů.

Nejvíce se osvědčuje velmi netradiční sdílení informací a zkušeností formou tzv. Nočního povídání do usnutí, díky níž snáze pronikáme do podstaty několika úžasných témat, které mají dar a potenciál způsobit doslova revoluci v našich životech.

Tato nesmírně účinná a zajímavá forma sdílení je kombinací semináře, workshopu, her, povídání, sdílení, zvukové harmonizace a hlavně pohodičky, ... to vše při svíčkách, kávě, čaji, sušenkách, s dobrou a uvolněnou večerní a noční náladičkou. Velmi rád to také propojuji s léčivou zvukovou harmonizací. Úžasné léčivé zvukové nástroje (křišťálové a jiné) dokáží mnohem více, než hromady slov. Více k léčivému zvukování najdete ZDE nebo také ZDE a třeba ZDE

Funguje to skvěle. Karimatka, přikrývka... každý si donese něco malého na zobání, zvídavost a zájem dozvědět se něco nového a chuť sdílet energie a informace s ostatními hledajícími. A co budeme dělat? V podstatě to, co právě budeme chtít. Budeme se učit cíleně pracovat se sny a možná že si také zahrajeme úžasnou hru Vesmírný věštec, která nám přinese odpověď Vesmíru na naši otázku, a když budeme chtít, tak si zameditujeme na srdeční čakru, nebo na odtajněné čakry, abychom vyrovnali energie a nebyli moc přepovídaní a zahlcení "mentálnem", prostě budeme naslouchat nejen druhým ale i sami sobě. A můžeme naslouchat i léčivým zvukovým nástrojům,... To vše můžeme.

Druhý den si ukázkovou formou rozebereme a interpretujeme obdržené sny, abychom nově získané informace o práci se sny rovnou použili v praxi na vlastní kůži.

Pohodové sdílení a dobrá uvolněná nálada je podstatnou esencí při hlubším a podprahovém odhalování neohraničeného potenciálu práce s vědomím, která vyžaduje pávě takovýto přístup.  Výsledkem je mnohoúrovňové nasávání a vstřebávání informací tzv. čtením mezi řádky.


TÉMATA NOČNÍHO POVÍDÁNÍ DO USNUTÍ

Hlubokých a zajímavých témat je v zásobě tolik, že by je nepojal ani cyklus deseti nočních setkávání. Primárním cílem Nočního povídání do usnutí je otevření nových cest do úžasných dimenzí vědomé práce s vědomím.


PRÁCE SE SNY

Málokdo ví, že skrze sny můžeme dostávat zcela konkrétní moudré odpovědi na naše konkrétní otázky. Sny jsou pravděpodobně jednou z nejvyšších Božích tvůrčích technologií, která je zcela bez hranic a která má naprosto neomezený potenciál. Sny jsou uměním moudrosti vyššího vědomí. Skrze vyžádané sny nám mohou moudře radit například naši duchovní rádci z nefyzické reality, nebo nám může odpovídat živá bytost GAIA, Univerzum a mnohé další struktury vědomí. Kdo nastartuje vědomou komunikaci s vyšším vědomím, ten ve svém vývoji letí raketově vzhůru.

Přiblížíme si základní pozadí zdroje snů, jejich smysl a význam. Jiří Veselý je autorem knihy PRÁCE SE SNY (vydala Fontána). Vypracoval jednoduchou, a jak se zatím ukazuje, zřejmě i univerzální metodiku individuálního postupu interpretace snů a práce s nimi. Například trénink zapamatování snů je překvapivě jednoduchý a účinný.

Druhý den si ukázkovou formou rozebereme a interpretujeme obdržené sny, abychom nově získané informace o práci se sny rovnou použili v praxi na vlastní kůži.


Noc co noc má každý z nás možnost zužitkovávat ve svůj prospěch pár jednoduchých rad a poznatků, které vycházejí z letitých zkušeností s prací se sny. I ve Vašem případě může cílená práce se sny znamenat doslova životní revoluci. více zde


KOSMICKÁ NUMEROLOGIE

Představíme si zcela nový a fascinující koncept hlubšího vnímání významu čísel. Nový numerologický koncept "nového věku" vychází přímo z prazákladních univerzálních Kosmických principů, a proto nese název KOSMICKÁ NUMEROLOGIE.

Lidské bytosti jsou obklopeny a prostoupeny vnějšími i vnitřními Vesmíry. Energie - informace - kódy - symboly, ... jsou úplně všude a jsou přímými projevy Univerza. Co myslíte, že slyší Vesmír, když si pro podporu realizace představujeme, že už máme svůj vysněný sen, např. dům, partnera nebo finance. Co přitom ve své podstatě vysíláme a vyzařujeme do Kosmu? Je dobré se nad tím zamyslet, protože Vesmír nám nastavuje zrcadla a vrací nám právě to, co my sami vyzařujeme.

Vesmír nehovoří lidskými slovy a větami. Součástí vědomí Univerza a jeho řeči jsou symboly. A například čísla patří mezi základní symboly Univerza. Čísla jsou součástí jeho vědomí. Čísla jsou součástí jeho řeči. Kdo porozumí řeči čísel, porozumí hlouběji Univerzu a tím i sám sobě.

Kosmická numerologie je sice svojí podstatou stará jako Kosmos sám, protože je jeho nedílnou součástí, přesto je formálně novým pojmem, neboť z rozumového hlediska nahlíží na podstatu a význam čísel ze zcela nového obohacujícího pohledu - z pohledu základních Kosmických principů. Takto jsme zatím k podstatě čísel přistupovali "pouze" na podvědomí úrovni. Nyní máme možnost zvědomění této podprahové moudrosti Univerza.

Velikou silou konceptu Kosmické numerologie je jeho praktická ověřitelnost. Díky všudypřítomným názorným příkladům, má každý z nás kdykoliv možnost si v praxi ověřovat platnost KOSMICKÉ NUMEROLOGIE, neboť na podvědomé úrovni se základními Kosmickými archetypy pracuje lidstvo neustále. Názorný příklad zde

Ještě větší silou Kosmické numerologie je její praktická uchopitelnost v každodenní realitě života. Nechte se unést fascinujícími možnostmi Univerza. Stačí to jen uvidět, poznat, uchopit a realizovat. Více zde__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________