.

PŮSOBENÍ FOREM (MATRIC)

VYUŽÍVÁNÍ PŮSOBENÍ FOREM V REALITĚ ŽIVOTA

ZÁKLADNÍ FORMY PŘÍRODY

 • Koule a Kruhy (hvězdy, planety, mýdlová bublina, kruhy na hladině)
 • Spirály (galaxie, vodní vír)
 • Rotace (rotace vody , video rotace bodu časoprostoru 00:55:24s , dvojitý toroid 01:03:12s , symbol Jin/Jang 01:05:37s)

FORMY V NEJSTARŠÍM CHÁPÁNÍ SVĚTA

NEJMYSTIČTĚJŠÍ SYMBOLY LIDSTVA

MODERNÍ OBJEVY

 • Ve hmotě žádná hmota není
 • Amit Goswami vědomí může generovat hmotu, naopak to nelze
 • Teorie holofraktografického Vesmíru
 • Fyzikální Vakuum
 • Torzní pole (Genadij Šipov)
 • Návrh, že fyzikální jednotka času neexistuje (čas je definován hmotou)
 • Hmota je definována časem (pohyb energie)
 • Fraktalita jako základní princip
 • Časoprostor definuje sám sebe vzájemným podmíněním
 • Návrh, že princip polarizace je způsobován principem rotace
 • Vše rotuje v Kosmu (přitom rotace není uvažována v základní soustavě bodů, osy X/Y/Z)
 • Co pozorovatel, to Vesmír. Objektivní realita neexistuje.
 • Čas chronos a kairos. Čas je konceptem vnímání.

DEFINICE / VYJASNĚNÍ POJMŮ / ZMATENÍ

 • Nikdo neví, co je vědomí
 • Silová pole chápeme jako hmotu
 • Kvanta reagují na vědomí, jsou komplementární a to vše reálném čase
 • Elektron umí projít dvěma různými otvory současně
 • Nositelem informace jsou světelná kvanta (vše je světlo a do světla se navrací)
 • Látka, která převádí informace do matérie je voda
 • Nikdo neví, co je voda (H3O2 v živých buňkách)
 • Největším zmatením je pojem EGA. Ego je nutný Fyzický zaměřovač principů oddělenosti.

SYSTÉMOVÉ ILUZE A BARIÉRY

 • 96% až 99% energie existuje ve formě, která uniká našim "senzorům"
 • Temná hmota a Temná energie. Víme o nich jen díky tomu jak cloumá s tím, co vidíme.
 • Nepřevoditelnost ve třech Fyzikách 1) Kvantové Mechanice, Newtonovské f. a Kosmologii
 • Stejně tak kvantové skoky v rozlišovacích schopnostech v různých měřítkách (ruka/stůl)
 • Nikdy není možné nahlížet do všech úrovních informací (Kosmická knihovna, guru/ožrala)
 • Vždy musíme hledat a objevovat a díky tomu to všechny bude vždy bavit
 • Fyzické senzory silně ořezávají vibrační spektrum (neořezaně vidět = zřít)
 • Lidé si vše potřebují zasadit do rámce, který jim dává smysl.
 • Smysl nám dávají procesy, které známe z vlastní zkušenosti.
 • Naše zkušenosti jsou však zkušenostmi pouhého 1% Vesmíru.
 • Procesy jiného typu buď vůbec nevnímáme, nebo je zařadíme do nesmyslů, nebo zázraků.
 • Lidské zkušenosti zpracovává rozumová část našeho vědomí, které používá logiku.
 • Logika je pastí rozumu (logikou jdou odargumentovat i odporující si stanoviska)
 • Na základě (nedokonalých) zkušeností s 1% Vesmíru si nelze dělat představu o Stvoření.

K ČEMU NAKONEC STEJNĚ VŠICHNI DOSPĚJÍ

 • Příčinou všeho je Vědomí (Bůh, Zdroj, Pra Zdroj, Univerzum, Kosmické Vědomí … )
 • Vědomí je Duchovní příčinou všeho
 • Duchovní příčina všeho se projevuje záměrem, řádem, pravidly, zákony … )
 • Univerzum není chaos ani bordel, vše obsahuje řád, tedy myšlenku
 • Myšlenky jsou součástí vědomí. Vědomí komunikuje. Komunikační cestou jsou symboly.
 • Symboly jsou součástí vědomí, jsou projevem jeho existence.
 • Vědomí je neomezené v čase, prostoru.
 • Vědomí Zdroje není omezené vůbec ničím. Vědomí nemůže neexistovat.
 • Jakékoliv vjemy a iluze jsou konceptem vnímání. Koncepty vnímání mohou mít pravidla.
 • Kolektivní vědomí mohou mít kolektivní pravidla (fyzikální zákony daného typu Vesmíru)
 • Hermetické texty: Když Bůh tvořil Duši, dal si záležet na neproniknutelnosti tajemství.
 • Vědomí je hybatelem událostí a kauzality.
 • Vědomí tvoří. Tak tvořil i Bůh. Vědomé tvoření vědomím.
 • Příčinou je Vědomí, jeho záměr, působí informací, následuje energie a následuje hmota
 • Hmota / její energie (dojem hmoty) je otiskem forem a principů.

PRAVIDLA TVOŘENÍ VE HMOTĚ

 • Hmota a její determinace časoprostorem je konceptem vnímání.
 • Vše má svoji hodnotu jen díky porovnávání mezi sebou.
 • Kdyby se např. vše zrychlilo na dvojnásobek, zrychlení nemáme ani jak rozpoznat.
 • Nepochopení Placeba vědou. Tomuto principu by se měla věnovat nejvíce.
 • Homeopatický a autopatický princip: čím méně hmoty a čím více informací, tím větší účinek.
 • Modlitba působí. Kritická množina lidí se záměrem působí. Šamani, Mantry, Symbolika
 • Moudrá čeština říká: Uvědomění, Uvědomovat si.
 • Historie je současná představa o minulosti.
 • Budoucnost je současná představa o budoucnosti.
 • Vše VZNIKÁ v jediném okamžiku uvnitř vědomí. Vědomí je bezčasové.
 • Kvanta se realizují v jediné okamžiku. Reagují na vědomí.
 • Projevy hmoty jsou kvantované.
 • Dokonalý kruh ve hmotě nelze vytvořit, díky principu kvantování, neboli oddělenosti
 • Spojnice mezi dvěma kvanty (body) není oblouk, ale úsečka.
 • Pro koncept vnímání separačního principu (oddělování) jsou nutná čísla.
 • Pomocí čísel je prováděno oddělování.
 • Vše je přece výtvorem vědomí (jeho činnosti, záměru, jeho sekvenci symbolů)
 • Čísla jsou principy (nikoliv jen kupecké počty). Popisuje to Kosmická Numerologie.
 • Např číslo tři je trojúhelník a trojúhelník je akce a vědomé konání. Boží oko v trojúhelníku.
 • Oblouky (duchovní aspekty), úsečky (dualitní aspekty), vlny (rozprostřenost), šikmina…
 • Čísla a matematika je konceptem "myšlenkového světa".
 • Čísla a geometrie jsou různé strany téže mince. Geometrie je plošným vyjádřením čísel.
 • Čísla a geometrie pracují ve hmotě (konceptu hmotného vnímání) principy a formami.
 • Čísla a geometrické formy = totéž. Jsou příčinou projevů hmoty, nikoliv důsledkem.
 • Plán a záměr, tvořený symbolikou čísel (geometrickými formami) vytváří dojmy en. Procesů
 • Energetické procesy vytváří dojmy silových vazeb a ty vytváří dojmy hmoty.
 • Všechny vědě známé síly vznikají různou kombinací pouze 4 základních sil.
 • Elektromagnetické, Gravitační, Slabé jaderné a Silné jaderné síle.
 • Spojuje tyto 4 síly nějaký jeden jediný princip či jediná síla? (Svatý Grál fyziků)
 • Zřejmě ano, Rotace bodů Torzního pole. Neboli vlastnosti entity MerKaBa
 • Strukrura "8 x MerKaBa" je ideálním bodem časoprostoru, "Harameinovo Těleso".
 • Harameinovo Těleso je Informační Matricí. Je formou, Je principem.
 • video 00:40s Merkaba/Harameinův bod, 1:30 Květ Života, 1:55 Spirála Fibonacci, 4:30 frekvence 462Hz, 5:10 Vnitřní Pyramidy, 7:20 hexagony, 9:05 tělesa
 • drive.google.com/file/d/1VprGsRdyLree0AP-QwOwsS-_Tk0Fz0Jl/view?usp=share_linkHarameinovo těleso nemá fyzický rozměr. Je ideálním bezrozměrným bodem časoprostoru.
 • Je dokonale fraktální konstrukce. Řeší všechny singularity, nekonečnosti.
 • Je rozhraním mezi nehmotným a hmotným prostředím.
 • Je ztělesněním kódu 1 4 4.
 • Je ztělesněním pyramidálních principů.
 • Tato matrice dokonalého tvůrčího bodu Univerza je základní formou pro procesy vznikání.
 • Základní matrice vznikání jsou v přírodě k vidění všude.
 • Princip Zlatého řezu. Fibonacciho posloupnost a spirála. Princip 1 4 4.
 • Posvátná Geometrie, Platónská Tělesa, Kosmické Kódy, jsou projektovány ve všem.
 • Pythagorova vědou ingnorovaná super věta: Svět je složen z obrovského množství …

TVAROVÉ ZÁŘIČE

 • Tvarový zářič je tvar, a to i když je vyroben z hmoty. A tvar je myšlenkou, formou…
 • Tvarový zářič (Harameinovo těl.) je základem pro vznik hmotných efektů (energie = hmota)
 • Hmotný tvar. zářič o stejných proporcích je ve vzájem. rezonanci bez ohledu na velikosti
 • Pyramidy o stejných proporcích jako v Haram. tělese jsou v rezonanci s Haram. tělesem.
 • U konání pomocí Božích forem (např. pyramidami) díky fraktalitě zasahují vyšší síly.
 • Vyšší síly zasahují dle nastavení aktéra, jeho srdce a čistoty záměrů, kauzality …
 • Boží tvarové zářiče (info matrice) jsou mocnější něž atomové síly (které z nich vznikají)

"OTEVÍRAČE" MYSLI

 • Neredukovatelnost komplexních systémů, biochemik Michael Behe
 • Osud planety Země
 • Základní zákon fyziky 2. termodynamická věta (entropie) jde logikou proti vývoji Vesmíru
 • Základní konstanty kvantového světa (hmoty) jsou stavebním kamenem zákonů Univerza.
 • Tyto konstanty jsou přesně zapsány v Božím tvarovém zářiči, Pyramidě v MerKaBě.
 • Pyramida v MerKaBě je informací, vzorem, matricí, myšlenkou, formou, matematikou …
 • Na její tvar (formu/myšlenku) lze nahlížet z různých úhlů pohledů. Povrchově, vnitřně …
 • Dva různé pohledy na totéž, vytváří vzájemné rozdíly v rámci téhož (nehmota / hmota)
 • Pyramida MerKaBy obsahuje konstanty:
 • Jemnost struktury. Charakterizuje nejjemnější sílu elektromagnetické interakce.
 • Redukovaná Planckova konstanta. Nejjemnější vlnové vlastnosti hmoty (rotace a vlnový vektor)
 • Ludolfovo číslo ∏
 • Kosmický Kód 1 4 4
 • Uvedené konstanty nastavují jemnost a kvalitu základního rastru, na němž běží Univerzum.
 • Uvedené konstanty Univerza jsou datově uloženy ve tvaru Pyramidy (jež je uvnitř MerKaBy)
 • Harameinův bod je formou (matematicky) dokonale fraktální. Utváří časoprostor a energie.
 • Díky dokonalé fraktalitě (zachování původní informace) naměříme tytéž hodnoty i v makrosvětě.
 • To je důkaz, že časoprostor, energie a hmota jsou výtvorem soustavy Harameinových bodů.
 • Časoprostor, energie a hmota jsou výtvorem Boží formy (Boží informační matrice)
 • Časoprostor, energie a hmota podléhá tvůrčímu vědomí pracujícímu s Božími matricemi.
 • Ve své nejhlubší podstatě, vědomí vědomě tvoří vědomím.