JAKÝ BUDE ROK 2018 ?

ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2018

Jaký bude rok 2018 z pohledu numerologie?

No přece takový, jaký si jej uděláme. Ale teď vážně. Bude takový ... jaký si jej skutečně uděláte :) Je to stejné jako s otázkou jaký, že je vlastně svět?

SVĚT JE PŘESNĚ TAKOVÝ, JAKÝ JEJ VNÍMÁTE, ŽE JE. ON TOTIŽ JINÝ BÝT ANI NEUMÍ. A to je veliká věc. Změníte-li svoje vnímání, změníte tím i svět. Říkám to proto, že my moderní lidé se tak snadno a tak lehce vzdáváme své osobní svobody v rámci Matrixu a všelijakých strachů. Myslím, že je dobré připomínat si, že jsme tvůrci a že je dobré těmito vibracemi vnímat sám sebe a tím pádem i celý Svět.

Komu taková odpověď nestačí, tak upřímně, jaký bude rok 2018, to neví asi nikdo z pozemšťanů. A i kdyby, proč byste to vlastně chtěli vědět? Pokud Vás má potkat něco nepříjemného, opravdu to chcete vědět a trápit se tím dopředu a programovat si to tím do života? Když to bude naopak něco příjemného, není lepší to prostě nechat přijít a nemalovat si to dopředu narůžovo a nevytvářet si tím různá očekávání. Právě očekávání bývají často u kořenů zklamání. Není tedy lepší raději pracovat na umění užívání si cesty místo vytváření očekávaných cílů? Vím, že mentoruji, a vím, že to jsou jen řečičky. Kecy mecy. Ale také vím, že je na tom pořádný kus pravdy.

Zkusme se tedy na rok 2018 podívat tak trochu jinak. Tvořivě.

Existuje tu Kosmos a jeho vědomí. My jsme součástí vědomí Kosmu. My jsme především vědomí. Vědomí Stvoření a vědomí Kosmu jsou prazákladním hybatelem všeho. My jsme jeho dětmi. Když budeme dobří pozorovatelé, když budeme pozorní, vypozorujeme určité zákonitosti. Na pozadí veškerého Stvoření pracují Kosmické principy. Tyto principy různou formu prokvétají do různých rovin existence. Sice různou formou, avšak stále tytéž principy. Například princip Lásky a princip nezištného sdílení energií je jedním z nejsilnějších a nejzákladnějších principů existence a bytí. Řekl bych, že jsou základem Stvoření, jeho nosnou vlnou, na které je neseno vše ostatní. Vesmír potřebuje ke své existenci principy. Principy potenciálu, konkretizace, duality, vědomého rozhodování, porozumění, individuality, časoprostoru, duchovnosti, neutrality, transformace atd atd. Tyto principy nejsou ani špatné ani dobré. Jsou, jaké jsou. Jakés takés hodnocení jim pak už dává naše mysl a naše zkušenosti. Vesmír principy zkrátka potřebuje ke své existenci. Tma není o nic zlejší nebo horší než světlo. Vesmír potřebuje stejně tak i tmu.

Dokonalá Univerzální stavebnice Univerza vyžaduje dokonalé principy (pravidla/zákonitosti). Proč to vše zmiňuji, když chci odhadovat predikci vývoje roku 2018?

Protože jeden Kosmický principiální úhel pohledu na rok 2018 se nám nabízí. Je jím Kosmická numerologie, která vychází z prazákladních Kosmických principů, jež jednotlivá čísla zrcadlí. Kosmická numerologie tu je od počátku Stvoření. Naše podvědomí ji zná dokonale a také z ní neustále vychází. Pouze náš moderní technický a logický rozum si to potřebuje oživit a osvěžit Jsou to Kosmické archetypální vědomosti lidstva. Nějaké principy zrcadlí čtverka, nějaké jiné osmička, nějaké další devítka atd. Níže pro zájemce uvádím odkazy na Kosmickou numerologii jakožto celek i na její různé dílčí aspekty. Zvědomíte si, jaké principy zrcadlí kruhový tvar, jaké úsečka, jaké pravý úhel, jaké nula, jaké sedmička, čtverka ...

Základ k prozkoumání principů, jež zrcadlí jednotlivá čísla a jež na podvědomé úrovni tak dobře známe najdete zde 


Pojďme tedy konečně na "věc"

Jakými Kosmickými principy k nám promlouvá číslo 2018 ?

V rámci druhého tisíciletí to je celkově "pouze" osmnáctkový rok. Tedy numerologicky devítkový a je to DRUHÝ devítkový rok DRUHÉHO tisíciletí.

DRUHÉ tisíciletí a DRUHÁ devítka, přičemž celkové numerologické číslo roku je opět DVOJKA.

Číslo tisíciletí tu je pro lidstvo po celých dlouhých tisíc let. A to není málo. Vyjadřuje tedy velkou hodnotu z pohledu lidského života.

Dvojka - dualita. Zpracování duality = zpracování protikladů. Moudrá čeština říká PROTI KLADY a nikoliv dobro a zlo. Vše je potřeba ve Vesmíru umět zpracovat. Světlo i tmu. Zdraví i nemoc. Co dualitního může čekat lidstvo obecně po dobu tisíc let? Domnívám se, že to co můžeme očekávat převážně, jsou důsledky našich "moderních" technologií. Buď nás zničí zcela, nebo částečně, nebo se stihneme na poslední chvíli ještě poučit. A nemám na mysli pouze zbraně a technologické zbraňové systémy. Stačí myslet pouze na odpady, jedy, barviva, nanočástice, hormony v řekách a mořích, elektromagnetický smog, farmakologický business, kvalitu vodstva, zamořené ovzduší ...

Celosvětová populace lidstva prudce narůstá. Tlak na levnou a nešetrnou výrobu potravin bude narůstat. Globalizace tím bude podporována. Tím vším budou chapadla Matrixu posilována. A pak tu máme vědu a výzkum a bohaté korporace. Copak asi učiníme s tím, až budeme umět zcela běžně čerpat volnou energii a každý bude mít energie, kolik se mu zlíbí? Budeme ji využívat pouze ku prospěchu lidstva, nebo budou různé zájmové skupiny opět chtít z toho vytěžit pro sebe moc a bohatství?

Využít nebo zneužít? Tak stojí jedna ze zásadních dualitních otázek ultramoderních technologií. Copak asi bylo příčinou zkázy Atlantidy? Nezačali náhodou vysoké technologie používat nemoudře?

Řekl bych, že právě toto je nosná vlna současného dualitního tisíciletí:  VYUŽÍT NEBO ZENUŽÍT?

Kupodivu tuto otázku můžeme zásadně ovlivnit my, maličkatí lidičkové. Ano ano. My jsme tvůrci a nikde není napsáno, co se musí stát a že to nebude nikdy jinak. Oceán se také skládá z pouhých kapiček. Záleží na celkovém poli vědomí lidstva, jaké události budou Vesmírem podporovány a jaké ne. A vědomí lidstva, to jsme my, každý z nás.

Zdá se, že dualitní tisíciletí, bude dlouhou a náročnou cestou. No, proto jsme přeci tady, ve hmotě. Tak pojďme tvořit. Kapičku za kapičkou. A není potřeba nikoho u toho násilnit. Stačí proměňovat ve svém nitru sám sebe. Buddha seděl osm let pod stromem a změnil tím svět.

Zkusme totéž. Být sám sobě novým Buddhou.

Nejsilněji my lidé vnímáme, že nadcházející rok bude osmnáctkový nebo osmičkový nebo devítkový (1+8). Každopádně však bude rok 2018 dualitní, nejen kvůli tisíciletí, ale protože celkové numerologické číslo je dvojka. Jaké PROTI KLADY nás budou čekat? Bude se to týkat migrací a chudého světa versus bohatý západní svět? Půjde o střet "středověkých" zákonů velké části světa se zákony "moderního" světa? Jak asi dopadne tento střet, když obě strany dnes mají k dispozici internet a dálkově odpalované bomby? Toto je jedno z velkých témat duality. Je hloupost odsouzeníhodná? Není náhodou hloupost ve své podstatě spíše nezralostí? A netýká se náhodou nezralost nás všech? Je nemoc špatná, nebo je naopak moudrou řečí těla, která nám poskytuje podnět pro změnu našeho chování a tím nabízí možnosti k našemu růstu?

Stejně tak bude muset umět vyřešit následky svého chování lidstvo jako celek. Země, které těžily z kolonialismu, z něj zkrátka těžily. A to karmicky není nic. To si žádá reakci. Národy, které dříve drancovaly a silou zabíraly pro sebe cizí území, žily násilím, které páchaly na druhých. A to karmicky není nic. A tak dále a tak dále. Nyní se vše zahušťuje. Severské národy (dříve draví Vikingové, dnes extra korektní a solidární severské státy) budou mít velmi brzy velké procento muslimských obyvatel, kteří ve svém nitru žijí podle zcela odlišných pravidel, než my evropané. Seriózně se odhaduje, že např. ve Švédsku bude v roce 2050 cca 20 až 30 procent obyvatelstva tvořeno muslimskou populací. Jak to dopadne? Dualitní téma jako hrom.

A právě důsledky všech možných migrací aktuálně hýbou světem. Rok 2018 zdá se, hovoří o tom, že budeme muset umět tuto dualitu zpracovat. Ve svých srdcích, ve svých činech, v mysli. My jsme kapičkami oceánu zvaného vědomí lidstva. Jaké vibrace vytvoříme, takové situace budeme skrze Kosmická zrcadla zažívat.

Dobrou zprávou je, že k tomu máme skvělé předpoklady a skvěle nachystané Kosmické hřiště, neboť ten samý rok 2018 je rokem osmičkovým a rokem devítkovým (1+8)

Devítka vyzařuje principy duchovního vyzrávání. Míří až k nejvyššímu duchovnímu moudru, ke kterému se lze ve hmotném tělesném skafandru dopracovat.

Osmička vyzařuje principy propojování odlišností. Ty jsou v Kosmu Univerzální, věčné a všudypřítomné. Pro mudrce dálného východu byla osmička vždy symbolem štěstí. Domnívám se, že je to proto, že osmička poukazuje na propojování dokonalosti horního světa (horní kruh) s dokonalostí dolního světa (dolní kruh). A kdo chápe, že takováto osmičková cesta je nekonečnou cestou propojování odlišností v rámci jednoty, že i hmotný svět je dokonale vymyšlen, a že tudíž nemá cenu se vztekat, nebo se vydělovat z celku, ale naopak má cenu pokoušet se pochopit význam všech odlišností a "nemocí", tak takový člověk žije v harmonii. A to je přece štěstí.

OSMIČKA - CYKLICKÁ OBNOVA. SMRT A ZNOVUZROZENÍ JEDNO JEST. ŽIVOT VEDE K POZNÁVÁNÍ PROMĚN, K PROPOJOVÁNÍ ODLIŠNÝCH SVĚTŮ DO JEDNOTY. UVĚDOMĚNÍ SI CEST VÝVOJE A PROMĚN.

A tím bych asi mohl ukončit úvahu nad tím, jaký bude rok 2018.

Pokud budeme ochotni pracovat na propojování odlišností, pokud budeme umět zpracovávat dualitu a vnímat tmu či nemoc jako KLADY, které se pouze nachází na druhém břehu, než je světlo a zdraví a že oba tyto břehy tvoří společnou řeku jednoty života, potom půjdeme naší cestou v harmonii. Takováto harmonická osmičková cesta vede k devítce, tedy k duchovnímu růstu. Je to štěstí?

To už nechám s dovolením na Vás.


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________