ŘEČ UNIVERZA

"AHA" - přednáška - ŘEČ UNIVERZA

KOSMICKÉ PRINCIPY, "nová" KOSMICKÁ NUMEROLOGIE, "nové" ČTENÍ SVĚTA, PRÁCE SE SNY, KOSMICKÁ SYMBOLIKA

přednášející / lektor - Jiří Veselý

Vesmír nehovoří lidskými větami a "neslyší" to, co říkáme lidskými slovy a proto mu nic nenamluvíme. Slyší přímo podstatu. A umíme my vnímat jeho "řeč" a jeho podstatu? Jak k nám promlouvá? Skrze symboliku?

Představíme si fascinující koncept hlubšího vnímání významu čísel. Žádné teorie, ani mentorování, vše reálně uchopitelné principy pro každodenní realitu života. Jakmile formou "AHA" efektu uzříte základní principy Kosmu, na kterých Kosmické Stvoření stojí, můžete tytéž principy zřít nejen v numerologii, ale i ve všem ostatním, v geometrii, v mezilidských vztazích lidí, v životních souvislostech, v čemkoliv. Získáte tím schopnost ČÍST SVĚT z úplně nové, vyšší či hlubší úrovně. Je to úžasné, fascinující a také neuvěřitelně zábavné.

K dispozici bude také prodej unikátních číselných karet Kosmické numerologie (na festivalu Radosti ze Života se slevou 144 Kč) a e-knihy PRÁCE SE SNY. případně i dalších osvědčench vybraných produktů

KOSMICKÁ NUMEROLOGIE

Představíme si zcela nový a fascinující koncept hlubšího vnímání významu základních symbolů vědomí Kosmu - čísel. Nový numerologický koncept "nového věku" vychází přímo z prazákladních univerzálních Kosmických principů, vnímaných lidmi na archetypální úrovni a proto nese název KOSMICKÁ NUMEROLOGIE.

Lidské bytosti jsou obklopeny a prostoupeny vnějšími i vnitřními Vesmíry. Energie - informace - kódy - symboly, ... jsou úplně všude a jsou přímými projevy Univerza. Co myslíte, že slyší Vesmír, když si pro podporu realizace představujeme, že už máme svůj vysněný sen, např. dům, partnera nebo finance. Co přitom ve své podstatě vysíláme a vyzařujeme do Kosmu? Je dobré se nad tím zamyslet, protože Vesmír nám nastavuje zrcadla a vrací nám právě to, co my sami vyzařujeme.

Vesmír nehovoří lidskými slovy a větami. Součástí vědomí Univerza a jeho řeči jsou symboly. A například čísla patří mezi základní symboly Univerza. Čísla jsou součástí jeho vědomí. Čísla jsou součástí jeho řeči. Kdo porozumí řeči čísel, porozumí hlouběji Univerzu a tím i sám sobě. Kosmická numerologie je sice svojí podstatou stará jako Kosmos sám, protože je jeho nedílnou součástí, přesto je formálně novým pojmem, neboť z rozumového hlediska nahlíží na podstatu a význam čísel ze zcela nového obohacujícího pohledu - z pohledu základních Kosmických principů. Takto jsme zatím k podstatě čísel přistupovali "pouze" na podvědomí úrovni. Nyní máme možnost zvědomění naší archetypální podprahové moudrosti.


Velikou silou konceptu Kosmické numerologie je jeho praktická ověřitelnost. Díky všudypřítomným názorným příkladům, má každý z nás kdykoliv možnost si v praxi ověřovat platnost KOSMICKÉ NUMEROLOGIE, neboť na podvědomé úrovni se základními Kosmickými archetypy pracuje lidstvo neustále. Názorný příklad archetypu naleznete zde

Ještě větší silou Kosmické numerologie je její praktická uchopitelnost v každodenní realitě života. Nechte se unést fascinujícími možnostmi vědomí a Univerza. Stačí to jen uvidět, poznat, uchopit a realizovat.

Pro zájemce jsou k dispozici číselné karty Kosmické numerologie Světlo čísel. Více o kartách zde.


PRÁCE SE SNY

Málokdo ví, že skrze sny můžeme dostávat zcela konkrétní moudré odpovědi na naše konkrétní otázky. Sny jsou pravděpodobně jednou z nejvyšších Božích tvůrčích technologií, která je zcela bez hranic a která má naprosto neomezený potenciál. Sny jsou uměním moudrosti vyššího vědomí. Skrze vyžádané sny nám mohou moudře radit například naši duchovní rádcové z nefyzické reality, nebo nám může odpovídat živá bytost GAIA, Univerzum a mnohé další struktury vědomí. Kdo nastartuje vědomou komunikaci s vyšším vědomím, ten ve svém vývoji letí raketově vzhůru. Zde naleznete stránku PRÁCE SE SNY.

Přiblížíme si základní pozadí zdroje snů, jejich smysl a význam. Jiří Veselý je autorem knihy PRÁCE SE SNY (vydala Fontána). Vypracoval jednoduchou, a jak se zatím ukazuje, zřejmě i univerzální metodiku individuálního postupu interpretace snů a práce s nimi. Například trénink zapamatování snů je překvapivě jednoduchý a účinný.

Noc co noc má každý z nás možnost zužitkovávat ve svůj prospěch pár jednoduchých rad a poznatků, které vycházejí z letitých zkušeností s prací se sny. I ve Vašem případě může cílená práce se sny znamenat doslova životní revoluci.


Pozn. Velmi zajímavou formou předávání zkušeností je netradiční workshop NOČNÍ POVÍDÁNÍ DO USNUTÍ__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________