JAKÝ BUDE ROK 2019 ?

JAKÝ BUDE ROK 2019 podle kosmické numerologie?

Než se podíváme blíže na rok 2019, bude myslím dobré zamyslet se napřed nad rokem 2018 a také nad samotným fascinujícím přelomem roku 2018 / 2019. Vše na sebe přece navazuje.

Mayský kalendář předpovídal, že někdy od konce roku 2012 bude přicházet nový  / věk a že "starý svět" zanikne. Rok co rok (od roku 2012) mám stále silnější pocity, že Mayové mají pravdu. Věci se napřed dějí v myšlenkovém světě, v astrálu, dále na podprahové úrovni, aby se až následně či v konečném důsledku projevily v samotné fyzické rovině. Když se podívám na vývoj světa obecně, vidím kompletní rozpad dosavadních systémů. Lidé jaksi zevnitř, či z podstaty cítí, že současný řád světa se již vyžil a vyčerpal.

Politické elity drtivé většiny světa se příliš vzdálily obyčejným lidem. Přestalo se již uvažovat v horizontu generací. Politici uvažují pouze v horizontu svého volebního období. Z politiky se stal super byznys pro dravou smetánku a potřebná zdravá politická soutěž se zmutovala do pouhých chytrých marketingových strategií, jak zapůsobit a jak ulovit voličstvo. Pravda, či podstata a přesah obsahu, to vše se se zcela vytratilo jako pára nad hrncem. A kam? Do nikam. Do nezájmu. A proč není zájem? Nejsem vědma, ale myslím si, že je to způsobeno obecnou ztrátou duchovních hodnot. Nemyslím tím návštěvy v kostelích. Myslím tím vnímání a žití duchovního přesahu lidského života. Stáváme se stále více podivnými lidskými kolečky v systému výroby a spotřeby.

Máme auta, ale díky tomu musíme více stihnout. Máme mobily, ale díky tomu musíme více stihnout. Máme PC a aplikace v chytrých mobilech, ale díky tomu musíme více stihnout. Obecně vzato, technika a technologie odlidšťují. A vše co odlidšťuje, jde v podstatě proti člověčenství, a tedy proti prožívání štěstí.

Jednou se ptal jeden autor knihy o šamanismu jednoho moudrého šamana, jestli z tohoto moderního marasmu vede nějaká cesta ven. Šaman odpověděl, že dokud budeme nakupovat supermarketech, tak ne. Ta odpověď se dotyčnému nelíbila, chtěl slyšet něco jiného, protože přece supermarkety tu budou stále. Tak se zeptal znovu, namítal, že supermarkety nikdo nemůže zakázat. Šaman odpověděl úplně stejně. Vysvětlil, že nadnárodní řetězce vládnou nadnárodnímu kapitálu a tento kapitál ovládá politiky a systém. Proto budou nadnárodní řetězce skutečnými vládci světa. Spotřebního světa. Neduchovního světa. Šaman dodal, že dokud si lidé sami od sebe, tzv. odspodu, neuvědomí, že vlastně nechtějí nakupovat v supermarketech a že chtějí zboží a služby raději sdílet lokálně, tak z toho cesta nevede. Dotazující zůstal jako opařený. Uvědomil si, že je to běh na velmi, velmi dlouhou trať.

Vidíme doslova v přímém přenosu, že ve volbách v různých zemích vítězí razantní superbohatí populisté. Stačí jim na to jednoduchoučká hesla typu: ANO bude líp, anebo America first.

Jasně vidíme, že situace se zahušťuje. Sociální nůžky jsou již rozevřené tak, že víc už to skoro asi ani nejde. Hrstka lidí vlastní tolik, co celý zbytek planety. A bohatství a moc kumuluje zase jen bohatství a moc. Myslím, že systém je už na samé hranici únosnosti a udržitelnosti. Superchudá Afrika, netolerantní a agresivní východ, sebestředný přežitý západ, ... a do toho všeho nové nevídané super technologie, mající dar šmahem vyhladit lidstvo. Např. v Číně mají jiná pravidla, než jinde, takže si s klonováním zase tolik hlavu nelámou. Jedna čínská filmová psí hvězda stárne, a tak si tuto dobře vynášející psí hvězdu její majitel nechal naklonovat a tuto štěněcí kopii učí po boku stárnoucí psí hvězdy, aby pochytila co nejvíce rysů chování jako "pes originál". Bude se příště jednat o člověka? Anebo se to už děje, jen se o tom nikde nepíše?

Anebo třeba nanotechnologie. Anebo geometrickou řadou rostoucí elektromagnetický smog. Mužům dramaticky klesl počet spermií i jejich aktivita (dle WHO za posledních 50 let o neuvěřitelných 80%!!!). A také se začínají záhadně ztrácet včelí roje. Nevrací se domů. V podezření je opět všudypřítomný elmg. smog. Co by asi lidstvo jedlo, když by nebyly včely? Jednou udělal LIDL zajímavý experiment a odstranil ze svých regálů veškeré potraviny, které by bez včel neexistovaly. Regály zůstaly skoro všechny prázdné. Je vidět, že matka GAIA má v rukou mocné pojistky a páky, jak se zbavit nežádoucího vývoje na svém povrchu.

Rozhodně nechci strašit. To ne, chci žít a radovat se. Mám děti. Vidím však, že Mayové věděli své. Vývoj probíhá po vlnách. Když výše uvedené uvážíme, tak možná o to cennější nám může být zamyšlení se nad dalším obdobím z pohledu Kosmické Numerologie. Vždyť je přece Kosmická, tak snad nám dá nahlédnout na Kosmické vlivy roku 2019.

A co v úvodu zmiňovaný fascinující přelom roku 2018 / 2019? Už jen tím, jak je z numerologického hlediska výjimečný a fascinující, nám poskytuje obrovský potenciál růstu a vývoje.

Je to úžasné, možnosti máme neomezené.  Zde více o přelomu roku 2018 / 2019

A nyní  se tedy konečně pojďme podívat na rok 2019 z numerologického hlediska.

  • Celkové numerologické číslo: 3  (2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3)
  • Tisíciletí: 2
  • Aktuální krátkodobá vlna (koncové číslo): 9

2 - Druhé tisíciletí. Začnu druhým tisíciletím, protože tuto dvojku tu budeme mít pěkně dlouho. Je tedy velmi důležitá. Dvojka to je dualita. Zpracování duality. Dualita vytváří tlak. Na tento tlak duality ve fyzickém světě nějak reagovat musíme. Nemůžeme o tom jenom přemýšlet. Více o Kosmických principech dvojky najdete zde

O jaký dualitní tlak v rámci tisíciletí se může jednat?

Zpracování duality = zpracování protikladů. Moudrá čeština říká PROTI KLADY a nikoliv dobro a zlo, nebo lepší a horší. Vše je potřeba pro existenci Kosmu a vše ve Vesmíru je tudíž potřeba umět vnímat a zpracovat. Světlo i tmu. Zdraví i nemoc. A co dualitního může čekat lidstvo obecně po dlouhou dobu tisíc let? Domnívám se, že to co můžeme očekávat převážně, jsou důsledky našich "moderních" technologií. Buď nás zničí zcela, nebo částečně, nebo se stihneme na poslední chvíli ještě poučit. A nemám na mysli pouze zbraně. Stačí pomyslet třeba na odpady, jedy, barviva, nanočástice, hormony v řekách a mořích, elektromagnetický smog, farmakologický byznys, kvalitu vodstva, zamořené ovzduší ... Buď nás naše arogance semele, jako třeba kdysi v Atlantidě, anebo to možná přežijeme. Kdo ví. Záleží to jen na nás. Na každém jednotlivci. Dokud si budeme s mobilem v ruce zaslepeně myslet, že krásně zabalené křehčené plátky krkovičky rostou tak nějak přímo v regále, a v mořích bude narůstat igelitová smrt, tak si tím jen říkáme o Kosmický budíček.

3 - Celkové číslo roku 2019 - Trojka zrcadlí principy vědomého pozorování, vědomého přiklonění se k nějakému postoji a vědomého rozhodnutí a také vykonání akce. Toto vědomé konání je konáním tvořivé vědomé bytosti. Je to kousek tvůrčího Boha v nás. Kousek Boží jiskry. Myslím, že právě tyto Kosmické principy jsou jedním z důvodů, proč Boží oko bývá malováno uvnitř trojúhelníku. Trojúhelník jakožto trojka je o vědomém konání. Více o Kosmických principech trojky najdete zde

9 - Aktuální vlna - devítkový rok: Číslo devět je nejvyšším číslem vůbec. Pak už se všechny čísla jen opakují. Devítka zrcadlí nejvyšší možné hodnoty a duchovní Poznání, jaké jen může bytost ve fyzickém těle dosáhnout. Ten člověk, který již je žijící devítkou, ten je už takovou bytostí, která se už nemusí inkarnovat zpět na Zemi. Devítka zrcadlí duchovní principy, duchovní poznání, odžité zkušenosti, duchovní moudrost. Obecně tedy devítka zrcadlí Duchovní aspekty. Více o Kosmických principech devítky najdete zde

Jak tedy shrnout význam čísla 2019 z hlediska Kosmické Numerologie?

Myslím, že žádná jedna pravda neexistuje. Co pozorovatel, to jiný svět. SVĚT JE PŘESNĚ TAKOVÝ, JAKÝ JEJ VNÍMÁME, ŽE JE. ON TOTIŽ JINÝ BÝT ANI NEUMÍ. Toto uvědomění má dalekosáhlé důsledky. Změníme-li svoje vnímání, změníte tím i svět.

Pro každého tedy může (a musí) být rok 2019 jiný. Obecně bychom však mohli říct, že na lidstvo a na planetu Zemi působí Kosmické vlivy. Nejsou tu pro nic a za nic. Jsou hybatelem událostí, jsou zkouškou, a jsou také potenciálem. A Mayové to věděli velmi dobře. Obecně bychom tedy mohli říci, že podle Kosmické numerologie bude rok 2019 rezonovat a souznít s principy vědomého konání. Vědomé pozorování, vědomé přiklonění se k řešení a následné vykonání akce, to vše bude Kosmem podporováno. Co nás bude tvůrčím způsobem pozdvihovat, bude uvědomění, že pokud skutečně budeme vědomě konat, potom už nemá smysl zpětně litovat našeho rozhodnutí. V danou chvíli jsme přece udělali to nejlepší, co jsme v danou chvíli uměli. A tak to mělo i být. Tento přístup nám dokáže přinášet klid a rovnováhu v Duši. A tento vnitřní harmonický stav nám pak skrze Kosmická zrcadla generuje vyšší tvůrčí příležitosti a stavy. Vědomé konání, to je to, na čem můžeme pracovat. Můžeme vědomě skoncovat s lhostejností k tomu nebo onomu. Trojka je nejen o vědomém konání, je také o akci samotné.

Devítkový rok coby aktuální vlna nám říká, že vědomé konání a vykonání akce podložené Duchovními aspekty a souvislostmi, bude plně v souladu s celkovými vlivy roku 2019. Nejedná se tedy o akci pro akci. Jedná se o uvědomění v rámci srdce, v rámci emoční moudrosti, v rámci pravdy, ochrany, pomoci, tvorby, růstu a zachování života. Pokud bude takovéto naše vnímání a uvědomění doprovázeno také vědomou akcí, potom budeme tvořit na vlnách Kosmických sil.

Takovéto surfování na vlnách Kosmických sil, je Kosmickou jízdou životem, která v dlouhodobém horizontu přináší vnitřní soulad a v duši štěstí.

Jaký tedy bude rok 2019? Nejspíše pro každého jiný. A tak je to i správně. Každopádně věřím, že naše zamyšlení má dar zkvalitňovat nám jeho prožívání.

Zde najdete celkový souhrn významu čísel dle Kosmické Numerologie.


přejít na karty Světlo čísel                   přejít na PRÁCE S ČÍSLY                  přejít na Kosmický kód 144

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________