INSPIRUJÍCÍ ROK 2020

HHHHVĚZDY NNELŽOU, BBOBO ... aneb JAKÝ BUDE ROK 2020

Znáte, tu krásnou větičku astrologa Hampla z filmu PANE, VY JSTE VDOVA. Hvězdy skutečně nelžou. A ani to nedokáží. "Ruka, která to vše napsala" tedy i veškerá Vesmírná pravidla, věděla, co dělá. Vědomí Kosmu je příčinou a pozadím všeho co jest.

Vesmír obsahuje pravidla. Znamená to tedy, že dobrý pozorovatel se z nich může poučit. Jednou z úžasných cest učení je pozorování pravidel či principů Kosmické numerologie.

Pojďme se nyní podívat, jaký bude magický rok 2 0 2 0 z pohledu principů, jež ve Vesmíru tiše a nezištně pracují s Kosmickou moudrostí. Kosmická numerologie SVĚTLO ČÍSEL nám odhaluje Kosmické principy jednotlivých čísel. Čísla, to je určitá forma nehmotné řeči ve hmotné části Univerza. Tak jaký že bude rok 2020?

Každý rok se opakuji, že následující rok přece bude takový, jaký si každý z nás udělá. A u toho i chci zůstat, protože chci být vědomou tvůrčí bytostí. Nechci se nechat jen tak vláčet ve větru.

Je však také pravda že tu máme kolektivní vědomí lidstva, rodinnou karmu, národní karmu, Galaktické vlivy, vývojové evoluční vlny atd. To je také pravda. Co vše tedy z toho převládne v roce 2020 u každého jednoho z nás?

HHHHVĚZDY NNELŽOU, BBOBO. Zkusme se držet této jistoty.

Numerologicky bude rok 2020 rokem čtverkovým, symetrickým

2 + 0 + 2 + 0 = 4

2 + 0 = 2 + 0

Jedná se tedy o dokonalou čtverkovou symetrii s dualitním zabarvením.

Myslím, že je dobré znát základní principy, na kterých pracuje Univerzum. Jedním ze základních principů jsou "čtverkové" principy.

Víte, proč někomu řekneme: "Ty čtverkáku" když tím ve skutečnosti myslíme, že je mazaný, a že se vyzná. Víte to?

Víte proč svému vlastnímu bytu, tedy svému životnímu prostoru, kde se dobře orientujeme a kde se dobře vyznáme, proč mu říkáme "čtverkovač" ? A to dokonce, aniž bychom si to uvědomovali. Prostě svému bytu řekneme čtverkovač, a ani si to pořádně rozumem neuvědomíme, že mu tak říkáme. No skutečně, často bytu říkáme kvartýr. Kvarta znamená čtyři.


Tušíte, proč největší silová organizace na světě, NATO, (která kam přijde, tam to obsadí a tam je to pak pod její nadvládou), proč má ve znaku ČTYŘcípou hvězdu?


Tušíte proč největší králové Sumeru, Indie, Persie, Egypta a pod. stavěly obrovské "čtverkové" kamenné monumenty, které oznamovaly jejich nadvládu nad danou oblastí ? Například 4 lvi zády k sobě, každý na jednu světovou stranu, nebo egyptské obelisky s čtvercovým půdorysem atd.

Tušíte, proč nejmocnější faraonové, ti kteří ovládali vše, proč na to upozorňovali symbolikou ČTYŘ stužek ovázaných třeba kolem krku ?

Tušíte, proč si čas rozdělujeme podle Slunce na základní úrovni na 4 části (2 Slunovraty a 2 rovnodennosti) ?

Tušíte, proč si čas rozdělujeme podle Měsíce na základní úrovni na 4 části (4 lunární fáze) ?

Tušíte, proč si čas rozdělujeme podle počasí na základní úrovni na 4 části (jaro, léto, podzim, zima) ?

Tušíte, proč si prostor rozdělujeme na základní úrovni na 4 části (sever, jih, západ, východ)

A takhle bychom mohli pokračovat donekonečna.

Proč si vždy, když se chceme v něčem zorientovat, nebo to ovládnout, pochopit to, tak proč si to vždy rozdělíme na 4 části anebo si to spojíme se čtverkou? Proč?

Protože na úrovni podvědomí jsme napojení na Vědomí Kosmu, na kolektivní vědomí, na morfická pole atd. Na úrovni podvědomí, jsme proto velice moudří. Naše podvědomí zná velice dobře základní "čtverkové" Kosmické principy.

Zde se o nich můžete dozvědět více. Pochopíte navazující souvislosti v rámci moudrosti Kosmické numerologie. Krásně uzříte, že čtverkové principy jsou základní Kosmické principy a že nejsou ani dobré ani špatné. Jsou prostě takové, jaké jsou a Vesmír je potřebuje, tečka. Hodnocení tomu už dávají lidé. Principy prostě pracují.

Čtverka zrcadlí principy zorientování se, porozumění, ovládnutí, pochopení. To co ve hmotném světě znamená OVLÁDNOUT, to v duchovním světě znamená POCHOPIT.

Boží oko se maluje v trojúhelníku. Jeden z mnoha důvodů, proč právě v trojúhelníku, je ten, že trojúhelník to je trojka. Trojka zrcadlí principy vědomého rozhodování, konání, tvoření. A to je Boží princip, Princip vědomých bytostí.

No a zkusme dát namalovanému trojúhelníku přesah. Dejme mu přesah v horizontální (hmotné) sféře a dejme mu přesah i ve vertikální (duchovní) sféře. Vyběhněme tužkou z trojúhelníku ven vodorovně a vyběhněme tužkou ven také vertikálně a získáme dokonalou čtverku.

To je alegorie. Je to symbolická zpráva. Tato zpráva říká, že když dáme přesah svému konání jak ve hmotné části spektra, tak i v duchovní, tak tím získáváme dar zorientovat se ve svém jednání, získáváme dar pochopit, ovládnout dané téma, ovládnout danou oblast. Wow. Tak takové jsou čtverkové Kosmické principy.

Rok 2 0 2 0 je právě ČTVERKOVÝ a to ne jen tak ledasjak čtverkový, Je také díky dvěma dvojkám a dvěma nulám DOKONALE SYMETRICKÝ. Symetrie to je vyváženost. Vyváženost to je harmonie. Máme tu tedy princip zdvojování v rámci symetrie. Symetrie v dualitních systémech. Žena/Muž, Slunce/Země, Zdraví/Nemoc, Práce/Odpočinek, Vlevo/Vpravo, Rodič/Dítě, Hmota/Duch, Jin/Jang, Plus/Mínus, prostě cokoliv chcete. Tato dokonalá symetrie a harmonie se bude týkat všech dualitních systémů.

Číslo 2 0 2 0 v sobě nese ještě další zprávu. Tou zprávou je zabarvení výsledné čtverky. Tedy z čeho je tato výsledná čtverka vytvořená. Čtverka roku 2020 je tvořena principy dvojkovými a nulovými. Dvojkové principy: dualita, protiklady, souhra protikladů, tlak hmotných procesů, pohyb. Ten kdo má vnitřně zpracovanou dvojku a umí ji žít, ten si uvědomuje, že vše co přichází jako protiklad, protisíla, zápor, odpor, např. nemoc, ten chápe, že to není za trest, nebo nespravedlnost, ale že je to přirozeným vyústěním běhu událostí. Ten chápe, že není moudré zlobit se na Vesmír. Věci se dějí, tak jak se mají dít. Toto je zpracování duality uvnitř nás.

Nulové principy: neomezené možnosti a neomezený potenciál. Ten kdo chápe a umí žít nulu, ten si uvědomuje, že potenciál, ze kterého vše povstává, je neomezený a že je duchovní povahy.


Takže, JAKÝ BUDE ROK 2 0 2 0 ?

Bude mimořádně silný. Taková numerologická konstelace už se nezopakuje. Dokonalá čtverková symetrie s neomezeným potenciálem. Principy Vědomí Kosmu nás budou mimořádně silně (nejvíce, jak jen to jde) a mimořádně harmonicky podporovat v principech porozumění, pochopení, prozření, zorientování se, ovládnutí... wow wow wow to je megasíla !

Rok 2 0 2 0 bude ideální a Kosmicky dokonalý pro naše vnitřní učení se, vyzrávání, orientování se. Je čas prokouknout Matrix kolem nás a také v nás. Na všech úrovních. Na úrovni politiky, peněz, komerce, povrchnosti, instantnosti, vyprázdněných duchovních hodnot, přenechávání naší osobní iniciativy šedým skrytým oligarchickým strukturám ...

Jeden velemoudrý šaman řekl, že "dokud budeme nakupovat v supermarketech, tak z toho marazmu cesta ven nevede". A dodal, že dokud nepochopíme, že tím předáváme moc nekontrolovatelným nadnárodním strukturám a že dokud nepochopíme, že si chceme své výtvory a služby sdílet na lokální úrovni, tak z toho cesta nevede. Systém nadnárodních řetězců a kapitálu znamená bankovní moc, nekontrolovaný vliv financí, lobbisty, politiky hájící zájmy oligarchů. Je to na každém z nás. Dokud to neprokoukneme, tak Matrix bude žít a bobtnat dál.

Rok 2020 bude mimořádný. Galaktické, Kosmické a Duchovní vlivy nás budou mimořádně silně podporovat v procesu orientace, uvědomování, vnitřního růstu.

Ono se to skutečně nijak nevylučuje s tím, co jsem uvedl na začátku, a to že rok 2020 bude takový, jaký si ho každý udělá.

Kosmická numerologie nám sděluje, že ten kdo se bude učit vědomě a pilně, ten pokročí vřed doslova Galaktickými kroky. Takový bude rok 2 0 2 0. A bude ještě mnohem mnohem BOHAtější. Obsahuje přece dvě nuly, dvě neohraničenosti. Jak ve hmotné sféře, tak v duchovní sféře.

Miluji poselství, která motivují a inspirují. Přesně takové je Kosmické poselství roku 2020. Líbí se vám ta či ona oblast? Jděte směle do toho. Najděte si kvalitní kurz a přihlaste se, učte se, čerpejte, zpracovávejte. Dělejte, co Vás baví, jděte prostě tam, kam vás už léta táhne vaše srdce. CELÝ VESMÍR VÁS PODPOŘÍ.

Níže najdete dva pomocníky, kteří Vám mohou přinášet nové pohledy na Kosmické významy čísel, Kosmických kódů a klíčů:

  • zdarma aplikaci, která pracuje s Vašimi osobními čísly, životním číslem, oblíbeným číslem atd.
  • karty Kosmické numerologie, které Vám umí poskytovat Kosmické odpovědi na Vaše otázky

PŘEJI VÁM KRÁSNÝ PLODNÝ ROK 2020


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________