ZVUKOVÉ TRANZOVÉ SEANCE

ZVUKOVÉ TRANZOVÉ SEANCE (ČIŠTĚNÍ)

Zvuk je nosnou vlnou Univerza. Zvuk jsou frekvence. Světlo jsou frekvence. Teplo jsou frekvence. Veškeré vyzařování jsou frekvence. Tisíciletá moudra nám sdělují, že Vše je světlo, a že Vše je utkáno ze světla, anebo také říkají, že zvuk je nejmocnějším projevem a dechem světa. Když si nahradíme slůvka světlo a zvuk pojmem frekvence, vše nám najednou začne dávat smysl i z pohledu vědy. Co jeden tvor vnímá jako teplo, jiný tvor vnímá jako světlo. Frekvence neboli zdroj vibrací, to je hybatel událostí.

Zvuk nás dokáže i rozplakat. Zvuky v nás dokáží vyvolávat hluboké emoce. Používáme počítače, ale stále toho tak málo víme o podstatě vnímání zvuku. Geniální mystik Rudolf Steiner (stejně jako známý lékař Albert Soesman) nám přináší poznání, že duchovní podstata zvuku se odhaluje díky principu odmazávání. Samotné frekvence nám totiž nepřináší napojení ducha. To co nás ve skutečnosti oslovuje, je LINIE A HARMONIE ZMĚN frekvencí, tedy mezery mezi růzností tónů. Oslovuje nás tedy myšlenka, záměr, vklad, esence ... to je to co naši duši oslovuje skrze vhodný sled změn frekvencí. Tomu plně odpovídá i fakt, že čistá frekvence je pro člověka v podstatě sama o sobě nepříjemným zvukem. Je jakýmsi technickým "umělým" zvukem frekvenčního generátoru. Takové zvuky vnímat nechceme. Chceme vnímat souzvuky a alikvótní tóny, částkové tóny, harmonické tóny ...

Znamená to, že naše duše hledají vazby mezi frekvencemi, hledají vazby ve vyzařování světa.

Jedním z geniálních způsobů, jak se dají oslovit hluboké vrstvy našich duší, jsou tranzové zvuky. A je v podstatě jedno, jestli jde o zpěvy, zvuky bubnů, gongů, nebo jiné nástroje.

Osobně jsem měl možnost nasávat úchvatnost a sílu tranzových seancí s mistrem Borisem Tichanovským. Viděl jsem například kolem sebe kroužit jednotlivé elementy zvuku. Bylo to jako nějaký vír tónů. Pokud skutečně dojde k nějakému prožitku, stojí to vždy za to. Bývá to očistný prožitek, protože vychází z nastavení a z potřeb naší Duše.

Pokud chcete pomocí zvuků čistit různé vrstvy Vašich těl, potom si přijďte užít a prožít tranzové seance za zvuků gongů, bubnů, mís ... Není to klasické rytmické hraní. Jsou to souzvuky nosných očekávatelných zvuků se zvuky neočekávatelnými. Je to živý tvořivý souzvuk.

zde něco více o léčivých účincích nástrojů, které používáme

Specialitou je pak skupinové zvukové tranzové napojení. Každý si vybere nástroj dle chuti a postupně se dle přirozenosti napojuje do vzájemných souzvuků. Nelze zde nic zkazit. Jde si jen užít a prožít.

Je to nádherná práce na sobě samém.

CENY: 

  • skupinové 90 min / 300 Kč
  • osobní 90 min / 900 Kč__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________