Jaký bude rok 2017 z hlediska významu čísel

03.01.2017

Jaký bude rok 2017 z pohledu významu čísel?

Samozřejmě, že to jaký bude, má z velké části každý člověk ve svých rukou. A samozřejmě, že nevím, jaký bude. Můžeme se však na rok 2017 podívat z hlediska významu čísel a můžeme se tak pokusit zvědomit si ty síly a trendy vývoje, na které poukazuje význam letopočtu 2017. Z hlediska významu čísel použiji principy, které zrcadlí čísla ve fascinujícím číselném Kosmickém příběhu Stvoření.

2017. Prvním číslem letopočtu je 2. Nosnou vlnou celého tisíciletí je dvojka. Dvojka zrcadlí principy duality.
Teplo - chlad, světlo - tma, vlevo - vpravo, ... to všechno jsou protiklady. Dva PROTI sobě kladené KLADY. Ani chlad ani teplo, ani vlevo ani vpravo samozřejmě není horší nebo lepší. Jedná se o princip dvou protilehlých hodnot, které se nachází na plynulé stupnici od jednoho kladu až ke kladu protilehlému. Celé tisíciletí tedy může být neseno vlnou nutnosti zpracovat dualitu. Co si pod tím můžeme představit? Použiji příklad nemoci. Nemoc je nepříjemná. Nemoc je protikladem zdraví. Můžeme ji chápat jako zlo, nebo něco otravného, jako něco co nemáme mít. Dokud ji tak budeme vnímat, budeme bojovat s větrnými mlýny. Budeme prokazovat Univerzu, že dualitu v sobě nemáme zpracovanou. Anebo se také na nemoc můžeme dívat jako na moudrou řeč moudrého těla. Můžeme ji vnímat tak, že jsme něco přehlíželi, něco špatně vnímali, nebo že jsme nemoudře konali. Že jsme dlouho přehlíželi jemnější signály života. A to tak dlouho, až nám to nakonec somatizací muselo sdělit naše tělo. Nemoc můžeme vnímat jako moudrý nástroj Univerza. Takovéto vnímání nemoci je tvůrčím aktem, který poskytuje potenciál růstu a pochopení. Takovéto vnímání nemoci je zpracováním duality. Více o č. 2: www.centrumserafin.cz/svetlo-cisel-2-jv/

A jakouže dualitu budeme řešit v tomto dvojkovém tisíciletí? S nástupem tohoto tisíciletí přichází v mohutné síle zcela zásadně nové technologie. Nanotechnologie, genetické inženýrství, elektromagnetické záření... Buď nás nové technologie zabijí, zmrzačí, či nás Země smete ze svého povrchu, nebo to nějak přežijeme a poučíme se. Technologie v podstatě odlidšťují náš svět a vše co odlidšťuje, jde v podstatě proti člověčenství, proti lidskému štěstí. Pokud toto pochopíme a současně budeme technologie využívat moudře, potom nebudou tyto technologie zlem. Budou opačným kladem vůči přírodě, vůči životu a štěstí. Takto vnímám hlavní nosnou vlnu našeho tisíciletí.

2017. Po dvojce následuje 0. Toto celé století bude pod vlivem nuly. Nula zrcadlí principy ZDROJE, principy neomezeného potenciálu a dokonalosti: Celé století se nám bude nabízet neomezený potenciál k uskutečnění našich záměrů. Měli bychom si dobře rozmyslet, co vlastně chceme. Naše záměry se nám budou neomylně vracet skrze dokonalá Kosmická zrcadla. Více o nule: www.centrumserafin.cz/svetlo-cisel-jv/

2017. Po nule následuje 1. Celé desetiletí je zabarveno principy, jež zrcadlí jednička. Tedy konkretizací záměru. Pokud naše záměry obecně podporují život a jsou v souladu s jednotou, tedy se záměry Univerza, potom budou Univerzem i podporovány. Hodně lidí se shoduje, že v tomto desetiletí se vše nesmírně zintenzivnilo a zrychlilo. Reakce Univerza už na sebe nenechají čekat roky nebo měsíce, ale nezřídka se projevují téměř okamžitě. Jednička podrobněji: www.centrumserafin.cz/a1-svetlo-cisel-jv/

2017. Po jedničce následuje 7. Sedmička zrcadlí principy přípravy a odhodlání vydat se na velkolepou a dobrodružnou cestu a její uskutečnění s odvahou v srdci. Proto se princové srdnatě vydávají na cestu do neznáma za sedmero hor a řek, aby tam hledali svou princeznu, neboli své štěstí a svou odměnu.
Tento sedmičkový rok, nás tedy bude nabádat, abychom se nebáli a srdnatě se vydali za svým štěstím do neznáma. Odměna nás nemine. Ve všech pohádkách princové své princezny osvobodí. Buďme si jisti, že na duchovní úrovni, nám naše odhodlaná srdnatá sedmičková cesta přinese vždy odměnu (tedy poznání a růst). Více o č. 7: www.centrumserafin.cz/svetlo-cisel-7-jv/

2017. celkové číslo je 1 (10). Vše výše uvedené 2,0,1,7, se bude tento rok zrcadlit a promítat v principech jedničky. Tedy v principech konkretizace záměru. Pokud naše záměry budou podporovat život a budou v souladu s jednotou (se záměry Univerza), potom budou Univerzem i podporovány. A pokud ne, budou Univerzem skrze vesmírná zrcadla potlačeny. Tento trend bude silný a dominantní.

Zajímavé, jako by zesilování a zintenzivňování tlaku Univerza mělo i nadále pokračovat. Vše bude záležet na našich záměrech a na jejich realizaci. Buď nás to pozvedne, nebo semele.

Máme tu ještě jednu nápovědu, které se můžeme držet.

17 = 1 + 7 = 8. V našem vnímání to bude nejen sedmičkový rok, ale bude také rokem sedmnáctkovým. Což je numerologicky číslo 8. Osmičkové principy hovoří o cyklickém propojování dvou světů, nehmotného duchovního světa se světem hmotným. Osmička hovoří o tom, že oba břehy bytí v sobě obsahují dokonalost a že vytvářejí provázaný celek. Pokud tedy budeme realizovat naše záměry v duchu propojování hodnot a principů obou světů, duchovního a hmotného, potom budeme Univerzem mocně podporováni. Více o osmičce: www.centrumserafin.cz/svetlo-cisel-8-jv/

omluvte prosím nižší kvalitu zvuku

Radostný Nový rok Vám přeje tým Centra Serafín

Jiří Veselý