BEZ CENZURY III.

FASCINUJÍCÍ TOKY ENERGIÍ GENERUJÍ FASCINUJÍCÍ SÍLY

aneb, jak záleží na PŘESNÉM TVARU

Tenhle článek se nelíbil velkému modrému bratrovi (FCB), tak jej náhradně dávám sem. Proč pak se mu asi nelíbil?

Celý náš Svět je obrovskou fascinující Božskou záhadou. A my lidé jsme dostali darem možnost ho donekonečna rozkrývat a obdivovat. A to je to, co jsme dostali darem. Možnost obdivovat, neboli možnost radovat se. Trvale. Ale o tom jsem dnes nechtěl.

Dobře si prosím prohlédněte (až do konce) toto následující kraťoučké video

Zkuste se zamyslet nad tím, jak je možné, že neživý hmotný předmět, dokáže překonávat zemskou gravitaci a nejen to, dokonce navíc ještě k tomu dokáže překonávat také i silný odpor proudící vody, a dokáže stoupat nahoru proti proudu. Uvažte, toto dokáže neživý předmět, aniž by cokoliv aktivně dělal, měnil svůj tvar, … PROSTĚ JEN JE, A JEN EXISTUJE.

A teď si představte, že tímto předmětem není neživý objekt, ale je jím živý tvor mající Auru, energetické pole, čakry, meridiány, informační matrice, biopole … prostě dokonalý Božský energetický systém.

Viktor Schauberger vypozoroval, že Aplští pstruzi dokáží bez jakéhokoliv pohnutí stoupat kolmo vzhůru do výšky 6 metrů proti proudu vodopádu padající horské říčky. Kladl si stále dokola otázku, jak je to možné. A nedal si pokoj, dokud to nevypozoroval a nepochopil. Je to stejný princip, jakým stoupá vzhůru neživý předmět z přiloženého krátkého videa.

Viktor Schauberger vypozoroval, že celá příroda funguje na základě jemných a jemnohmotných energií a že spirálové křivky jsou životem a dokáží vodit a koncentrovat energii a že dokonce snižují ztráty jako např, tření atd. Spousta dějů a jevů pak vypadá, jako by šla proti fyzikálním zákonům, ale to je jen nepochopení přírody a toků energií v přírodě. Zapojené jemnohmotné energie mají větší sílu a hlubší působení, než energie hrubohmotné.

V.S. vypozoroval, že když je energie vedena a stáčena do středu toku, tak se vznikající síly posilují, energetické ztráty mizí, připojují se k tomu jemnohmotné síly a energie narůstá. A to, co dokáže energii nasměrovat, aby takto pracovala, je PŘESNÝ TVAR (neboli geometrie).

VYSVĚTLENÍ KE STOUPAJÍCÍMU OBJEKTU: Když totiž Tvar nasměruje tok okolních energií tak, aby se stáčel spirálovitě a směrem do středu, tak na vnějších (delších) křivkách dochází k nárůstu rychlosti a tudíž k poklesu tlaku a tudíž k nárůstu sací, neboli tahové síly. A tato tahová síla pak táhne objekt nahoru, vytáhne dokonce celého pstruha (který má naprosto přesný kapkovitý tvar) až do horního patra vodopádu, atd. atd.

Přesně na tomto principu založil V.S. hromadu svých patentů a objevů (např. při plavení velmi těžkých a téměř nesplavných bukových kmenů, snížil plavebním společnostem náklady na jejich přepravu dvacetinásobně !!! a to tím, že upravil tok vody v řece tak, aby tvar toku vody generoval tahovou sílu. A zajímavé je, že nikdo jiný toto nedokázal po něm napodobit)

Zde dole na této stránce https://www.centrumserafin.cz/viktor-schauberger/

jsem dal popis jeho úžasné sací turbíny, která díky nárustu rychlosti vody, díky přesným tvarům, dokáže generovat dostatečný výkon dokonce i z velmi malých potůčků. A možná to je důvod, proč V.S. dopadl jak dopadl. Byl v dobré víře o všechny své patenty nekalým podvodným jednáním obrán (tam za velikou louží) aby tam tyto patenty zůstaly dodnes uzamčeny v šuplíku a nikdo je nemohl používat. Zřejmě proto ho tam nalákali, aby svět tuto levnou energii, která je zadarmo, nemohl užívat, ale aby musel používat právě jejich technologie. Plně do toho zapadá i fakt, že pět dnů po návratu z USA domů do Evropy, Viktor Schauberger nečekaně zemřel. Zde je o tom video(a právě tento text zřejmě tak moc vadil velkému modrému bratrovi)

PŘESNÝ SPIRÁLNÍ TVAR VE FLOW DISCU

Totéž pak využívá přesný Tvar spirál v našem FLOW DISCU. Na stejném principu funguje také vzor uspořádání semen ve Slunečnici. Když se podíváte zde na toto video

tak uvidíte:

  • v čase 2:30 je geometricky vysvětleno co je to ZLATÁÝ ŘEZ
  • v čase 3:00 je vysvětleno, co je to ZLATÝ ÚHEL
  • v čase 3:30 jak tento Zlatý úhel vytváří Kosmický spirální systém

A přesně tyto principy přesných tvarů a spirálních proporcí obsahuje FLOW DISC, který působí energeticky v jemnohmotných rovinách.

Zde o celkových účincích více https://www.centrumserafin.cz/flow-disc-ucinky/ 


UMĚLÁ INTELIGENCE … PROBLÉM S PODPRAHOVÝM PŮSOBENÍM

Stále více si uvědomuji, jak nebezpečná UI může být. Dokáže manipulovat kýmkoliv a to tak, že se to v reálném čase nedá lidským vnímáním prokouknout.

Nedávno jsem na ČR poslouchal povídku, psanou pomocí UI. Povídka byla uměle vykonstruovaná a nebyla na srdíčko příjemná, byla mi protivná, byť byla o tématice přátelství.

Pokud se UI natvrdo nezakáže v médiích, tak máme jako lidstvo problém, který nerozdýcháme. A i kdyby se natvrdo zakázala, tak ty země, které nechtějí spolupracovat, budou UI skrytě všude podstrkávat, kde to půjde a ovlivňovat tím plošně vnímání lidstva ve svůj prospěch.

Uvědomil jsem si však ještě další problém s UI, na který jsem dřív nepomyslel.

Když jsem psal svoji knihu PRÁCE SE SNY , tak teprve až po jejím vytištění a distribuci nakladatelstvím Fontána, jsem objevil, že se mi do psaní knihy (šlo to zázračně hladce a levou zadní), aniž bych to jakkoliv tušil "montoval" můj duchovní rádce (nefyzická bytost). Právě on mi posílal sny, s nimiž jsem se učil pracovat.

A jak jsem poznal, že se mi montoval do psaní? Když jsem poprvé otevřel vyrobenou fyzickou knihu a nalistoval jsem si obsah knihy, tak jsem málem omdlel.

Všechny kapitoly začínají z hlediska Kosmické Numerologie (se kterou pracuji) na číslech stránek, že přesněji to vzhledem k obsahu kapitol, už lépe nastavit nejde (grafik přitom neustále měnil zalamování textu atd. a kniha měla každý den jiný počet stránek. Po čase jsem to už ani neregistroval. Kdybych po grafikovi vyžadoval, takové nastavení čísel stránek, vzhledem ke kapitolám, tak by se to nepodařilo ani náhodou). Přesto je výsledek takový jaký je. Bylo mi jasné, že se jednalo o vyšší zásah.

A proč to vůbec zmiňuji? Jakou roli to hraje?

Někde v knize jsou uložené pro mě neznáme podprahové kódy, ve kterých má prsty právě duchovní rádce. A ty způsobují, že pokud si knihu přečte čtenář bez přeskakování, tak se mu po dočtení výrazně aktivují snové procesy, a to na cca 2 až 3 měsíce a záleží na tom, jestli se toho člověk chopí nebo ne. Pokud ne, zase to opadne. Hodně to funguje u čtenářek (více než u mužů).

A to je to, co potenciálně hrozí i od UI. Ta může vkládat podprahové kódy a sdělení do čehokoliv, kdykoliv a jakkoliv. Záleží jen na záměrech majitele UI.

Jedna studie kdysi ukázala, že když v jednom zapadlém kině pouštěli v promítaných filmech každé 24. okénko s reklamou na vymyšlenou značku mýdla, a to mýdlo skutečně vyrobili a navezli do místní drogerie, tak jeho prodej vyletěl strmě nahoru a lidé ani nevěděli, proč ho kupují. Přitom 24. okénko se nedá ani vědomě zaregistrovat. Podvědomí s tím přesto pracuje na plné obrátky.

Myslím, že pro duševní zdraví bude dobré se UI vyhýbat co to jen půjde.

A co je velmi zajímavé, tak je skutečnost, že algoritmy facebooku jsou na toto téma velmi přecitlivělé (téma kritického hodnocení UI). Můj minulý nevinný příspěvek vyvolal silné skryté škrcení dosahu mých dalších příspěvků. Proč jsou na to vysazení?

Proč asi, že?