WOW

This page is still in preparation


THE POWER OF SEEING

HOW TO OBSERVE OUR CONSCIOUSNESS or HOW TO OBSERVE THE INSUBSTANTIAL SPHERE.

Would you want to see 'with your own eyes' your own consciousness? Would you want to see 'with your own eyes' the insubstantial realm?  ... more


THE REVEALED CHAKRAS

THE SYSTEM OF 9 MAIN CHAKRAS - This essay about the two revealed chakras brings information that not many people are familiar with yet. Some of the facts are stated here perhaps for the very first time ever. Chakras are presented here as the system of 9 main chakras, not the commonly known 7 ... more


THE COSMIC NUMERICAL CODE

144 (144 000)

KOSMICKÝ KÓD VŠECH KÓDŮ - Uvádím zde konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Více zde


ART

Projevy Ducha

Toto je důkazem, že jsme děti Kosmu, že máme Duši, jež je schopná obejmout Svět.

Boží jiskra v nás nejen dřímá, ale neustále i hoří. Postupně zde budou přibývat další a další artová videa. Děkuji jejich aktérům. Přeji zážitky a RaDost ze života.

Videa zde


FOREST CONSCIOUSNESS

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery - trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.   ... more


ÚČINKY ZVUKU VE HMOTĚ

Zvuk je strukturovaná energie. Struktura této energie dokáže organizovat hmotu. Dokáže působit na hmotu nejen na makro úrovni, ale také na těch nejmenších mikro úrovních. Dokáže viditelně celkově působit nejen na masu hmoty, ale také na jednotlivé buňky, molekuly, atomy. Vhodné zvuky a vhodné frekvence tak mohou působit harmonizujícím a léčivým způsobem přímo zevnitř.  ... více zde