4horizons.net

4 obzory Fyzický - Duchovní - Emocionální - Intelektuální


Mezinárodní projekt 4horizons.net (4 horizonty či obzory) se právě utváří. Jeho stránky jak v angličtině tak v češtině budou spuštěné již brzy.

Doména www.4horizons.net je směrovaná na tyto stránky pouze dočasně. Prozatím zde najdete souhrnné informace k číselným kartám Kosmické numerologie SVĚTLO ČÍSEL, které jsou jednou z prvních součástí projektu.


SVĚTLO ČÍSEL jsou unikátní karty, protože významy čísel se kterými karty pracují, jsou nahlíženy z kosmické perspektivy. Jednotlivá čísla zrcadlí základní kosmické principy. Principy, které jednotlivá čísla zrcadlí, na sebe navzájem fantastickým způsobem navazují. Vyprávějí nám neuvěřitelně moudrou formou příběh o Stvoření Světa, a jaké síly v něm působí a jaké cesty života se v něm odehrávají.

Úžasné je, že v tomto číselném kosmickém příběhu o Stvoření můžeme nacházet smysluplnost a logiku, takže si můžeme nově nahlížené kosmické významy čísel neustále ověřovat v praxi v každodenním životě. Kdo si tyto kosmické významy čísel pro sebe jednou objeví a potvrdí, ten získává do svého života poklad pokladů.

Umět "číst" svět, to je poklad k nezaplacení. Kdo pozná, jakým způsobem podprahově pracují čísla, ten má možnost začít s nimi pracovat zcela vědomě.

Věk vodnáře přináší nové výzvy a nové stimuly. Vědomí lidstva je nyní vystavováno zcela novým informačním platformám. Nastává doba, kdy každý může a má tvořit sám za sebe. A umění "čtení" světa tomu napomáhá nejvyšší měrou.


Číselné karty SVĚTLO ČÍSEL v podstatě přibližují lidem moderní doby kosmickou numerologii a její principy. Kromě popisu kosmických principů, jež čísla zrcadlí, obsahují karty v přiložené knížce  také širší principiální vysvětlení podstatných souvislostí, aby se s kartami mohlo pracovat vědomě. Karty jsou navíc mnohovrstevnaté a multifunkční. Kromě kosmických principů, jež zrcadlí jednotlivá čísla, obsahují karty také souvislosti a vědomosti prastaré moudré Číny a prastarých Keltů a pohanů. Kosmické principy si tak můžeme při vytažení té které karty vztáhnout navíc také k různým silám a elementům Vždyť přece naše podvědomí nás zná nejlépe... zkusme mu tedy důvěřovat.


Balíček třiceti šesti karet SVĚTLO ČÍSEL obsahuje také doprovodnou knížečku o formátu 12 x 12 cm, která má celkem 169 stran. Je v ní překvapivě docela velké množství informací vzhledem k tomu, že je svým rozměrem "pouze" knížečkou v balíčku karet.

Kromě balíčku karet a všech informací v něm obsažených nabízím také osobní výklady těmito kartami. Dále nabízím osobní vedení v oblasti práce s čísly a v práci se symbolikou obecně. Zájemcům o lektorskou licenci kosmické numerologie SVĚTLO ČÍSEL nabízím individuální certifikovaný lektorský kurz.Idea projektu  4horizons

Plná verze loga odkazuje na ideu celého projektu. Horizont to je obzor. Vidět něco na obzoru znamená mít vizi a znát cestu. A jedině cesta, je tím pravým "cílem", který nás může činit šťastnými. Záměrně uvádím činit nikoliv učinit. Šťastnými se nemůžeme stát, až se stane "tamto" nebo "ono". Šťastnými můžeme být jedině v přítomném okamžiku.

Čtyři horizonty symbolizují čtyři obzory ve čtyřech základních oblastech seberozvoje:                  

Fyzické - Duchovní - Emocionální - Intelektuální
Přiložené video obsahuje základní popis vzniku číselných karet SVĚTLO ČÍSEL a obecných principů kosmické numerologie.

Karty jsou vytvořeny v českém jazyce a také v anglickém jazyce. Anglická mutace je určena k prodeji do "celého světa". Později mohou přijít na řadu i další jazykové mutace. Pokud Vás z toho cokoliv zaujme, jsem Vám osobně plně k dispozici.Kosmický Kód 144 (144 000)

Karty SVĚTLO ČÍSEL jsou unikátní také tím, že pracují v tvořivém napojení na nejutajovanější kosmický kód všech dob - 144. Znalosti o tomto kódu byly po tisíciletí pečlivě a přísně utajovány. Mělo to svoje oprávněné důvody. Dnes je však již jiná doba. Vesmír nám přináší zcela nové výzvy a tak věřím a doufám, že je již povoleno šířit  informace o kódu, který odkazuje na vstupní brány mezi nehmotným a hmotným světem.Mediální (zjednodušená) verze loga se snaží být logem prakticky uchopitelným, tzn., že například jeho ikonka bude jasně rozeznatelná i v titěrném formátu zobrazení na facebooku.

Ve stejném duchu se u projektu 4horizons snažíme, aby jeho aktivity byly co nejpraktičtěji uchopitelné v realitě každodenního života.

Například pro Vás chystáme jedinečná čakrová pyžama na spaní. Prostě si na spaní oblečete čakrové pyžamo a... Věříme, že jasně a zřetelně pocítíte jeho harmonizační a očistný účinek.


 přejít na karty SVĚLO ČÍSEL                        přejít na Kosmický kód 144                         přejít na PRÁCI S ČÍSLY


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________