ZRCADLENÍ


SPIKE PROTEIN JE VYSOCE TOXICKÝ A BLOKUJE OPRAVNÉ PROCESY

INFORMACE, KTERÉ BY MĚLI ZNÁT JAK O * KOVANÍ, TAK NEO * KOVANÍ

Lidé, kteří se chtěli nechat o * kovat mRNA vakcínami měli (a někteří stále ještě mají) důvěru v informace, které jim byly předkládány. Potíž je v tom, že informace, které byly (a stále ještě jsou) předkládány veřejnosti propagátory mRNA vakcinace, nejsou odborné. Jsou pouze populistické, emocionální a zkratkovité. Lidé pak svoji důvěru zakládají pouze na emocích.

Doba však pokročila. Dnes máme k dispozici již řadu průkazných odborných studií, co se děje v těle, když do něj významně vstoupí Spike protein. Nedávno, konkrétně 13. 10. 2021 byla publikována studie dvou prestižních vědeckých pracovišť ze Švédska, která nese název: SPIKE PROTEIN SARS-COV-2 NARUŠUJE OPRAVU POŠKOZENÉ DNA A POTLAČUJE V(D)J REKOMBINACI IN VITRO.T

Tato studie byla uveřejněna v renomovaném vědeckém časopise Viruses (jeho šéfredaktorem je světově uznávaný odborník na rakovinu). Je důležité poznamenat, že tato studie byla podrobena důkladné oponentuře. Já osobně bych jen dodal, že švédští vědci jsou známí svou korektností a odborností. Studii vědci původně zahájili z toho důvodu, že si uvědomili, že mnoho nemocných se závažným průběhem covidu má velice slabé, a navíc opožděné reakce, pokud jde o imunitu. Hledali příčinu. To byl prvotní impulz pro jejich zkoumání. Díky tomu hlouběji poznali procesy, které se dějí uvnitř buněk v souvislosti se Spike proteinem.

Zjistili, že tyto procesy jsou pro náš následný zdravotní stav naprosto klíčové. Ukázalo se, že pokud se Spike protein dostane do jádra buňky, tak to poškozuje dva zcela klíčové mechanismy, které se na sebe vážou. Signalizační mechanismy a Opravné mechanismy. Ty samozřejmě souvisí s celkovým imunitním systémem.

SPIKE PROTEIN viru, který se do těla dostane zvenčí (infekcí) a také SPIKE PROTEIN, který je vytvořený v ribozomech v našich buňkách (díky vakcíně), SE MŮŽE DOSTAT DO NAŠEHO BUNĚČNÉHO JÁDRA.

Jakmile se Spike protein dostane do buněčného jádra, nastává obrovský problém. Mnoho vědců je z tohoto zjištění velmi překvapena. Nepředpokládali, že by se Spike protein mohl dostat do jádra buňky. Dokonce tím někteří i obhajovali bezpečnost vakcín, když argumentovali, že se to nemůže stát. Zřejmě proto se dlouho nerozlišovalo, jestli je Spike protein Antigen, nebo jestli to je silný Toxin.

Švédská studie není ani první, ani jediná, která ukazuje mimořádnou toxicitu Spike proteinu. Studie vydaná Salkovým Institutem (institut založil objevitel vakcíny proti dětské obrně Jonas Salk), kterou vypracoval na základě experimentů jeden z významných vědců institutu Juryj Mana, jednoznačně průkazně dokazuje, že Spike protein působí stejně zhoubně a toxicky, jako celý virus.

Při vytváření vakcíny se tedy zřejmě vycházelo z toho, že Spike protein je Antigen, a nezkoumalo se, zda je toxický. Jednoznačně experimentálně dokázal, že bodlinky Spike proteinu působí zhoubně. Laboratorní zvířata vystavená tomuto Spike proteinu okamžitě onemocněla Covidem, a taktéž zdravé lidské buňky onemocněly Covidem. Dále zjistil, že Spike protein dělá z genu MD2M velice významný Onko gen.

Podobně to potvrdila další studie Americko Francouzských vědců, která prokázala, že pouhá část Spike protein označovaná jako S1 je téměř stejně toxická, jako celý virus (Spike Protein je tvořen podjednotkami S1 a S2)

Uvedená Švédská studie prokázala, že jakmile vstoupí Spike protein (ať už zvenčí infekcí, nebo vytvořený vakcínou) do jádra buňky, tak zablokuje klíčové geny, které zprostředkovávají opravu DNA. V běžném životě dochází denně až k 1 milionu poškození DNA vlivem současného zamoření životního prostředí. Opravné mechanismy v dnešní době mají co dělat, aby to vše stačily opravovat a jak často vidíme, mnohdy boj po čase prohrávají.

Nejen zamořené prostředí, ale také i Viry poškozují DNA. U zdravého člověka geny nazývané RAD1 a další proteiny (HUS1) signalizují, že je potřeba zahájit příslušné opravy. Na tuto signalizaci reagují u zdravého člověka proteiny ATM a ATR. Jenže Spike protein je vyřazuje z činnosti. Současně vyřazuje z činnosti také gen RAD51 (eukaryotický gen, který pomáhá opravovat dvouřetězcové DNA zlomy. Dále Spike protein vyřazuje z činnosti také gen BRCA1 (tumor supresorový gen, který pomáhá opravovat poškození DNA). Bez těchto genů má nekontrolovatelné bujení buněk zelenou. BRCA1 má zvýšenou "vnímavost" pro rakovinu prsu. Švédská studie uvádí, že BRCA1 je vlivem Spike proteinu "vypnutá", což velmi zvyšuje vznik rakoviny (prsu, vaječníků, slinivky, žaludku, varlat, prostaty, tlustého střeva ...)

Švédská studie dále prokázala, že jakmile vstoupí Spike protein do jádra buňky, tak vyřazuje z činnosti další gen TP53, co že je hlavní tumor supresorový gen, tedy "hlavní hlídací pes genomu", který brání poškození DNA (u 50 % rakovin je vypnutý, pokud lidem chybí tento gen, tak u nich často dochází k leukémiím atd.)

Je důležité říci, že SPIKE PROTEIN DO JÁDRA BUŇKY VSTOUPIT MŮŽE, AVŠAK NEMUSÍ.

U každého to může probíhat jinak. Pokud však vstoupí do jádra buňky, tak se postupně všechny negativní vlivy vypnutých genů postupně sčítají a násobí. Stav se může zhoršovat postupně. Může to trvat roky. Mladí lidé mají dobrou imunitu a předpoklady vše zvládat lépe a tedy déle. Po určité době se však stav může kriticky zhoršit. Pozn. např. v případě, že úplně chybí gen TP53, tak se dostavují rakoviny, nikoliv hned, ale cca kolem 35 roku života.

Dalším problémem je, že jamile se Spike protein dostane do jádra buňky, tak postupně dochází ke kritické imunodeficienci. Postupně se spouští řada autoimunitních reakcí. Vrozená imunita reaguje na Spike protein a napadá ty buňky, které ho obsahují a pak může napadat celý orgán, který je obsahuje.

Dalším problémem, který se ukázal díky studii Švédských vědců je, že Spike protein v jádře buňky zapříčiňuje zkrácení Telomer, což vede k předčasnému stárnutí.

Dále vědci zjistili, že Spike protein v jádře buňky vede k vypínání tzv. NHEJ procesů (jeden z mechanismů opravujících oddělená vlákna DNA) a když jsou vypnuté tyto potřebné opravné rekombinační procesy, tak leukocyty nematurují, čím klesá látková imunita.

Níže odkaz na publikovanou studii s originálním názvem:

SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro

Překlad názvu studie: SPIKE PROTEIN SARS-COV-2 NARUŠUJE OPRAVU POŠKOZENÉ DNA A POTLAČUJE V(D)J REKOMBINACI IN VITRO.


A JEŠTĚ JEDNA ZRŮDNOST

PFxxxx dokončil studii své vakcíny na 2.200 "dětských dobrovolnících" ve věku 5 až 12 let. A před nedávnem oznámil PFxxxx, že již zahájil testování vakcíny na "dětských dobrovolnících" ve věku od 6 měsíců. Na tohle už já osobně nemám slov. Prostě mi chybí. Lidé, kteří se na úrovni své DNA chtějí svěřit této firmě, by toto měli vědět a teprve potom se rozhodovat. A když by to nějak morálně unesli, tak OK, by to jejich cesta.


CO ŘÍCI ZÁVĚREM?

Zamysleme se nad tím, kdo nám doporučuje mRNA vakcíny. Je to vládní propaganda. Potíž je v tom, že dnes už tušíme, že nehraje fér. Úniky smluvních podmínek, které uzavřely jednotlivé státy s výrobcem vakcín PFxxxx, jsou šokující a zcela zdrcující. Státy nesmí nic prozradit ohledně smluvních podmínek. Státy musí zcela ochraňovat výrobce PFxxxx. Např. v případě jakýchkoliv vedlejších účinků, musí být výrobce zproštěn veškerých občanskoprávních odpovědností. Dále v případě soudního procesu ohledně duševního vlastnictví (PFxxxx je obviněn z krádeže duševního vlastnictví) státy musí obhajovat výrobce. A v případě prohry jsou státy povinny uhradit veškeré kompenzace, včetně soudních výloh atd. Zde o tom více


Proč je to důležité vědět?

Protože tak pochopíme motivace státních aktérů a pochopíme, že od státu se pravdy ani pomoci nedočkáme. Všechno špatné a negativní, by totiž dopadlo na jejich hlavu. A to nedopustí za žádnou cenu. A navíc, peníze jsou až prvním místě.


Osobně si myslím, že nikdy není pozdě. Každý děláme chyby. Určitě bude dobré, když výsledky takových vědeckých studií, jako je ta aktuální Švédská, zváží jak o * kovaní, tak i neo * kovaní.


MANUÁL NAPRAVY ŠKOD A OČISTY OD SPIKE A GRAFEN  a také dobré tipy na prevenci i léčbu najdete zde.


Milan Calábek přináší průběžně spousty nových poznatků ohledně nezávislých vědeckých studií koronaviru. Zde se dozvíte mnohá další zjištění a námi laiky zcela netušené závažné souvislosti.