ZRCADLENÍ


NOVÉ SKVĚLÉ INFORMACE OHLEDNĚ LÉČBY KORONY

Úplně mě nadchlo, s jakými zprávami ohledně korony přichází poslední dobou Milan Calábek, který je úžasným badatelem v mnoha oblastech. Přetlak jeho vědomostí a informací však běžně lidi velmi rychle zahltí a pak už to je spíše pro odborníky, než pro nás laiky. Dovolím si proto sem dávat laické výcucy Calábkových slov, která jsou podle mě ohledně korony v dnešní době zcela zásadní.

NOVÝ OBJEV V LÉČBĚ NEJEN KORONY PŘÍRODNÍ CESTOU.

Geny se pro vědce zdály být dlouhou dobu být vším. Geny však nejsou vše. To už dnes víme. Ještě hlouběji, než je genetická úroveň, je ta úroveň, která geny řídí. Řídí jejich expresi, řídí kdy, a jaké geny se mají zapnout či vypnout. Tou naprosto klíčovou úrovní, která je hlouběji pod touto genetickou úrovní je tzv. NEKÓDUJÍCÍ RNA.

Tato úroveň byla kdysi vědci povýšenecky nazývána genetickým odpadem či balastem. Dnes se však už ví, že je to právě naopak, že řídí vše. Zabírá dokonce celých 96% genetického objemu. To mi připomíná, že 96% Univerza je také tvořeno tzv. neviditelnou "temnou hmotou a temnou energií" a jen 4% tzv. viditelnou hmotou. Tedy 4 viditelná procenta jsou ovládána 96 neviditelnými procenty, a to jak v Univerzu, tak i v lidské Genetice. To je úžasná shoda. Zřejmě je to možné díky úžasné Kosmické Fraktalitě, zde o tom více.

Takže ... 96% nekódující genetické úrovně řídí 4% kódujících genů. Nekódující RNA je tedy naprosto klíčová pro naše zdraví. Z celé plejády nekódujících struktur RNA jsou pro naše zdraví klíčové dvě:

1) Mikro RNA a 2) Cirkulární RNA.

Virus má také svoji Mikro RNA a Cirkulární RNA. Dokáže se proto "nalepit" na třeba zcela zdravý lidský gen a tím ho vypnout, a to i když epigeneticky vypnutý být nemá. Virus si ho prostě svojí Mikro RNA vypne sám.

NEZVLADATELNÉ IMUNITNÍ BOUŘE.

Když přijde do těla patogen, tak nastoupí přirozené obranné mechanismy organismu. Aby však nebyla obranná rekce organismu přehnaně silná, tak na to máme určité geny, které to mají hlídat a mají zajišťovat určitou přiměřenost obranných reakcí. Když však Cirkulární RNA viru nasaje do sebe lidskou Mikro RNA, která má regulovat přiměřenost reakce, tak dojde k nepřiměřené destruktivní bouřlivé reakci, např tzv. Cytokinové bouři.

MIKRO RNA A CIRKULÁRNÍ RNA JE TEDY TO OČ TU BĚŽÍ.

A právě na tomto poli bylo nyní velmi pokročeno. V jednom významném Indickém výzkumném středisku udělali velký pokrok. Mimochodem zkoumali také IVER (M) EKTIN, který byl v Indii široce nasazen a který v Indii úžasně zabral. Zkonstatovali, že IVER (M) EKTIN skvěle zapůsobil. Současně však představili ještě hlubší cestu léčby.

PŘIŠLI NA TO, ŽE SVATÝM GRÁLEM VŠEHO JE NEKÓDUJÍCÍ RNA

Žádný chemický lék však neobsahuje žádnou mikro RNA. Zajímavé že? Přitom byliny jsou jich plné. Zajímavé že? Zkoumali tedy byliny. A z velkého počtu bylin si nakonec vybrali tři.

  • Bazalku Posvátnou
  • Zázvor
  • Černý Pepř.

Studovali podrobně 69 mikro RNA a dospěli k tomu, že dvě 2 mikro RNA z Bazalky Posvátné, 2 mikro RNA ze Zázvoru a jedna mikro RNA z Černého Pepře a jedna mikro RNA lidská

ZASTAVÍ PRAKTICKY VŠECHNY VARIACE KORONAVIRU (možná s výjimkou varianty Lambda, u které by se podle Milana Calábka musel přidat ještě Glutation)


CO DĚLAT U DLOUHÉHO COVIDU

A CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT U KONZUMACE MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Tato část bude pro mnohé zvláštní. Bude se hodně týkat tzv. dlouhého průběhu kovidu a jeho léčení, ALE SOUČASNĚ SE BUDE TÝKAT ÚPLNĚ JINÉHO DALŠÍHO VELKÉHO POCHOPENÍ, co běžně v životech neděláme dobře. Ukazuje se, že je tu jeden zásadní faktor, či cesta, kterou má smysl jít při léčení kovidu a tzv. dlouhého kovidu. A vlastně nejen při léčení kovidu. Tou cestou je cesta přes mikro RNA a cirkulární RNA o kterých byla řeč výše.

Ukazuje se, že Koronavirus v těle zanechá mikro RNA, někdy Spike protein, někdy S1 protein (v imunitních buňkách), někdy tam zanechá nukleokapsidový protein. Vědci vědí, že existuje více jak 2.000 různých mikro RNA. A POZOR ... MLÉKO ... OBSAHUJE 1.400 mikro RNA !


Jak je to možné? Co je smyslem a účelem mléka?

Mládě či Miminko intenzivně roste a po tu dobu potřebuje mít jinak pozapínané a povypínané různé geny, než v dospělém období. Proto nikde v přírodě nevidíme, že by dospělec konzumoval mateřské mléko. Byla by to jeho pomalá sebevražda, neboť by měl totálně pozměněnou funkci zapnutých či vypnutých genů. Geny by dlouhodobě fungovaly proti tělu, nikoliv v jeho prospěch.

Mateřské mléko má ten smysl, že mikro RNA v mléce vypínají všechny geny, které brání růstu a vývoji, a naopak zapínají všechny geny, které podporují růst a vývoj. Je tomu tak, protože to tělo v toto období potřebuje.

Naši Árijští předci si někde v Ruských stepích odhadem někdy před 7000 lety ochočili krávy a obecně dobytek a získali novou potravinu mléko. Člověk od přírody umí štěpit mléčný cukr, ale jen v kojeneckém období. Naši Árijští předci však pravidelnou konzumací nové potraviny postupně prodlužovali toto období, po které ho umíme štěpit. A po tisícovkách let jsme to dopracovali tak daleko, že asi 80% naší soudobé populace to už umí i v dospělosti.

Tibeťané a Mongolové, zkrátka Árijové té doby a té oblasti, najednou získali vyšší vzrůst. Větší sílu. Údajně se jich proto menší zemědělští Asiati (Číňané, Vietnamc atd) báli. Tito Asiaté nekonzumovali mléko. Neumí tedy štěpit mléčný cukr jako my. Jsou tedy i menšího vzrůstu. Nejen že Árijci byli větší, ale současně získali neuvěřitelnou výhodu nové potraviny a tedy přežití v obtížném období. Tehdy však bylo vše živé a čerstvé. Uchovat se to dalo jen kvašené, fermentované, nebo kysané. Ale k tomu později.

Zpět k 1.400 Mikro RNA v mléce.

Pokud naše tělo a orgány rostou, tak se to může zdát být výhodné. Podpora buněčného růstu. Něco jako "Vypnuté brzdy, a zapnuté motory" buněčného růstu. Jenže jak dosáhneme tělesné a orgánové vyspělosti, tak se to začne obracet proti nám.

Mít neustále "vypnuté brzdy, a zapnuté motory" buněčného růstu, je najednou pro tělo problém. Imunitní systém SE MUSÍ ZAČÍT bránit tomuto zvrácenému principu. Po dobu mládí se mu to ještě nějak daří. Jenže nic nejde věčně. Jak tělo stárne, míra poškození roste, imunitní systém nezvládne vše. Takže cca kolem 40 až 50 roku života se začnou dít velké věci. Díky tomu, že dříve nebyly ledničky a vše mléčné bylo kvašené a fermentované, tak na tom byly podstatně lépe.

Od dob ledniček (cca od 50. let) a tedy dlouhodobě skladovaných pasterovaných a mrtvých produktů stojí Mléčné Mikro RNA za většinou civilizačních chorob.

A z těchto 1.400 mikro RNA v mléce jsou 3 natolik významné, že jsou naprosto klíčové.

1) Mléčná Mikro RNA, která vypíná gen TP53 což je jakýsi náš "hlídacího pes našeho genomu" Ukázalo se např., že u 50% rakovin, je tento náš hlídací pes díky mléku vypnutý, místo toho, aby byl zapnutý a pomáhal nám. Díky této nefunkčnosti tak pokračuje podněcování buněčného růstu a to vede ke vzniku nekontrolovaného buněčnému bujení, tedy nejrůznějším nádorům.

A protože vypíná geny, které mají bránit růstu (supresorové geny), tak se tím z nich vlastně stávají Onko geny. Platí to i pro vznik diabetu 2 a nejrůznějších dalších civilizačních chorob (včetně Alzheimer, Parkinson ...)

Jakmile je tento potřebný typ genu vypnut (který normálně ovlivňuje asi 1000 jiných genů), tak imunitní systém horečně pracuje na zvládnutí tohoto nepřirozeného buněčného růstu a snaží se snižovat buněčný nárůst, avšak po nějaké době už to přestává zvládat (cca kolem 45 roku života) a pak už není nic, co by zastavilo nebo zadrželo tento nárůst.

2) Pak je zde další Mikro RNA "22" a ta naopak stimuluje klíčovou signální dráhu mTRORC1 a to stojí za obezitou a diabetem. Dá se však vypnout půstem, anebo také Resveratrolem, který se nachází v červeném vínu (v bílém není!)

3) Třetí a nejdůležitější a nejhojnější Mikro RNA v mléce je "Mir RNA 148B", která vypíná gen "DNA METYL TRANSFERÁZA1", což je veledůležitý "hlídací pes našeho epigenomu" (konkrétně zajišťuje metylaci jiných genů). DNA METYL TRANSFERÁZA1 normálně funguje tak, že například na Onko gen nalepí CH3 a ten pak nefunguje. Jenže když je DNA METYL TRANSFERÁZA1 vypnutá mlékem, tak Onko geny pak mají zcela volnou cestu.

A v době korony k tomu všemu ještě další hrůza: koronavir nám odebírá metylové skupiny. Doslova jde hladově po metylových skupinách, protože je potřebuje pro svoji replikaci a když ještě vypneme svého hlídacího psa epigenomu (DNA METYL TRANSFERÁZA1), tak jsme v hrozné situaci. Dlouhý covid a Onko geny mají zelenou.

Jen pro doplnění, to bude hodně lidí (mléčných konzumentů) asi zajímat, v ČR se prodávají asi jen dva jogurty, které mají ty správné živé bakterie. HO (L) ANDIA a JIH (O) ČESKÝ jogurt. A ještě kvalitní tvrdý sýr. Pokud mléčné, tak jen živé a jen kvašené a kysané. Ale ne mnoho.

A jen doplním ještě za sebe, že pan Janča kdysi říkával, že když už mléčný produkt, tak ne společně v jednu chvíli s masným produktem, protože oba společně vytváří při společném trávení toxiny.

Asi jsem vám sebral hodně nálady, že? Kdo by neměl rád sýry atd.

Mimochodem, všimli jste si někdy, že Asiati na stáří vypadají častokrát mnohem lépe, než Evropané? Oni totiž nemají rozhašené své "hlídací psy genomu" díky mléku.

A hlavně na stáří se to projeví. V mládí to imunitní systém ještě nějak dává. Ale trpí a na stáří se to už projeví naplno.

Nevznikla tam tradice konzumace mléka. Považují jej totiž přímo za rakovinotvorné.

V čínské medicíně najdeme také vysvětlení, proč má tolik západních žen rakovinu prsu. Meridián žaludku totiž vede přímo přes prso a přes bradavku. Energetická nerovnováha pak vede k nejrůznějším patogenním reakcím po celé meridiánové dráze.

Ach jo, že?


IMUNITA A ČESNEKOVÁ VODA

ANEB VŮZ PATŘÍ ZA KONĚ A NE PŘED KONĚ

NAŠE IMUNITA, TO JE TO, OČ TU BĚŽÍ. A KORONAVIRUS ÚTOČÍ V PRVNÍ ŘADĚ NA IMUNITNÍ SYSTÉM

NÁDHERNÁ RADA: ČESNEKOVÁ VODA JE VELMI ÚČINNÝM OPATŘENÍM, JAK LZE IMUNITNÍ SYSTÉM SKOKOVĚ POZVEDNOUT.

Návod na vyrobení česnekové vody dle návrhu vědců (níže po návodu přípravy a užívání následuje vysvětlení vědců)

  • Večer jeden oloupaný stroužek česneku se rozřízne na polovinu V PŘÍČNÉM SMĚRU (to je velmi důležité, aby se otevřela vlákna) a vloží se do
  • 1/2 l nádoby ze skla nebo porcelánu a naplní se vodou při pokojové teplotě. ⠀
  • Ráno je "česneková voda" připravena k použití. Musí se konzumovat 1/4 litru ráno na lačno a 1/4 litrovou sklenici 2 hodiny po posledním jídle.
  • Následujícího dne bude třeba postup přípravy "česnekové vody" opakovat s čerstvým stroužkem česneku. ⠀

Pokračujte v užívání česnekové vody po dobu jednoho měsíce. Během této doby bude vytvořena specifická imunita proti COVID-19.

Taškent byl za Sovětského Svazu známý svým špičkovým lékařským výzkumem.

Dodnes tam působí špičkoví odborníci. (R. M. Khaitov, B. V. Pinegin, napsali učebnice imunobiologie)

Když se objevil koronavirus, tak se mu tito vědci přirozeně podívali na zoubek ve svých laboratořích. Velmi brzy přišli se zásadními zjištěními.

Kandidát lékařských věd SHUKHRAT KHALILOV vysvětluje, jak se věci s koronavirem mají (k datu 21 03 2020 !)

Cituji: "Hlavním nebezpečím viru COVID-19 je, že především ovlivňuje imunitní systém. A TEPRVE POTOM, NA DRUHÉM MÍSTĚ, ovlivňuje plicní tkáň. Časové zpoždění mezi těmito dvěma vlnami útoku je přesně to, čemu říkáme "INKUBAČNÍ DOBA".

Často používáme slova jako "silná" nebo "slabá" imunita. Obyčejní lidé však prakticky vůbec nevědí, co to je. Většina lékařů navíc má velmi malou představu o struktuře imunitního systému a funkčnosti jeho jednotlivých

částí. Tento text je však pro netrénovaného čtenáře velmi obtížný. Pokusím se vysvětlit mechanismus působení viru COVID-19 na lidské tělo nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem.

80% celého imunitního systému je koncentrováno ve sliznicích a submukózních vrstvách tenkého střeva ve formě lymfoidní tkáně a jejích akumulací - Peyerových náplastí. Lymfatická tkáň produkuje protilátky (lymfocyty T-, B-, G- atd.), jakož i různé typy imunoglobulinů.

Protilátky lymfatickým systémem vstupují do dolní duté žíly srdce a po průchodu plicním oběhem vstupují do systémového oběhu a jsou přenášeny po celém těle. Posiluje se tedy imunita tkáně, včetně vlastní tkáňové imunity plicní tkáně.

COVID-19, smíchaný s jídlem během jídla, vstupuje do střev a začíná ničit lymfoidní tkáň. Výsledkem je, že postižená lymfoidní tkáň přestává produkovat

lymfocyty a imunoglobuliny. Tím je zničen imunitní systém a v důsledku toho je imunita tkání v plicích výrazně oslabena.

Od tohoto okamžiku začíná druhá vlna útoku koronavirů na již nechráněnou plicní tkáň, která se projevuje těžkou pneumonií, která končí smrtí. V současné době jsou všechna protiepidemická opatření zaměřena na zabránění vstupu

koronaviru do plic, což je v zásadě extrémně nákladné a prakticky neúčinné. A všechna terapeutická opatření jsou zaměřena pouze na boj proti komplikacím, ve formě pneumonie.

Je třeba si uvědomit, že COVID-19 je hrozbou po mnoho let a desetiletí. To, co dnes máme, je jen první vlna pandemie. A takových vln bude mnoho. Současně jsou všechna preventivní a terapeutická opatření zaměřena na koronaviry

lokalizované v plicích, zatímco se neprovádí žádný vliv na střevní koronavirus. Jinými slovy, "VŮZ JE UMÍSTĚN PŘED KONĚ." ⠀

Existuje mnoho přírodních produktů, které mají nejen baktericidní vlastnosti, ale také přímo ovlivňují viry a zabíjejí je.

Nejúčinnější v tomto ohledu je ČESNEK. A pokud vypijete denně 2 až 3 sklenice česnekové vody, pak okamžitě (!) vstoupí do tenkého střeva a začne okamžitě (!) zabíjet COVID-19!

Tím je dosaženo následujících efektů:

  • "Zabitý" COVID-19 přestává ničit lymfoidní tkáň tenkého střeva. Výsledkem je, že lymfoidní tkáň nadále funguje správně, tj. produkují protilátky a munoglobuliny.⠀
  • Poškozený imunitní systém se rychle zotavuje a posiluje, což vede k významnému zvýšení imunity tkáně v plicní tkáni. Nepřekonatelná bariéra vzniká pro COVID-19, ale také pro mikroby (stafylokoky atd.) A houby, které také představují významné nebezpečí v případě koronavirové pneumonie.

Pod vlivem "česnekové vody" se v tenkém střevě odehrává velmi zajímavý sled událostí. Česnekovou vodou "ZABITY A OSLABENÝ" COVID-19 není už nic jiného než PŘÍRODNÍ VAKCÍNA přirozeně zformovaná uvnitř lidského těla.

Vědci dále uvádí, že po užití "česnekové vody" se v tenkém střevě vytvoří přírodní vakcína za 30-40 minut a zcela zdarma. Přírodní vakcína začíná aktivně vytvářet specifickou imunitu proti COVID-19."

Pozn. po česnekové vodě nijak nepáchne z úst, což určitě přispívá ke snadnému praktikování.