NOČNÍ POVÍDÁNÍ DO USNUTÍ

CÍLENÁ PRÁCE SE SNY,  POSTUP INTERPRETACE SNŮ

Noční povídání do usnutí je netradiční forma sdílení a předávání informací a zkušeností, díky níž snáze proniknete do podstaty cílené práce se sny ... a práce s vědomím obecně. Tato nesmírně účinná a zajímavá forma sdílení je kombinací semináře, workshopu, her, povídání, sdílení, a hlavně pohodičky, ... to vše při svíčkách, kávě, čaji, sušenkách a hlavně s dobrou a uvolněnou večerní a noční náladičkou.

Funguje to skvěle. Každý si donese karimatku, přikrývku, něco malého na zobání, zvídavost a zájem dozvědět se něco nového a chuť sdílet energie a informace s ostatními hledajícími. Co budeme dělat? V podstatě to, co právě budeme chtít. Budeme se učit cíleně pracovat se sny a možná že si také zahrajeme úžasnou hru Vesmírný věštec, která nám přinese odpověď Vesmíru na naši otázku, a když budeme chtít, tak si zameditujeme na srdeční čakru, abychom vyrovnali energie a nebyli moc přepovídaní a zahlcení "mentálnem", protáhneme si kostičky, abychom okysličili krev a nebyli celí dolámaní od nečinnosti, prostě budeme naslouchat nejen druhým ale i sami sobě. A můžeme naslouchat i léčivým křiťálovým nástrojům, gongům... To vše můžeme.

Druhý den ráno a dopoledne si ukázkovou formou rozebereme a interpretujeme obdržené sny, abychom nově získané informace o práci se sny rovnou použili v praxi.

Cílem Nočního povídání do usnutí je

hlubší úroveň předávání zkušeností a osobní vedení při vytváření vlastní interpretační cesty u vlastních snů. Potenciál, který nabízí cílená PRÁCE SE SNY je doslova bezbřehý, stejně jako je bezbřehá moudrost našich duchovních rádců. Rád také předám ucelený a úžasný neotřelý náhled na význam čísel a také cestu jak s nimi pracovat v každodenní realitě života ve prospěch rozvoje sebe sama. Můžeme se také věnovat práci s nesny (např. získávání odpovědí od stromů).

Hlubokých a zajímavých témat je v zásobě tolik, že by je nepojal ani cyklus deseti nočních setkávání. Primárním cílem Nočního povídání do usnutí je otevření nových cest do úžasných dimenzí vědomí.

Právě pohodové sdílení a dobrá uvolněná nálada je podstatnou esencí při hlubším předávání zkušeností tohoto typu také na podprahové úrovni. Rád Vám přiblížím různé možnosti cílené PRÁCE SE SNY. Zjistíte, jak překvapivě snadno lze trénovat zapamatování snů. Objevíte, že na konkrétní otázky můžete získávat konkrétní snové odpovědi, například od svých duchovních rádců. Budeme se věnovat důležitému pozadí snů a jejich smyslu, tak jak mi to bylo dovoleno poznat. Dozvíte se, jakým univerzálním a v podstatě jednoduchým postupem můžete pracovat na jejich výkladu. Tento postup Vám pak bude užitečný také při interpretaci nesnů, vizí, vhledů, symbolické řeči Univerza... Jakmile toto vědění pojmete a začnete s ním skutečně pracovat v praxi, Váš vývoj dostane úplně nový rozměr a novou dimenzi.

Dalším velmi hlubokým a "výživným" tématem, které bude čekat na nějaký vhodný čas ke sdílení, je téma vnitřních podosobností uvnitř nás samotných. Pojmutí tohoto tématu má potenciál vnitřní revoluce našeho života. Dalším fascinujícím tématem je symbolická řeč Univerza...

Těším se na Vás v novém a netradičním formátu sdílení, učení, objevování, užívání si, ... při Nočním povídání do usnutí.

PŘEJI RADOST ZE ŽIVOTA

Na sdílenou ...

CENA: dohodou dle organizačních možností pořadatele

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________