Festival Radosti a Života pod Pálavou 8.6. - 10.6. 2018

17.04.2018

Letošní Festival Radosti a života pod Pálavou 2018 konaný 8. 6. - 10. 6. bude opět plný kvality. Odkaz na Festival a na podrobný program najdete zde

Tento festival se koná v nádherném silovém prostředí Pálavy, v největším kempu v ČR. Sejdou se tam opět úžasní lidičkové. Je mi převelikou ctí, že se mi organizátoři Festivalu ozvali a že se jej mohu zúčastnit jako jeden z přednášejících. Těším se na to, neboť tam budu velmi zajímavá témata a jedno z nich je navíc velmi netradiční svojí formou provedení. Na festivalu budu mít blok složený ze semináře a netradičního workshopu. Časový harmonogram programu festivalu se aktuálně dotváří. V sobotu asi v 18h začneme obsahově seminářem na téma Řeč Univerza, konkrétně to bude nová Kosmická Numerologie, následně volně přejdeme na téma cílené Práce se sny a kdo bue chtít, přejdeme rovnou v praktický workshop (karimatky, společné sdílení, spaní, a ráno společné interpretace obdržených vyžádaných snů), Vše si proložíme relaxem, zábavou, harmonizací a meditací. Jinak po zbytek času budu mít na Festivalu stoleček s našimi osvědčenými produkty Centra Serafín k volnému prodeji. Produkty našeho Centra Serafín nejdete zde.


ŘEČ UNIVERZA


NOVÁ KOSMICKÁ NUMEROLOGIE Představíme si zcela nový a fascinující koncept hlubšího vnímání významu čísel. Nový numerologický koncept "nového věku" vychází přímo z prazákladních univerzálních Kosmických principů, a proto nese název Kosmická Numerologie. Velikou silou konceptu Kosmické numerologie je jeho praktická ověřitelnost. Díky všudypřítomným názorným příkladům, má každý z nás kdykoliv možnost si v praxi ověřovat platnost Kosmické numerologie, neboť na podvědomé úrovni se základními Kosmickými archetypy pracuje lidstvo neustále. Názorný příklad najdete zde

CÍLENÁ PRÁCE SE SNY, (karimatky sebou!) Málokdo ví, že skrze sny můžeme dostávat zcela konkrétní moudré odpovědi na naše konkrétní otázky. Sny jsou pravděpodobně jednou z nejvyšších Božích tvůrčích technologií, která je zcela bez hranic a která má naprosto neomezený potenciál. Sny jsou uměním moudrosti vyššího vědomí. Skrze vyžádané sny nám mohou moudře radit například naši duchovní rádcové z nefyzické reality, nebo nám může odpovídat živá bytost GAIA, Univerzum a mnohé další struktury vědomí. Kdo nastartuje vědomou komunikaci s vyšším vědomím, ten ve svém vývoji letí raketově vzhůru. Přiblížíme si základní pozadí zdroje snů, jejich smysl a význam. Naučíme se, jak lze se sny cíleně pracovat a jakým způsobem je můžeme interpretovat. Ukážeme si, jak snadno lze trénovat zapamatování snů. Více najdete zde

VESMÍRNÝ VĚŠTEC. Zahrajeme si úžasnou a zábavnou hru, díky níž každý obdrží od Vesmíru odpověď na svoji vlastní otázku.

ČTENÍ SVĚTA, ŘEČ SYMBOLŮ, ŘEČ UNIVERZA, Zvědomíme si základní principy, jak komunikuje Vesmír a jak toho vyžít v praktickém životě. Získáme schopnost tvořivějšího nahlížení na naše každodenní záležitosti.

ZVUKOVÁ HARMONIZACE. Pomocí léčivých zvukových nástrojů dopřejeme naším buňkám léčivou a potřebnou hloubkovou harmonizaci.

ŽIVOTNÍ HARMONIZACE aneb NAVÝŠENÍ VIBRACÍ NAŠICH TĚL. Ukážeme si, jakými různými a dostupnými způsoby, můžeme v běžném životě navyšovat svůj vibrační základ. Jedním z praktických dopadů navýšení vibrací bytosti je změna v zaměření pozornosti, směrem k hlubším a kvalitnějším vhledům a tématům. Na místě bude ke koupi různé zboží podporující navyšování vibračního základu.