živá Kangen voda    

Voda, která se svými vlastnostmi vrací k přírodnímu zdravému uspořádání, má jméno KANGEN voda. Kangen znamená v Japonštině "návrat k počátkům." Proč Japonština a proč návraty k počátkům? Protože dnešní stav vody je po celém světě doslova tristní, a protože v Japonsku to vše začalo. Našel se tam způsob, jak vodu opět ozdravit a vrátit jí původní vlastnosti.

Existují tři základní parametry vody, které pokud jsou v pořádku, tak je voda zdravá a je pro tělo požehnáním. Pokud je však stav vody v těchto třech klíčových parametrech takový, jaký dnes je, potom je voda pro tělo velkou zátěží, zhoršuje stav a brání jeho zdravému fungování.

     Tři klíčové parametry vody, které určují, zda je voda prospěšná pro život:

 1. 💧 REDOX POTENCIÁL VODY (ORP) (určuje, zda voda funguje zdravě či nezdravě na základě jejích elektrických vlastností)

 2. 💧 VELIKOST CLUSTERŮ VODY (určuje, zda částice vody jsou či nejsou schopny procházet buněčnými stěnami)

 3. 💧 pH VODY (určuje, zda voda působí po chemické stránce kysele či zásaditě)


1) 💧  redox potenciál vody

Pokud obsahují atomy v molekulách vody nějaké elektrony navíc, potom taková voda vykazuje záporný elektrický potenciál, neboť elektrony mají záporný náboj. Je důležité vědět, že lidské tělo obecně pracuje se záporným potenciálem. Např. záporné ionty ve vzduchu nám dělají velice dobře. Aktuální stav vody v Lurdách vykazuje záporný potenciál – 200 mV. Avšak ještě před několika lety vykazovala ještě příznivější záporný potenciál – 400 mV. Těmto hodnotám, které označují kladný nebo záporný el. potenciál vody, se říká redox potenciál. Název REDOX vznikl spojením zkratek dvou slov REDukce a OXidace. Voda totiž může působit buď redukčními, nebo oxidačními procesy. Voda, jaká tu byla kdysi v přírodě, vykazovala redox potenciál v hodnotách kolem – 800 mV a více. To způsobuje velmi silné redukční procesy. A jaký je aktuální dnešní stav běžné vody všude po světě? Běžnou hodnotou vody z vodovodního řadu a balené vody v PET lahvích, je hodnota kolem + 360 mV (v krajních případech až + 600 mV). Spodní vody čerpané z vlastní studny na tom někdy mohou být o něco lépe. I v tom nejlepším případě však vykazují hodnoty + 180 mV. Všechny vody mají tedy opačnou polaritu. Místo záporného náboje mají náboj kladný. Taková voda způsobuje silné oxidační procesy.

Jak se to mohlo stát? Jak to, že dnešní voda nepracuje pro člověka, ale proti němu? Je to způsobeno tím, že všudypřítomné technologické znečištění (nanoplasty, pesticidy, záření, chemikálie, těžké kovy, chlor, hormony, … ) odebírají z valenčních (vrchních) vrstev atomů elektrony a místo toho, aby měly atomy v molekulách vody nějaké ty elektrony navíc, tak jim naopak elektrony schází. Tím se molekuly vody stávají elektricky kladně nabité. Taková voda je elektricky opačně orientovaná, než jak to vyžaduje zdravé fungování těla.

Mnoho lidí dnes zná pojem volné radikály. Jsou to vysoce reaktivní molekuly kyslíku (vznikají při biochemických reakcích, když se spárované molekuly kyslíku O2 rozdělí na dva jednotlivé atomy, které pak mají nepárové elektrony. Děje se tak běžně i při normálních zdravých biochemických procesech, pomáhá to např. přeměňovat jídlo na chemickou energii).

Jako vždy však jde o celkovou rovnováhu mezi volnými radikály a jejich opakem antioxidanty. Antioxidanty dokáží eliminovat volné radikály a jsou tudíž léčivou a potřebnou brzdou před oxidačními rozkladnými účinky radikálů. Potíž současné doby je v tom, že zdrojů volných radikálů je díky technologickým aktivitám lidstva příliš mnoho (chemikálie, záření, barviva, pesticidy, konzervanty, ochucovadla, smog, těžké kovy …) a naopak antioxidantů je stále méně a méně (kvalitních přírodních vitamínů, zeleniny, hořčin, bylin, … ).

Tímto zvětšujícím se nepoměrem dochází v populaci k oxidačnímu stresu. Antioxidanty tak už neumí udržet na uzdě volné radikály a ty pak svojí reaktivností ničí tělesné struktury (buňky, tkáně, orgány, celé systémy …)

Jak to dělají? Dělají to tak, že doslova vyškubávají elektrony ze struktur, s nimiž přijdou do styku. Tedy třeba z buněk, tkání atd. Je to čistě přírodní zákonitost. Tam kde je nerovnováha (pozitivní náboj vzniklý nedostatkem záporných elektronů) tam se to částice snaží dorovnat přidáním záporného elektronu (který si však vyškubne z buňky a tím ji poškodí).

Antioxidanty jsou prvky mající naopak navíc volné elektrony ve svých valenčních vrstvách. Pokud si tedy volný radikál vyškubne elektron z antioxidantu, tak je to jedině dobře, protože pak nepůsobí destruktivně vůči buňkám a tělu.

Člověk by tedy měl do sebe dostat v průběhu dne minimálně stejně velké množství antioxidantů, jako do sebe dostal volných radikálů. Pokud se tak neděje, tělo trpí. Pokud však má samotná voda ve svých atomech dostatek volných elektronů navíc, potom je sama voda lékem a je nápravou proti všem přemnoženým volným radikálům. A protože se molekuly vody umí v těle dostat úplně všude, jsou tím nejlepším lékařem a správcem rovnováhy a ochranou před oxidační destrukcí.

Pokud tedy dodáváme do těla současnou vodu s chybějícími elektrony (s pozitivním elektrickým nábojem) celý problém s volnými radikály ještě zhoršujeme. Pokud však budeme naopak do těla dodávat vodu s dostatkem elektronů navíc (- 800 mV) potom má tělo v každičké své buňce k dispozici potřebný léčebný nástroj.

Rozdíl mezi vodou vykazující redox potenciál, jaký tu byl kdysi – 800 mV a dnešních + 360 mV, je tudíž rozdíl mezi zdravím a destrukcí těla (oxidačním stresem).

Redox potenciál je tedy naprosto zásadním a klíčovým parametrem životadárnosti vody. Uvádí se, že počet míst na planetě, kde je dnes ještě nějaký záporný potenciál vody se dá spočítat na prstech jedné ruky. Takový tristní stav vody je dnes na planetě Zemi.

Umět si předělat vodu z + 360 mV na – 800 mV se tedy rovná návratu k počátkům, co se redox potenciálu vody týká. Kangen voda běžně vykazuje hodnoty – 700 mV až – 800 mV.

Měření redox potenciálu u pěti světových značkových balených vod. U všech vod byl naměřen redox potenciál cca + 360 mV. A v pH testu ani jedna z vod nedosáhla alespoň na neutrální hranici pH 7,0 (sytě zelená barva). Všechny vykázaly kyselost. Žlutá barva značí vodu o vysoké kyselosti (cca pH 4,0).

Měření ORP hodnoty u běžné kohoutkové vody z vodovodního řadu v Brně. Její naměřená hodnota je cca + 300 mV, tzn. že jí tedy chybí elektrony a chová se destruktivně jako volný radikál. Ta stejná voda, avšak upravená přes Kangen přístroj (K8) má hodnotu - 800 mV, chová se tedy jako silný Antioxidant.


2) 💧  velikost clusterů vody

Cluster znamená velikost skupiny nějakých objektů. Molekuly vody se přirozeně sdružují do skupinek, tedy do clusterů. A jako vždy, stejně jako např. u redox potenciálu, velmi záleží na konkrétní míře. Správná velikost totiž znamená rovnováhu a funkční procesy v těle, a nesprávná velikost znamená jeho nefunkčnost.

Současná voda, která je znečištěna všemi vlivy moderních technologií a obsahuje veliké množství nežádoucích mikročástic, vytváří clustery o velikosti 15 až 20 atomů vodíků. Jsou to v podstatě chuchvalce vody, které obalují nějakou patogenní částici, těžký kov, hormon atd. A to je veliký problém, neboť  takto veliký shluk vody neprochází buněčnými stěnami a strukturami. Buňka je v takovém případě uvnitř dehydratovaná (nemůže se správně vyživovat a dostatečně zbavovat odpadu) zatímco mezibuněčné prostory jsou paradoxně naopak zavodněné s nahromaděnými uvězněnými patogeny (to je ta váha, kterou pak člověk nemůže shodit).

Správná funkční velikost clusterů vody je do 5 atomů vodíků. Taková voda volně prochází stěnami a buňku tím správně vyživuje a odvádí z ní odpadní produkty. Ty se pak v ní nehromadí a vše pracuje tak jak má.

Umět si předělat vodu z velikosti clusterů 20 atomů vodíku na velikost clusterů 3 až 5 atomů vodíku se tedy rovná návratu k počátkům, co se průchodnosti vody buňkami týká. Kangen voda běžně vykazuje hodnoty velikosti clusterů 3 až 5 atomů vodíku.


3) 💧  pH vody

Asi každý zná pojem mrtvá a živá voda. Zajímavé je, že v pohádkách je pro oživování člověka vždy také potřeba mrtvá voda. Napřed se v pohádkách vždy použije mrtvá voda a teprve potom voda živá, a tím se proces oživování završuje.

Během Covidu překvapivě mnoho velkých a chytrých firem nepoužívalo pro dezinfekci rukou lihové dezinfekce. Používaly obyčejnou vodu, avšak s pH 2,7. Toto pH spolehlivě do 30 sekund usmrtí bakterie a další patogeny. Je totiž dokonalou dezinfekcí. To je důvod, proč se napřed v léčebných procesech (nebo v pohádkovém oživování) používá mrtvá voda. Napřed je potřeba ránu dezinfikovat. Teprve potom můžeme s oživováním pokročit dál.

A jako vždy, jako např u redox potenciálu, anebo velikosti clusterů vody, i zde velmi záleží na konkrétní míře pH. Správné pH znamená rovnováhu a funkční procesy v těle a nesprávné pH znamená jeho nefunkčnost.

Tak např. pH lidské krve musí být tělem udržováno ve velmi přesném úzkém rozmezí hodnot, a to v rozmezí od pH 7,36 do max. pH 7,44. Co je nad, nebo pod těmito hodnotami, znamená pro tělo cestu ke smrti. Co se tedy týče krve a jejího pH, tak život se odehrává v uzoulinkém rozsahu pouhých 0,08 pH. Tělo je však natolik moudře stvořené, že pokud mu hrozí smrt vychýlením z této velmi jemné rovnováhy, tak bude správné pH zachraňovat čímkoliv, třebas i tím, že bude odebírat různé látky z různých svých částí (ledvin, kolene, tkání...) jen aby zmírnilo nebezpečnou acidobazickou nerovnováhu. Zachraňuje tím přece holý život, tak zdraví kolene nebo ledvin musí jít v tu chvíli stranou (u jedné z nejznámějších kojeneckých vod v PET obalu bylo naměřeno pH 5,5. Podobně jsou na tom i ostatní jiné minerálky a vody v PET lahvích. Je šokující, že naše legislativa, která schvaluje potraviny, pH vůbec neměří a nehodnotí a výrobci potravin pH vůbec nemusí uvádět). 

Každá tělesná struktura vyžaduje pro svoji rovnováhu jinou hladinu pH. Jiné pH proto použijeme pro ošetření pokožky a jiné pH použijeme na pití. V každém případě je však úžasné mít možnost si u vody pH navolit takové, jaké je pro tělo ideální.

Umět si předělat vodu ze škodlivého pH na vhodné pH se tedy rovná návratu k počátkům, co se procesů acidobazické rovnováhy týká. U Kangen vody si můžeme např. zvolit na pití pH 9, na opečovávání pokožky pH 5, na dezinfekci rány pH 2,7, na léčení rány a také na dekontaminaci zeleniny, ovoce a potravin pH 11.

jak to, že to všechno Kangen voda umí ?

Po druhé světové válce bylo životní prostředí v Japonsku dlouhodobě natolik zamořené (svržené atomové bomby a další technologie), že Japonská vláda přistoupila k dlouhodobému programu čištění životního prostředí včetně vodstva. Dlouhá desetiletí pracovali vědci na technologiích čištění přírody a jejího "návratu k počátkům." Podařilo se tak pochopit klíčové vnitřní procesy vody a objevit způsoby, jak je lze napravovat. Technologii, která se dostala nejdále ve svých parametrech nápravy kvality, vyvinula světově známá firma SONY. Ta později dostala od Japonské vlády za úkol, aby celou technologii zmenšila na rozměry použitelné v běžné domácnosti. Její přístroje se neustále zdokonalovaly a zmenšovaly. Dnes je takový přístroj pouze o velikosti domácího pressa na kávu a připojuje se na běžný vodovodní řad nebo třeba i na domácí studnu.

Platina s Titanem
Platina s Titanem

Základem jejich technologie je patentovaná platinovo/titanová membrána, která tvoří funkční aktivní hráz mezi dvěma elektrodami. U jedné elektrody se hromadí voda s dostatkem elektronů navíc, dále s požadovaným zvoleným pH a dále s clustery vody do velikosti 5 atomů vodíku. A o tuto zdravou vodu nám jde primárně.

U druhé elektrody se pak hromadí voda s opačným pH (součet pH obou vod dává vždy hodnotu 14). Tuto vodu můžeme, ale nemusíme nijak využít.

SONY tuto technologii vyvinula a na ostrově Okinawa postavila pod novou značkou (Enagic) moderní továrnu na výrobu přístrojů vyrábějících Kangen vodu. Dnes mají tyto přístroje nejvyšší certifikaci, jaká na světě existuje. Jsou certifikované jakožto zdravotnické přístroje. Mohou tedy jít rovnou na operační sály a splňují ta nejpřísnější zdravotnická kritéria, jaká jen existují.

Japonsko je jiné, než jsou země našeho typu. V Asii byli lékaři placeni pouze tehdy, pokud byl jejich svěřenec zdráv. Pokud byl nemocný, byl to lékařův neúspěch a zaplaceno nedostal anebo byl dokonce i potrestán. Je to zkrátka jiný systém hodnot. Prevence a správný životní styl je tam hlavním principem. To u nás neznáme.

Další odlišností je otázka cti. Všichni ti Samurajové atd, nám ukazují, jak moc je pro ně důležitá čest. Pozůstatkem do dnešních dob je přeneseně čest výrobce a jejich zaměstnanců. Výrobky pocházející přímo z Japonska se vždy vyznačovaly a stále ještě vyznačují maximální kvalitou a propracovaností.

Výsledkem toho všeho je přístroj na úpravu vody, který funguje tak jak má, a který ze zdevastované vody technologickou činností člověka, dělá vodu, která se kvalitativně navrací k počátkům. Taková voda, neboli Kangen voda, pak v lidském těle dělá to, co má voda skutečně dělat.

Říkáme, že Voda je zázrak. A přesně to zdravá voda dělá. Otázka tedy zní. Jakou cenu má zdraví? Jsou peníze za přístroj na Kangen vodu správně, nebo nesprávně využité peníze? Všechno je otázka priorit.

Existují názory, které říkají, že pH vody si můžeme navýšit např. z pH 5,5 na pH 8 tím, že si přidáme do vody jedlou sodu. I když tomu tak skutečně je, tak je to zcela zcestné. Přidáním chemie do již tak nezdravé vody skutečně můžeme změnit pH. Nezměníme tím však ani redox potenciál vody, ani tím nezmenšíme clustery vody. 

přístroje na výrobu Kangen vody

Všechny vyobrazené přístroje na KANGEN vodu pochází od výše uvedeného výrobce. Jsou vyráběny v mateřské továrně na Okinawě v Japonsku. Žádné napodobeniny od jiných výrobců se jejich kvalitě, účinnosti a také dlouhodbosti provozu, byť  jen vzdáleně ani nepřibližují. Šetřit se u této věci nevyplácí.

námi doporučený přístroj K8

K8 (Kangen 8) je nejvýkonnější antioxidační přístroj Enagic – obsahuje 8 titanových destiček ponořených do platiny pro zlepšenou ionizaci vody a zvýšený potenciál produkce antioxidantů.


pět typů Kangen vody z přístroje K8

pH 11

Tato silná Kangen voda není určena na pití. Je výborná pro udržování hygieny v každodenním životě díky silnému čisticímu účinku. Mezi její největší výhody patří účinné rozpouštění a vedení tepla.

Použití: příprava jídel a čištění.

pH 8,5-9,5

Tento typ Kangen vody je ideální pro pití a zdravé vaření. Tato voda bohatá na vodík pracuje na obnovení zásaditého stavu vašeho těla.

Použití: pití, příprava jídla, káva a čaj, polévky a dušená jídla a zalévání rostlin.

pH 7

Čistá voda pH 7 je bez chlóru, rzi a zákalu. Tato neutrální voda je lahodnou pitnou vodou.

Tělo ji snadno vstřebává.

Použití: příprava dětské stravy, při užívání léků.

pH 4-6

Voda pro krásu. Není určena na pití. Ideální pro jemné čištění pleti. Mírně kyselá, s adstringentními účinky.

Použití: mytí obličeje, péče o vlasy, péče o domácí mazlíčky, čištění a konzervování zmrazených potravin.

pH 2,7

Silně kyselá voda. Není určena na pití. Má čistící vlastnosti. Vhodná k čištění kuchyňského náčiní, pracovních desek atd. Zabraňuje kontaminaci choroboplodnými zárodky.

Použití: čištění, hygiena, a komerční provoz.

Přístroj K8 je nejvýkonnější ze všech typů, přitom je malý, elegantní a snadno přenosný

Názorná ukázka plamenem, jak výrazně je Kangen voda obohacená vodíkem

.

kazuistika při užívání Kangen vody

Jakmile začínají buňky správně fungovat díky plné funkčnosti molekul vody, moudré tělo si v mnoha případech již umí poradit samo. Množství takových zdokumentovaných případů je obrovské a je také velmi rozmanité. Vzhledem k nastavené legislativě není vhodné toto téma veřejně a detailně rozebírat na webových stránkách. V případě zájmu, Vás však velmi rádi osobně, nebo na osobní přednášce seznámíme s různými příklady kazuistiky díky působení Kangen vody.


příprava jídla čištěním Kangen vodou


Není nad praktickou ukázku fungování Kangen vody. Pokud namočíme běžnou zeleninu, ovoce, maso, či rýži do běžné vody, tak se do této vody uvolní minimum látek a ještě méně odpadních látek. Voda bude povětšinou stále čirá a průhledná a chemickým rozborem nic moc ve vodě uvolněného nenajdeme. 

S čajem je to stejné. Když dáme do běžné studené vody luhovat pytlík čaje, tak se čaj nevyluhuje. Bereme to jako normální jev.

rajčata uvolní chemikálie do Kangen vody během chvíle
rajčata uvolní chemikálie do Kangen vody během chvíle


Když však totéž paralelně uděláme s Kangen vodou, nebudeme se stačit divit. Během několika minut se do vody uvolní z potravin tolik odpadních látek, že voda bude žlutá, neprůhledná, kalná, šlemovitá. 

Když následně provedeme chemický rozbor, zjistíme obrovské množství nežádoucích látek, které se z potravin uvolnilo do Kangen vody.

rýže v obyčejné vodě
rýže v obyčejné vodě
rýže v Kangen vodě
rýže v Kangen vodě

Např u rýže se používá proti jejímu plesnivění velmi často arsen ! Často obsahuje běžná rýže také mnoho pesticidů a těžkých kovů (jedni z největších odběratelů přístrojů na Kangen vodu u nás jsou vietnamské komunity, čistí si tím od chemie rýži.)

Potraviny takto čištěné v Kangen vodě jsou nejen zbavené obrovského množství odpadních zátěžových látek, ale také pak mnohem lépe chutnají. Je pravidlem, že kdo vaří z Kangen vody, ten musí obecně méně solit, méně kořenit, dávat do vývarů méně zeleniny, méně masa, neboť uvolněné látky a chutě jsou mnohem intenzivnější, než v případě běžné vody. A čaj? Pytlík čaje se vyluhuje i ve studené Kangen vodě. Tentýž pytlík se pak znovu vyluhuje kvalitně ve studené Kangen vodě ještě několikrát po sobě.


pořízení přístroje, údržba a poradentsví

Zachycené odpadní látky z kohoutkové vody po pravidelném automatickém jednoměsíčním samočištění u přístroje K8.

Díky ochranné známce a nejvyššímu možnému certifikátu přístroje K8 (má certifikát zdravotnického zařízení) nejde proti přístroji K8 ani legislativně, a ani nijak jinak relevantně protiargumentovat. Lze jej umístit kamkoliv, třeba i na operační sály a obecně do nemocnic (kde také velmi často jsou).

Tyto přístroje na uzdravování vody raketově expandují do celého světa. Jejich obchodní a servisní zastoupení se nebývale rychle rozrůstají. Prioritou je však osobní odborné poradenství, podpořené přednáškami, knihami, radami a konkrétní kazuistikou, neboť cílem je vědomé užívání zdravé vody.

Pokud máte zájem o více konkrétních informací, rádi Vám je osobně předáme. My sami přístroj K8 intenzivně používáme. V případě zájmu Vám také můžeme pomoci s dodáním přístroje (objednává se přímo v centrálním evropském zastoupení Japonského výrobce, v Německu) a následně Vám můžeme sloužit jako poradenství a poprodejní podpora. To je u tohoto typu výrobků velmi důležité a praktické. Dobré rady na užívání, údržbu i lepší ceny filtrů, se zde hodí.

K dispozici jsou také odborné knihy a tiskoviny k daným tématům.

předfiltr v přístroji K8 (mění se cca po 6.000 litrech)

 celková údržba přístroje sestává z trojího typu údržby:

 • pravidelné jednoměsíční automatické čištění (samočistící program, vyžaduje pouze spuštění)
 • výměna předfiltru v případě jeho zanesení či expirace (cca 6.000 litrů vody, cca jednou za 5 až 12 měsíců)
 • čištění platinovo/titanové membrány certifikovaným servisem (jednou ročně)
 • všemi procesy čištění vás dokážeme osobně provést a také Vám zajistit průběžnou podporu, včetně dodávky filtrů atd. 
 • plátci DPH mohou přístroj nakoupit rovnou bez DPH
 • Přístroj lze též koupit na splátky bez navýšení ceny ! (až na 24 splátek, splátka = pouze + 10 Euro úřednický poplatek)
 • Přístroj není nijak levný. Jedná se však převážně o jednorázovou investici. Jde o priority. Otázka zní: Kolik stojí naše zdraví?
 • Na vyžádání podáme podrobné informace k možnostem konkrétních nákupních cen přístroje K8.
 • kontakt: Jiří Veselý, 776 776 011, centrumserafinjirka@gmail.com , níže najdete kontaktní formulář


potřebujete na pročištění Kangen vodu?

Může se stát, že z nějakého důvodu bude mít někdo vážný důvod pořídit si alespoň několik litrů Kangen vody.  Kangen voda se účinně dostává do buněk již do 10 minut, a může je hloubkově čistit. Např. jeden malý chlapec šel na operační zákrok s anestezií a jeho maminka si přála něco na podporu hloubkového čištění buněk po zákroku. V takovém případě to je vhodné. Kdo má zájem z podobných či jiných důvodů jen o několik litrů Kangen vody, může se nám ozvat. Pokud to bude jen trochu možné, nějak se již domluvíme na dalším postupu. 


náš tip na vitalizaci Kangen vody

Voda je zázrak všech zázraků. Jen na úrovni známých fyzikálních zákonů, vykazuje voda k dnešnímu dni, kolem 160 fyzikálních anomálií. Voda se prostě chová jinak, než jak by se podle vědeckých předpokladů chovat měla. Taje i mrzne při jiných teplotách, než by výpočtově měla, pracuje s informacemi, je to jediná známá látka ve Vesmíru, která s klesající teplotou zvětšuje svůj objem, horká voda zmrzne rychleji, než voda chladná, voda neustále vytváří kličkování a rotuje, i když by to fyzikálně dělat neměla ... no je to prostě lidmi nepochopený zázrak.

Masaru Emoto exaktně dokázal, že informačním a mentálním působením na vodu, zásadně měníme její vnitřní uspořádání a tedy i její chování. Taková voda pak vytváří anebo nevytváří krystalickou strukturu, právě v závislosti na informačním a mentálním poli. Taková voda pak má obecně větší, či menší schopnost prospívat životu. Této vlastnosti vody se říká VITALITA a dnes se již konečně i exaktně měří a kvantifikuje například na kvalitativním stavu rostlin. Zde je krásná ukázka dokonalých krystalů vody, která byla v kontaktu s Flow Discem.

Jednou z možností Vitalizace vody je působení informacemi, vloženým záměrem, to vše společně s pravotočivou rotací vody po směru toku. Na výtokovou hadici Kangen přístroje jsme nasadili skleněný válec zlatě potištěný nádhernou vodní modlitbou:

"Vodo miluji Tě. Vodo děkuji Ti. Vodo uctívám Tě. Prosím pomoz nastolit harmonii duše a těla. Prosím pomoz zbavit duši stresu a tělo nežádoucích látek. Prosím pomoz nastolit a procítit lásku v našich srdcích s ohledem na nejvyšší dobro každého člověka."

O zázracích vody a také objevech Masaru Emota najdete zde více

Výtoková hadice přístroje K8 je tvořena profilem s pravotočivou spirálou po směru toku. Tento pohyb vody uzamkne do její struktury záměr a informační pole vodní modlitby. Myslím si, že tvůrci přístroje K8 věděli přesně co dělají, a že jejich záměrem byla Vitalizace vody i tímto rotačním principem.. Mimochodem geniální objevitel působené informací na strukturu vody Masaru Emoto, byl právě Japonec a přístroj K8 je Japonským HiTech výrobkem.


certifikace přístroje K8

náš tip: vitalizace vody (famózní český výrobek od Human Relax)


náš další tip: vitalizace vody (geniální český výrobek od Via Human)


prostor pro vaše dotazy

"voda je zázrak"

"voda vše přináší ... voda vše odnáší ..."

"Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří."  Lao-c'

"Sebemenší kapka vody, která se spojí s oceánem, nikdy nevysychá."   staré Indické přísloví

"Duše člověka podobá se vodě: z nebe přichází, k nebi stoupá, a zase musí padnout k zemi, kroužíc věčně."  W. Goethe