náprava těla, zklidnění, cesta do srdce, napojení, harmonizace


Lidé podprahově milují kámen, krystaly, přírodniny, a milují také Kosmickou symboliku. To vše působí na naše těla harmonizujícími principy a efekty a lidé to cítí.

Vědecký pracovník Bruce Lipton, dnes známý z mnoha přednášek a knih o energetických procesech a biologických principech, učí nádhernou a moudrou formou celý svět, že vše kolem nás jsou energie a že tyto energie jsou usměrňovány vědomím a že vědomí je zpětně usměrňováno těmito energiemi.

Představte si, že sedíte u počítače a pod stolem máte uhrančivě krásný Disc, na který když si odložíte unavené nohy, tak první, co ucítíte je příjemná reflexní masáž chodidel. Za další chvíli se dostaví také energetická relaxace díky speciálnímu složení materiálu Discu.

Materiálové složení Discu vychází jak z nejmodernějších výzkumů a nejmodernějších patentovaných technologií, tak současně nemenší měrou z prastarých znalostí lidstva o působení krystalů a minerálů na biopole člověka. Tak byla postupně vyvinuta speciální vitalitzační a harmonizující směs "CCB" a současně také Tvarový zářič se zakomponovanou základní Posvátnou Kosmickou Geometrií.

Ve směsi CCB je obsaženo velké množství čistého krystalického křišťálu. Tuto přírodní krystalickou směs doplňuje dále speciální revitalizující složka Carbometum, která ve spolupráci s křišťálem vytváří synergické ozdravné a harmonizující efekty.

ČISTÝ KŘIŠŤÁL (významné množství)

CARBOMETUM (Švýcarský patent)

BARYT (významné množství)

Kromě Vitalizující funkce speciální patentované Švýcarské směsi Carbometum, dochází díky biologickému uhlíku také k žádoucím přenosům stopového množství uhlíku. Příroda nezná boty. Vše co chodí po Zemi, nasává neustále stopové množství uhlíku. Takto jsou vytvořena lidská těla, tedy aby byla ve fyzickém kontaktu se zemí a jejími minerály a jejím uzemňujícím energetickým polem. Dnes už víme, že pozitivní vliv přírodního stopového množství uhlíku je mnohem větší, než se kdy dříve tušilo. Dnes je to předmětem mnoha sofistikovaných patentů. Např. geniální systém zdravých bot "Boty Hanák" toho plně využívají.

Uhlík je základním prvkem všeho živého na Zemi, vytváří v těle řetězce. Jeho úkolem je zamezit předávání valenčních elekronů mezi ostatními prvky, aby v těle nedocházelo k nežádoucím biochemickým procesům. Uhlík má vlastnosti antipachové, antibakteriální, protiplísňové. a tím vytváří hygienické prostředí (je to např. vhodné pro lidi s diabetickými potížemi, s gangrénami, s bércovými vředy, plísněmi atd.)

Naše speciální směs, krom jiného, také navrací naše chodidla svým složením do zdravého a přirozeného působení přírody skrze vlivy stopového množství potřebných látek.

Carbometum je speciálním patentovaným postupem revitalizovaná forma uhlíku, na který jsou navázané speciální částečky vybraných minerálů, kovů a také křemíku. Švýcarský výrobce se ve svém výzkumu a vývoji trefil doslova do černého. Carbometum totiž vykazuje silné a dobře měřitelné revitalizující účinky na biopole. Vynálezcem a objevitelem vitalizační úpravy uhlíku je švýcar ing. Karl Grieder. Z této směsi bylo postaveno již mnoho celých staveb, např. škola Rudolfa Steinera v švýcarském Prattelnu, která prokázala velmi silné bioenergetické ozdravné účinky.

Baryt je dokonalým materiálem pro odstínění všudypřítomného škodlivého záření Barytová složka ve směsi umí téměř až se zázračnou účinností čistit prostor od všudypřítomného škodlivého záření (WIFI, elektromagnetické záření, vysílače, mobily, vysokofrekvenční záření atd.) Všudypřítomný Elektromagnetický smog s vysokofrekvenčním zářením je strašákem budoucnosti, neboť se jejich hodnoty každým rokem doslova znásobují. Vědci hledají za katastrofální ztrátou množství a aktivity mužských spermií právě toto záření. Není se co divit, živé buňky přece pracují s těmi nejjemnějšími energiemi a signály, tak jak by je nemohlo poškozovat tvrdé vysokofrekvenční záření, které lehce proniká i skrze betonové zdi.  Zde o výjimečných čistících schopnostech Barytu více

MILIARDY ATOMŮ ZLATA VE FLOW DISCU

Speciální směs CCB obsahuje ve významném množství složky: Křišťál, Carbometum a Baryt. Tyto ušlechtilé složky jsou propojeny a vytvrzeny vysokopevnostním cementovým pojivem. Směs CCB je unikátní také z pohledu Aurické složky, tedy z hlediska přenosu infoenergetických polí. To je ve směsi CCB významně podporováno rovnoměrným rozptýlením superčistého Zlata na atomární úrovni. Při výrobě směsi CCB je používána speciální informačně ošetřená voda obsahující monoatomární Koloidní Zlato, která je dále navibrovaná ve zpívajících Křišťálových Pyramidách. Zde více

Zlato má značku Au neboť se jmenuje AURUM (tj. vyzařování). Toto vyzařování si umí načítat Lidská AURA. Zlato pomáhá Lidskou AURU harmonizovat, a nejen to. Zlato se vždy používalo k rozšiřování vědomí, k duchovní práci. Nejstarší texty z dávnověku uvádí, že zlato není materiál, nýbrž že je duchovní látkou. Zlato zklidňuje, pomáhá k nadhledu, rozšiřuje vědomí, zvyšuje IQ, harmonizuje, zvyšuje neuronální vodivost, zlepšuje paměť, zvyšuje kreativitu. Jsme přímo výrobci navibrovaného čistého Koloidního Zlata. Každý Flow Disc (a směs CCB obecně), obsahuje miliardy a miliardy atomů Zlata.  Zde o našem Koloidním Zlatě více.  

 • harmonizuje okolní energie a ozdravuje prostor
 • zatepluje (piezoelektrický efekt)
 • pomáhá odstiňovat geopatogenní zóny
 • vytváří ve svém okolní zdraví prospěšné záporné kyslíkové ionty
 • dodává chodidlům skrze póry stopové mnžství uhlíku
 • výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu
 • vede ke zkvalitnění dýchání (zdravé dýchání je základem zdraví)
 • zmírňuje projevy astmatu a alergií
 • posiluje imunitní systém dětí i dospělých
 • zvyšuje schopnost koncentrace


VITALITA dnes naštěstí není již jen nějakým ezoterickým pojmem.

Dnes se běžně Vitalita reálně měří a exaktně kvantifikuje, např. na rostlinách.

Pojem Vitalita by se dal nahradit významem "prospěšnost pro život."

Lidé zjistili, že prostředí, které je komplexně zdravé pro člověka a které ho nevyčerpává, vykazuje kolem 6.000 Bovisových jednotek.

Běžný obyčejný beton vykazuje cca kolem 4.000 Bovisových jednotek.

Speciální směs CCB Human Relax vykazuje kolem 8.000 až 9.000 Bovisových jednotek.

Způsoby, jimiž se exaktně prokazují bioenergetické účinky směsi:

 • EAV (elektroakupunktura podle Volla)
 • Biorezonance
 • GDV vizualizace vypouštění plynu (foto tzv. "aury")

Více se k výsledkům měření a metodám dozvíte níže na stránce


Geometrie Flow Discu v sobě zahrnuje principy

 • Květ života
 • Posvátný Zlatý Řez
 • Kosmický Kód Tvoření 144
 • Pyramidy
 • Merkaba
 • Posvátná Platónská Tělesa
 • Semeno Života
 • Kosmická Numerologie

Posvátná Geometrie, Tvarové Zářiče, Matematické vzorce, fyzikální rovnice, Kosmické Kódy. Energetické Brány ... To vše se vzájemně prolíná. Vše souvisí se vším a vše ovlivňuje ostatní.  Ti, kteří postupně úspěšně pronikali do tajů Posvátné geometrie, těm se postupně také otvírala Kosmická náruč Pránických energií.

Zde plánujeme vlastní video demonstrující Posvátnou Geometrii uloženou ve Flow Discu

Lidstvo od pradávana využívá tajemných sil Tvarových zářičů. Různé spirály, Pyramidy, Kruhy, Merkaby, Trojúhelníky (Boží oko v trojúhelníku) ... to vše působí na okolní energie a ty zase zpětně působí na člověka. Čím silnější Tvarový zářič se použije, tím silnější energetické efekty aktivuje. Také by se dalo říci, že čím více se Tvarový zářič ve své geometrii blíží Struktuře, na jejímž základě vznikají z nehmotných sil, jemnohmotné energie a následně z jemnohmotných energií vznikají hrubohmotné energie našeho Světa, potom je tím více takový Tvarový zářič napojený na Zdroj, a o to více je silnější ve svých Kosmických účincích.

V přiloženém videu, je krásně vidět, jak se utváří magický vzor rozložení semen Slunečnice. Jejich rozmístění vziká principem rotující hodnoty Zlatého řezu. Ve vide to uvidíte od času 1min 25s.

Bylo nám dovoleno připravit pro vás natolik silný Tvarový zářič, že jsme v to ani ve snu nedoufali. Tvarový zářič FLOW DISC obsahuje základní principy Posvátné geometrie, která vytváří náš Svět. FLOW DISC se napojuje skrze Posvátnou geometrii přímo na ZDROJ VZNIKÁNÍ. Lidé mající dar vidět jemnohmotné energie, např. popisují že se kolem FLOW DISCu vznáší DUHA a duhové barvy. To bývá často znakem čistého a Harmonického uspořádání. A co je harmonické, to svým působením harmonizuje, neboli léčí.


zde najdete hlubší pohledy na různé souvislosti Posvátné Kosmické Geometrie


Účinky Tvarového zářiče FLOW DISC jsou dále posíleny o vliv ušlechtilých přírodninových materiálů (Křišťál, Carbometum, Baryt a další). Současně byla zvolena také masážní forma výškového profilu FLOW DISCU, aby si mohly unavené nožky odpočinout i tlakovým působením na masážní body na chodidlech.

Hlavním vypozorovaným účinkem Tvarového zářiče FLOW DISC je Individuální napojování se na Zdroj. To se může projevovat převážně vysokou mírou vnitřního uvolnění, pocitem klidu, míru, sjednocení, splynutí, větší důvěry ve Stvoření a také větší sebedůvěry, jasnějšího pohledu na sebe sama, hlubším vnímáním vlastního potenciálu, jasnějším vnímáním toho co chci a nechci, ... Tento stav vede k otevírání cesty do Srdce a to vede k uvolňování stresů, tlaků a strachů obecně.

Jakmile se Srdce ladí do Harmonie se zbytkem těla a okolí, tak se v těle spouštějí různé ozdravné procesy.

Bylo zjištěno, že když se v Srdci dostaneme do klidu a Harmonie po dobu minimálně tří minut, tak se v těle spouští přes 1.300 pozitivních biochemických reakcí, které trvají ještě 5 až 6 hodin poté. Tento proces zvedá hladinu DHEA, neboli hormonu "věčného mládí" Je to prekurzor každého hormonu v našem těle. DHEA se již po 3 minutách zvyšuje až na 100%. Tím klesají stresové hormony. Např Kortizol již po 3 minutách klesá o 20 až 25%. Zde o tom více 

 • ֍ TVAROVÝ ZÁŘIČ FLOW DISC napojuje Posvátnou geometrií na Zdroj, uvádí do FLOW stavu plynutí a průtoku energiÍ
 • ֍ SPECIÁLNÍ SMĚS CCB  nabíjí, vitalizuje a harmonizuje svým speciálním materiálovým a krystalickým složením
 • ֍ STOPOVÉ LÁTKY UHLÍK, ZLATO a další  dodává chodidlům skrze póry stopové množství uhlíku
 • ֍ MASÁŽNÍ PROFIL FLOW DISCU  uvolňuje stres přes masážní body chodidel

Revitalizační a relaxační směs CCB Human Relax v kombinaci se silným Tvarovým zářičem FLOW DISC je proto vhodná pro širokospektrální ochranu, nápravu, relaxaci a ozdravné působení. FLOW DISC např. pod kancelářským stolem, je doslova požehnáním pro unavené nožky, a jakkoliv unavený organismus.

Mnoho lidí dokáže jasně vnímat příjemné působení (vitalizující účinky) speciální směsi CCB už jen pouhým stoupnutím si na ni. Dobře je to cítit, když si člověk postojí na FLOW DISCU, anebo CCB dlaždici a pak si přestoupí např. na běžný beton. Po vstoupení na běžný beton, má člověk pocit, jako by si na sebe dal batoh. Najednou cítí, jako by ztěžknul.

Vitalizující účinky směsi CCB Human Relax (FLOW DISCU, CCB dlaždic, nebo CCB podlah) se dají ještě více zesílit, např. propojením s vodou.

Že je voda zázračnou látkou ve Vesmíru, to už dnes cítí většina lidí. Člověk miluje vodu. Voda ho umí očišťovat a nabíjet. Pomocí vody můžeme zažívat úplný restart (Reconnection). Ženy to cítí velmi dobře. Proto často po nepříjemném zážitku podvědomě sáhnou po energetické očistě ve sprše. A když se k tomuto principu očišťování se vodou ve sprše přidá ještě princip vitalizace a harmonizace skrze chodidla stojící na speciální vitalizační směsi CCB Human Relax, tak se očistné účinky vody a podlahy vzájemné násobí.

Vitalizační CCB dlaždice se dají seskupovat a také různě kombinovat. Již při sestavení pouhých čtyř dlaždic, se vytvoří krásný a praktický osobní prostor pro vyšší napojování se a meditace. Při sestavení 3 x 3 dlaždic vytvoříme prostor o ploše jednoho metru čtverečního. Dlaždice se může pokládat volně na již hotovou podlahu. Dá se samozřejmě také stavebně zakomponovat při stavbě do pokládky podlahy, kde vytvoří jedinečný relaxační a dizajnový koutek.

CCB Dlaždicemi se dají také obkládat stěny. Jdou použít jako samostatné podložky pod cokoliv, na čem vám záleží. Pod mísu s jídlem, sklenice s nápoji, ... Lidská vynalézavost nezná mezí.

Jedna z nejžádanějších položek v našem Centru Serafín je minerál Baryt. Ten má dar úchvatným způsobem (na kvantové úrovni) čistit prostor od všudypřítomného škodlivého záření. Je na tom dobře vidět, že lidé dobře cítí, co doopravdy potřebují.

Bohužel, problém se všudypřítomným elektromagnetickým zářením se neustále stupňuje a co je ještě horší, tento problém nenarůstá lineárně, ale doslova exponenciálně. Každým rokem se situace násobně zhoršuje. Počet vysílačů a jejich kmitočty a výkony se neustále jen navyšují. A nejde jen o vysílače. Neustále roste počet běžných domácích přístrojů fungujících WIFI záření.

Cokoliv, co je přírodního původu, a co má dar čistit a harmonizovat životní prostředí, bude stále více tzv. "k nezaplacení." Proto věříme, že speciální vitalizační a relaxační směs CCB od Human Relax jde tím správným směrem. Návrat k přírodě a ke Kosmickým Principům.

Tím se dostáváme k další rovině možností využívání Vitalizačních CCB výrobků. Ty je možné si vybrat a pořídit si je se silnými Symboly Kosmické Geometrie a pracovat s nimi dále vědomě. Úroveň relaxačních a napojujících účinků se tím významně zesiluje. Přesně jak přednáší skvělý Bruce Lipton. Vše jsou energie a vše se ovlivňuje navzájem.

Protože se u speciální CCB směsi Human Relax ve svém základu jedná o vysokopevnostní křišťálovo uhlíkovo cementový základ, je dobré zmínit, že tento materiál umožňuje některé speciální pohledové efekty. Materiál je také velmi příjemný na dotek.

Směs CCB Human Relax je vyráběna v několika různých barvách a odstínech, přičemž všechny varianty barevného provedení k sobě navzájem ladí. Dlaždice a výrobky se tak dají navzájem velmi zajímavě barevně kombinovat.

Z ČEHO VŠEHO SI LZE VYBÍRAT?


Vývoj probíhá neustále. Vzhledem k tomu, že speciální směs CCB Human Relax je vhodná i pro venkovní využití, probíhá také vývoj zahradního vitalizačního nábytku (židle, stolky, lavice ...) Už se těšíme, až Human Relax nabídne světu také zahraní produkty z CCB směsi.

Jak je výše uvedeno, trvalé a významné očistné a harmonizační účinky v dnešním znečištěném prostředí jsou doslova k nezaplacení. V případě Human Relax však k zaplacení jsou 😊. Za jednorázovou cenu, je tak možné získat trvalou ochranu, vitalizaci, čištění a harmonizaci.

Bioenergetický vliv vitalizační směsi lze ověřovat exaktními biofyzikálními metodami měření.

EAV (elektroakupunktura podle Volla) - Pomocí "Elektroakupunktury podle Volla" se měří vodivost tkáně na akupunkturních koncových bodech prstů. Měření poskytuje informace o funkčním stavu odpovídajícího orgánového systému. Druhým měřením, při kterém je zkoušený materiál zaveden do testeru vzorků, lze prokázat vliv materiálu. Některé materiály (např běžný beton) může - v závislosti na dispozicích - spouštět různé zátěže, například na oběhový systém, srdeční činnost, systém plic nebo tlustého střeva. Tyto zátěže však mizí v případě přidání směsi Carbometum.

Biorezonance - Biorezonanční měření zkoumají biofyzikální interakci mezi lidmi a materiálem. Měří se zejména rozsah rezonance a disonance. Ukazuje se, že např. stavební směs do kterého je přidán Carbometum, vede k bioenergeticky optimálnímu složení materiálu srovnatelnému s nepálenou hlínou.

GDV (vizualizace vypouštění plynu) - "Každý z nás vytváří a pohybuje energetické pole, které vyzařuje ven. S moderní technologií plynového výboje GDV je možné měřit a analyzovat bioenergie jako celek a ve vztahu ke konkrétním orgánům a orgánovým systémům. S moderním vývojem GDV vzniklo vědecké měřící zařízení, které umožňuje spolehlivou práci v oblasti zkoumání energetických polí a v bioenergetice" Touto metodou lze měřit a zviditelňovat vitalitu člověka. Na podlaze s přídavkem směsi Carbometum, bioenergetické pole zřetelně nabývá na intenzitě. Subjektivní vnímání dobré kvality místnosti tak může být objektivně potvrzeno.