VĚDOMÉ TVOŘENÍ ŽIVOTA, PRÁCE S VĚDOMÍM

Vědomé tvoření života - práce s vědomím - "čtení světa" - navyšování vibrací - osobní vedení

? ? ?

Vědomí je zázrak. Nikdy nebudeme vědět, jaká je jeho podstata. Můžeme s ním však vědomě pracovat. A jak? No opět zase jen vědomím. Vědomí pracuje samo v sobě. Vše je utkáno z Vědomí Univerza. Vše ve Vesmíru je navzájem provázané na úrovni informací a energií a kauzality. Čím více nahlížíme pod pokličku projeveného, tím více chápeme vazby a souvislosti neprojeveného. A právě všechny ty neprojevené síly a nitky Univerza utváří svět.

Život se děje na principech kauzality a smysluplnosti. Onemocněli jsme? Pokud jsme moudří, začneme hledat příčinu v našich postojích, činech a záměrech. Například dlouhodobé vztekání se "směrem ven", se projeví v blocích našich vnitřních orgánů jiným způsobem, než dlouhodobé potlačované vztekání se "směrem dovnitř".

Chceme v životě dosáhnout tamtoho nebo onoho cíle? Můžeme volit x cest, jak na tom mentálně nebo psychoenergeticky pracovat. Můžeme však také mít zvědoměné principy, jak pracuje Vesmír. Co vlastně slyší Vesmír, když si přejeme dosáhnout tamtoho nebo onoho. Jak Vesmír zareaguje? Slyší naše věty a naše slova? Nebo reaguje na základě jiných principů? Na základě jakých principů nám Vesmír nastaví svoje zrcadla?

Reakci Vesmíru si nastavujeme my sami. Vesmír nám formou zrcadel zrcadlí to, co sami do Vesmíru vysíláme. Pokud pochopíme, co do Vesmíru vysíláme a co Vesmír slyší, když se o něco snažíme, potom máme šanci pracovat na sobě takovým způsobem, který nám může přinášet radost ze života. A tomu se říká štěstí.

Existují různé techniky mentální práce, různé techniky práce s energiemi, různé techniky převibrovávání svých těl. Existují vyšší postupy, které by už někdo označil jako "čarování" ...

To co já považuji za moudré, je postupovat při práci s vědomím a s energiemi pěkně krůček za krůčkem se snahou o harmonický růst. Věřím, že v harmonickém růstu, byť je zdánlivě sebepomalejší, je potenciál nejkvalitnějšího růstu. A nejkvalitnější růst znamená ve své podstatě nekvalitnější růst. Někdo nevidí auru a moc by si přál ji vidět. Dá se na tom pracovat. Vtip není v tom ji vidět nebo nevidět. Vtip je v tom co a proč chceme, jaké máme záměry, a co a proč děláme a jaké máme motivace. Tím si sami sobě nastavujeme Vesmírná zrcadla.

Vesmír hovoří řečí symbolů. Můžeme postupně pronikat do principů komunikace všeho se vším a můžeme to vědomě využívat. Můžeme to vědomě žít. Můžeme komunikovat s vyššími světy kdykoliv. V autobuse, doma v posteli, kdekoliv. Můžeme tak neustále prožívat velikost a moudrost Univerza. Můžeme prožívat radost ze života. A tomu se říká štěstí.

Cest je mnoho. Nabízím Vám:

  • cesty práce s vědomím, které jsem poznal a které vnáší do života harmonii a radost.

Svět je přesně takový, jak ho vnímáme. On totiž ani jiný být neumí. Když změníme své vnímání, změníme tím svět.

CENY:  osobní vedení: 60 minut / 600 Kč

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________