VEDENÍ, PORADENSTVÍ

Posledním krokem k úspěšnému uzdravení je naučit vás, jak se můžete sami dostat z vězení, do kterého jste se nevědomě vlastní pílí uzavřeli. Nalezli jste již klíč k jeho otevření, teď už jen zbývá přijít na to, JAK klíč použít.

Nedostanete žádné léky, infuze, bylinné směsi či tinktury, ani z vás nesejmu nemoc pouhým dotekem. Dostanete však něco mnohem cennějšího. Uvědomění, co jste v životě udělali špatně a proč tato chyba přerostla v nemoc. Díky tomu jste schopni se posunout dál, tuto lekci již budete mít za sebou. Kdybyste totiž nemoc prohnali léky nebo vás uzdravil léčitel, žádnou lekci byste nepochopili a museli si ji odžít jinak v jiném formátu.

Nejsem spasitelem, vrátím vám zodpovědnost za vaše zdraví do svých rukou.

Celé naše setkání je koncipováno jako průvodcovství k vašemu JÁ. Předám vám své znalosti i zkušenosti, naučím vás zdravě jíst, myslet, dýchat, meditovat a všechny techniky aplikovat do denních návyků. Je důležité nově obdrženým léčivým technikám věnovat během dne co největší pozornost, jedině takhle jste schopni je začlenit do denního provozu a eliminováním škodlivých programů se uzdravit.

Ebook Návod na vaše zdraví

Nejdůležitějším, co po setkání můžete dostat, je Návod na vaše zdraví. Jste individuálním člověkem a také máte individuální příběh, který vyžaduje individuální přístup a rozuzlení. V Návodu na zdraví obdržíte mapu ke svému pokladu - ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, HOJNOSTI.

K automaticky zaslanému jídelníčku a seznamu doporučených potravin si tak můžete objednat i tento váš individuální e-book pro zažití jednotlivých technik do denních návyků. Pdf obsahuje všechny probrané techniky na konzultaci, rozepsání vaší tělesné konstituce, probrání léčivých potravin i se seznamem termiky i léčivých účinků pro tvorbuvašeho vlastního jídelníčku, vašich myšlenkových vzorců i programů, doporučené akupresurní body pro mačkání, doporučené dechové a meditační techniky, kontakt na další vhodné terapeuty pro podporu léčby, doporučení facebookových skupin, instagramových účtů či knih týkajících se vašeho problému, a Návod obsahuje i tří-týdenní plán pro aplikování zdravých návyků k udržení pozornosti pro uzdravení.

Tento tří-měsíční plán nechtějí všichni klienti a proto je prodejný samostatně za 1500,- Kč mimo cenu konzultace.

Možnost domluvení dalšího setkání

Po prvním setkání se můžete objednat na další setkání, kde bychom šli do jiné roviny bytí a větší hloubky, i k naučení mnoha dalších technik. Objednání však nechám zcela na vás. Zkušenosti mám takové, že se stačí setkat 1-3x. V tomto je systém léčby absolutně jedinečný - předáním a naučením léčivých technik se z vás stane sebedoktor a další setkání není nutné.

Online vedení

V ceně je i online vedení skrze sociální sítě či email pro co největší efektivitu integrování obdržených návyků do vašeho života a pochopení dalších informací ohledně zdraví.

CENY:

  • 120 minut / 1.200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
  • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
  • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
  • 2-7 dní tvorby / 1.500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví