DIAGNOSTIKA

Konzultace je vždy vedena jako diagnostika-léčba. V případě preventivního setkání vám diagnostiku udělám též a posléze vás naučím techniky pro udržení zdraví.

Všechny diagnostické metody vychází z tradiční čínské medicíny, kdy lékaři neměli žádné diagnostické nástroje a ke správnému určení nemoci jim sloužily ruce, zrak a soubor otázek.

Využívám všechny diagnostické pilíře tradiční čínské medicíny dohromady, při vstupním setkání si projdeme všechny čtyři metody, které mi dohromady sesumírují přesný OBRAZ NEMOCI.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

PULSNÍ DIAGNOSTIKA

Zaprvé je třeba zdůraznit, že tradiční čínská medicína nahlíží na nemoc pacienta jako na nerovnováhu vnitřních orgánů, narušení jejich komunikace a zablokování energetického, informačního toku iontů. Každá nemoc je popsána z pohledu nadbytku či nedostatku a ukazuje na jedno přírodní počasí - zdali je nemoc horké povahy, chladné, suché či vlhké.

Pulsní diagnostika je neinvazivní diagnostickou metodou tradiční čínské medicíny a áyurvédy, která je schopna zjistit poměr zdravých a patologických energií v našich orgánech, přitisknutím prstů na daná místa, kde se projevují jemnohmotné vibrace pulsní vlny.

Na určitých pozicích na obou rukách na arterii se energeticky skrze meridiány projevují všechny tělesné orgány. Lehkým stlačením těchto pozic se dá zjistit jejich kvalita, funkce a životaschopnost, prakticky je možné zjistit, zdali jsou dané orgány oslabeny a podvyživeny, či v nadbytku, plné zánětu.

Druhým aspektem pulsní diagnostiky je zjištění kvality pulsu, která vypovídá o dalších souvislostech a původu nemoci - např. je-li nemoc horké povahy a vychází ze střev, nebo zdali je nemoc chladné povahy a vychází od ledvin či močového měchýře.

Kvalit pulsů na daných místech arterie je mnoho, terapeut musí znát dohromady 870 různých kombinací vibrací pulsní vlny.

Pulsní diagnostika tedy dokáže určením jednotlivých slabostí a nadbytků v orgánech předpovědět nemoc dlouho před jejím vznikem. Je tudíž i výbornou preventivní diagnostikou.

Jedinou její nevýhodou je subjektivní výsledek, založený na znalosti pulsní vlny a zkušenosti terapeuta, který nelze objektivně prokázat žádnými čísly či měřidly. Metodou je však přesnou a vloží-li pacient svoji důvěru do rukou terapeuta, dozví se o svém těle velmi citlivé údaje.

Samotné měření začíná položením obou zápěstí na připravený polštářek, uvolnění se do klidového režimu a vložení maximální důvěry terapeutovi. Osahání pulsu trvá přibližně 5-10 minut.

Několik hodin před vyšetřením pulsní diagnostikou JE ZAKÁZÁNO pít alkohol, užívat drogy a nadměrně sportovat, jelikož to zkresluje výsledek měření.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

DIAGNOSTIKA Z JAZYKA

Diagnostika z jazyka patří mezi další diagnostické metody tradiční čínské medicíny a áyurvédy a vychází ze zjištěné mapy jazyka, ve které každá barva či povlak určuje jinou patologii a zároveň určité místo na jazyku odpovídá příslušnému orgánu.

Fyziologicky se na jazyku promítá stav trávicího ústrojí, zejména žaludku a střev, dále funkce naší imunity a jak si dokáže poradit s bakteriemi a kvasinkami. Tradiční čínská medicína však propracovala mapu jazyka natolik, že každá jeho část určuje jiný orgán a z této diagnostiky jsme schopni zjistit, kde se příslušná nemoc nachází.

Barva jazyka je indikátorem vnitřního počasí (horko, chlad, vlhko, sucho), ze kterého tradiční čínská medicína vychází, jako o původci nemoci. Spolehlivě však určuje i různé citové a psychické problémy, jelikož jsou také brány jako nerovnováha vnitřních orgánů a počasí. Např. úzkostný a neklidný člověk bude mít červený jazyk nebo špičku, depresivní člověk bledý či nafialovělý, přemýšlivý a starostlivý otisknuté zuby po stranách jazyka, melancholický a plačtivý člověk tvarohovitý povlak vzadu u kořene jazyka.

Zkrátka, diagnostika jazyka poskytuje výborné informace o kvalitě trávení, imunity, vnitřním počasí a psychických poruchách pacienta.

Zdravý jazyk má být růžový s lehkým bílým povlakem, lehce vlhký a bez známek rýh či pupínků. Takový jazyk však ve Staré Číně měli pouze Sluneční vládci - císaři, a indikoval Božské zdraví. Dnes takovou kvalitu jazyka mají pouze malé děti, které ještě nejsou zasaženy patologickými vlivy moderní doby.

Samotná diagnostika je provedena vyfocením vašeho jazyka, aby nebyla nutnost vyplazovat jazyk a držet ho venku do znecitlivění, s následným vysvětlením patologických změn.

Pro co nejvyšší diagnostickou přesnost se doporučuje minimálně 1 hodinu před vyšetřením NEKONZUMOVAT zabarvovací potraviny či nápoje, jako je kafe, víno, kurkuma, červená řepa, chlorella, či čokoláda.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

DIAGNOSTIKA POHLEDEM

Diagnostika pohledem je dalším neinvazivním systémem, jak zjistit nemoc.

Jak vypovídá obrázek, na obličeji se promítají všechny orgány. Různé patologické změny v těchto oblastech (akné, ekzém, vrásky, lubrikace, barva místa) indikují, jakého orgánu se patologie týká. Avšak neplatí to v plném znění - pokud bude v těle masivní horkost, zarudne celý obličej, jestliže tělo napadla vlhkost, obličej chytne nažloutnou barvu a lehce nateče. Jsou tu však indikátory nemoci, které jsou zcela přesné - např. vráska mezi obočím odpovídá uzavřeným emocím v sobě, což dle tradiční čínské medicíny postihuje funkci jater. Dalším příkladem, který je téměř nejznámějším, jsou tmavé kruhy pod očima, které odpovídají funkci ledvin - a ledviny řídí naši vitalitu a životní sílu. Když se přepracujeme či nevyspíme, ihned se nám kruhy pod očima zobrazí.

Dalším příkladem, který je téměř nejznámějším, jsou tmavé kruhy pod očima, které odpovídají funkci ledvin - a ledviny řídí naši vitalitu a životní sílu. Když se přepracujeme či nevyspíme, ihned se nám kruhy pod očima zobrazí.

Do diagnostiky pohledem je řazeno i všímání si držení celého těla a jeho tvaru. Např. člověk hubený bude trpět nemocemi ze suchosti, člověk obézní nemocemi z vlhkosti, žena s celulitidou a velkými boky i stehny bude mít nedostatečnou funkci trávení.

Všechny tyto aspekty určují výsledný OBRAZ NEMOCI, ke kterému se snaží terapeut TČM dopracovat.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

VSTUPNÍ ROZHOVOR

Diagnostika rozhovorem je koncipována jako zodpovídání jednoduchých otázek, jichž je zhruba 160, a jejich vyplněním se získá komplexní přehled o zdravotním stavu klienta. Každá odpověď určuje, jaké orgánové oblasti se nemoc týká. Např. noční močení a večerní pocení indikuje oslabenou funkci ledvin, spontánní denní pocení a arytmie zase oslabené srdce, pocit plnosti a říhání ukazují na porušenou funkci trávení a jater. Rozhovor slouží jako finální a podrobné zjištění informací, které z pulsu, jazyka a pohledu nelze zjistit - a to subjektivní potíže klienta.

Vyplnění formuláře trvá přibližně 15-20 minut a lze jej zaslat online před sezením, aby se na konzultaci uvolnilo více času.


CENY:

 • 120 minut / 1.200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1.500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví