PROČ NEMOC PŘIŠLA

Každá nemoc má nějaký důvod, proč se promítla do fyziologického systému našeho organismu. Pro správnou léčbu je třeba určit její příčinu a pochopit, co nemoc svojí řečí klientovi říká. Nemocí se dostaneme do pomyslné jeskyně, která je stísněná a bere nám hodnotný prožitek a vjemy ze života. Nicméně - z každé jeskyně vede cesta ven. Je pouze na nás, zdali si dovolíme tuhle cestu najít a objevit krásy širého světa, které tuto jeskyni obklopují.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

HLEDÁNÍ PŘÍČINY NEMOCI

Nemoc je třeba vymýtit u kořene.

Nemoc je výsledkem patologických změn v těle, které byly způsobeny naším každodenním rozhodováním. Vznik každé nemoci je jen výsledkem našich životních rozhodnutí a tělo se nás snaží kontaktovat, abychom něco změnili. Díky tomu lze přesně zjistit, co bylo prvotní příčinou vzniku dané nemoci.

Tradiční čínská medicína i moderní funkční medicína vycházejí z toho, že se zaměřují na kořen nemoci, ne na její symptomy a důsledek, tzn. na chronickou bolest kolen nenasadí léky na potlačení bolesti a krémy utišující bolest, ale ví, že kolena bolí kvůli nedostatečné funkci okruhu ledvin a na ten se zaměří, přičemž se následně natrvalo uzdraví i kolena. Dává vám to smysl?

V průběhu let tedy tělo vysílá určité varovné signály, že je něco v nepořádku. Jejich vědomým ignorováním a vypínáním, např. jezením prášků proti bolesti, dostávají na síle a nemoc se později projeví horší formou.

Léčením symptomů se nemoc pouze potlačuje, harmonizací příčiny nemoci se celý systém uzdraví. Příčin vzniku nemoci je nespočet a na terapeutovi je, aby nalezl tu úplně první, z níž vychází všechny ostatní jako kaskáda dějů.

Témata příčin se pohybují v těchto odvětvích:

 • toxické prostředí (léky, očkování, chemie potravin, pesticidy, radiace, bakterie)
 • vnější počasí (prohřátí, prochladnutí, vysušení, zavlhčení, ofouknutí větrem)
 • nevhodné stravování (junk food a strava chudá na živiny, přemíra monotónní stravy)
 • regenerace (spánek, relaxace, dýchání, jóga, meditace)
 • pohyb (nedostatek pohybu, sportovní zranění, mechanické poškození)
 • psychika (emoce, myšlenky, nastavení mysli, strach)
 • vztahy (rodina, partner, vztah sám k sobě)
 • životní styl (stres, orientace na výsledek, život v přítomném okamžiku)
 • spiritualita (prokletí, karmické zatížení, nekomunikace se svojí Duší)
 • láska (nedostatek bezpodmínečné lásky a sebelásky, sebehodnoty, nadbytek manipulace)

Na setkání budou probrány všechny okruhy vzniku příčiny, dokud se prvotní vznik nemoci nenalezne. Bude volen soubor otázek podobných při regresní terapii. Jakmile se nálezu dosáhne, léčba se přímo cílí na danou příčinu, což má za následek velmi efektivní a rychlý výsledek.

CENY:

 • 120 minut / 1.200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1.500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

ROZKRESLENÍ RODINNÉHO KRUHU

Ze zkušeností vyplývá, že zdraví nejvíce ovlivňuje to, jak jsme šťastní v kolektivu, v němž se pohybujeme. Jestliže máme okolo sebe 5 nejbližších lidí a z nich 3 smýšlí velmi negativně, tímto nastavením mysli budeme ovlivněni a časem nás může stáhnout až dokonce ke vzniku nemoci.

Proto rodině a blízkým je při hledání příčiny nemoci věnován samostatný čas a klient si sám na papír rozepíše, jaké má vztahy s těmito osobami. Rodinu nemáme náhodou, každý její člen nám ukazuje nějaké zrcadlo, jaká témata máme v sobě nevyřešená a my díky nim můžeme měnit své pohledy na dané situace.

Mnoho nemocí vychází i z nepřijetí či rozhádání svých rodičů a je třeba se věnovat i tomuto tématu.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

VYSVĚTLENÍ DŮVODU NEMOCI

Jak již bylo napsáno, každá nemoc vzniká součtem životních rozhodnutí, které se fyzio-psycho-neuro-hormono-imunologicky zapisují do našich těl. Nemocí se snaží tělo říct, co je třeba změnit a uzdravit. Zjištěním příčiny jejího vzniku poté terapeut klientovi vysvětlí, proč mu tato nemoc do života přišla a co díky ní může pochopit.

Tento krok je naprosto zásadní v celém pojetí správné léčby, jelikož v tomto bodě klient přebírá za svůj život zodpovědnost a dozvídá se, že nemoc přišla pouze jeho zaviněním a také on jediný ji může vyléčit.

Po probrání všech potřebných pochopení je klientovi nabídnuta pomocná ruka průvodcovství. Terapeut klientovi předá Návod na uzdravení, aby si klient mohl ozdravným a očišťujícím procesem projít sám a plně pochopil, co mu nemoc do života přinesla.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví