LÉČBA

Léčení vychází z komplexního, celostního, holistického pohledu na individuální bytost a její životní podmínky i denní návyky. Ozdravný proces je cestou k osvobození z uzavřené jeskyně plné negativních vzorců a programů, je cestou pochopení, zkušenosti, prožitku a vývoje. Terapeut klientovi podává svoji ruku a stává se průvodcem na této cestě sebepoznání.

Mysl i tělo dostanou heslo k antiviru, jenž odviruje celou virovou databázi, která se tvořila dosavadním životem. Léčba je strukturována jako sdílení hodnotných technik k odblokování nemoci. Každý klient dostane svůj individuální Návod na zdraví ke svému životu a bude již pouze na něm, zdali techniky k uzdravení bude praktikovat.

Na prvním sezení je probrána diagnostika i s nalezením hlavní příčiny nemoci, posléze jsou vysvětleny a předány určité techniky pro domácí praktikování. Je možnost dohodnout se na dalším sezení a tyto léčebné techniky i informace více rozšířit. Pro co nejhlubší vštípení nových zdravých návyků a určité průvodcovství je doporučeno setkat se vícekrát.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

LÉČIVÝ JÍDELNÍČEK

Opravdu jsme to, co jíme. Výživa tvoří celou naši bytost, dostává se do všech buněk těla. Jestliže je založena na velmi nutričně chudých potravinách, uměle vytvořených průmyslem a bez špetku přirozeného života, do buněk se nedostávají potřebné živiny pro růst, funkci a vývoj. Výsledkem jsou nemocné a tupé mezibuněčné spoje, v nichž mezibuněčná komunikace strádá a vzniká nemoc z podvýživy - což jsou téměř všechny nemoci.

Léčivá výživa je propojením toho nejlepšího z východních i západních směrů. Zahrnuje všechny výživové směry od veganství až po paleo, tradiční čínskou dietetiku, áyurvédu, a dokonce i nutrigenetiku. Nevychází z klasického západního pohledu na výživu, jakým je nutriční terapie, proto klient nedostane žádné informace týkající se poměru jednotlivých makronutrientů, jakými jsou cukry, tuky, bílkoviny. Tělo není číslicová soustava a nepotřebuje přesně rozepsané dávky jídla ani počet makronutrientů na to, aby bylo zdravé a živé.

Přihlíží i na to, že každý máme individuální genetickou výbavu, jinou fyzio-psychickou konstituci, různě silný trávící oheň či metabolismus, i na sezónnost a lokálnost. Především však pracuje s přesným mířením daných potravin dle jejich mikronutrientů a energetického léčivého potenciálu na daný neduh, ať už se jedná o fyzickou nemoc, emoční a citové problémy, nebo prevenci či výkonnostní sportování.

K citlivému určení vhodných a nevhodných potravin slouží právě předešlá diagnostika i zjištění příčiny nemoci. Na každou nemoc existuje jedna potravina i bylinka. Potraviny jsou z pohledu tradiční čínské medicíny rozděleny do skupin podle jejich léčivých účinků, zdali zahřívají či ochlazují, zdali vyhánějí vítr nebo vysušují vlhkost, zdali zklidňují psychiku nebo naopak tonizují emoce, a z těchto skupin jsou voleny pro účinnou léčbu.

Klient obdrží seznam doporučených i nedoporučených potravin i bylin podle jeho aktuálního zdravotního stavu nebo žádosti kvůli výkonnostnímu sportování, a následně dostane rozepsaný vzorový terapeutický jídelníček, složený z těchto potravin, a strukturovaný na nadcházející 2 týdny.

Následně je vysvětleno praktikování vědomého stravování, což významně posiluje zdraví a zahrnuje soustředění i klid při konzumaci pokrmů, uvědomění si chuti a vůně jídla, jeho navibrování pro léčivý potenciál.

Dále klient dostane rozpis doporučených online obchodů, které nabízejí kvalitní potraviny bez chemie. Ve službě je i možnost společného nákupu pro pochopení významu vybraných potravin i léčivých čajů a společné vaření pro uvědomění si vhodných či nevhodných kombinací potravin, koření a bylin.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

PODPORA ZELENÝMI POTRAVINAMI JEČMENEM A CHLORELLOU


Pro rychlé nastartování ozdravného procesu a doplnění významných nutričně bohatých látek pro zvýšení vůle, životaschopnosti a odstranění únavy jsou doporučovány zelené potraviny Ječmen a Chlorella. Nejsou doplňky stravy, jsou sušenou kvalitní zeleninou.


Zelené potraviny pomohou vytvořit každodenní zdravý návyk a očistit tělo od nahromaděných toxických látek i zánětu. Samotné plnění plánu a Návodu na zdraví bude posléze jednodušší. Jsou vnímány jako základ stravy a obrovská vitaminová bomba, díky níž se tělo začne uzdravovat mnohonásobně rychleji. Jsou jistou vitaminovou, chlorofylovou, antioxidantní a enzymovou infuzí.

Doporučují se nejenom jako prvotní krůček k očistě a výživě těla, ovšem i jako prevence či pomoc při těžších případech, kdy není dostatek vůle a síly pro plnění ozdravného plánu v jeho celé šíři.

CHLORELLA - je sladkovodní řasou, jež se řadí mezi prvopočáteční organismy, na kterých závisí vyšší formy života. Z toho principu chlorella obsahuje vše, co je k životu potřeba - obrovskou paletu fytolátek, nejvyšší obsah protizánětlivého chlorofylu ze všech rostlin, vyšší obsah železa než vnitřnosti, vazebná místa pro odstranění těžkých kovů z těla, dostatečně pružnou buněčnou stěnu pro vcucnutí nežádoucích toxinů z těla, a především jako jediná rostlina na světě obsahuje všechny dostupně známé aminokyseliny - významně tím veganům ulehčuje stravování. Chlorella v těle plní funkci zásadotvornou, očistnou a protizánětlivou.

JEČMEN - je enzymatickým nápojem získaným vysušením šťávy z mladých listů ječmenné trávy. Je tedy elixírem života, velmi silným životabudičem a startovačem ozdravných změn. Pyšní se vysokým obsahem vitamínů, převážně vitamínu C a B komplexu, širokou škálou fytolátek, protirakovinnových antioxidantů, především je však téměř nacucaný enzymy prospěšnými k trávení a správnému rozkladu i vstřebatelnosti výživy. Ječmen plní funkci vyživovací, regenerační a růstovou.

Pro co nejvyšší užitek se doporučuje oba typy zelených potravin kombinovat - ječmen i chlorellu jíst současně, jelikož tělo se potřebuje očistit, detoxikovat a hned zároveň vyživit buňky, aby se na vyčištěná místa nedostaly nežádané škodliviny.

Na jaře a na podzim je vhodné zakomponovat zelené potraviny do detoxikačních kůr a zvýšit tak jejich účinnost.

Více na www.gw-int.net

CENY:

 • 1 x Ječmen GW (prášek na 2 měsíce) / 1.150,- Kč
 • 1 x Chlorella GW (tabletky na 2 měsíce) / 1.150,- Kč

PSYCHOSOMATIKA


Psychosomatika je lékařský obor, který zkoumá nemoc z pohledu psychosociální roviny. Snaží se zodpovědět na otázku, jakými negativními vzorci a chováním přispěl člověk k propuknutí nemoci a jak eliminováním těchto myšlenkových vzorců nemoc uzdravit.

Vychází z principu, že každá buňka ovlivňuje biochemické pochody těla na základě informace, kterou zachytí na své receptory. Na buňkách se nacházejí satelitní přijímače, na něž se zachytávají hormony, proteiny, či různé ionty a dokonce i elektrické nervové stimuly. Podle toho, jak žijeme a jaké stresory na nás působí, tělo vylučuje touto hormonální a imunologickou soustavou spleť látek, které okamžitě ovlivňují funkci buněk, jejichž důsledkem je zdraví nebo nemoc.

Tímto způsobem jsme schopni pouhou myšlenkou a životním stylem ovlivnit funkci každé buňky našeho těla. Každá skupina myšlenek či emocí ovládá přesně dané místo v těle a proto není náhodou, že žena onemocní rakovinou levého prsu a ne pravého. Onemocní přesně podle toho, jaké životní téma řeší a jaké části pohlavního spektra se týká.

Cílem psychosomatického rozhovoru je vysvětlení psychosociální příčiny nemoci, pokud tam nějaká je, a následnou úpravou vnitřních myšlenkových vzorců získat nový pohled na danou situaci. Součástí je i rozepsání životních okolností, které klienta dostávají pod tlak a vyvolávají stresovou reakci. Jejich vypsáním a přijetím si klient uvědomí, jaké situace na něj mají vliv a které nikoli a postupně je učen s těmito situacemi nakládat.

Někdy se může stát, že na konzultaci se zjistí, že nemoc pramení ze sociálního aspektu bytí. Např. anorexie může vzniknout nedostatečnou pozorností rodičů k danému dítěti. Jsou pak dvě cesty léčby, z nichž jedna je vedena přes dítě, nicméně není tak efektivní, jelikož příčina nemoci spočívá v rodiči, a druhá je vedena přes rodiče, kteří musí být fyzicky přítomni. Jestliže je dítě uvědomělé a starší 18 let, je možné vést terapii přímo přes něj.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

DECHOVÉ A RELAXAČNÍ TECHNIKY

V dnešní uspěchané době je všude okolo stres, shon a přemíra myšlení. Vytvořili jsme si novou závislost - jak zabavit mozek, především přemýšlením. Stresující a myšlenkové faktory vysílají do mozku signály, aby byl v neustálé činnosti a tělo aktivovalo sympatickou nervovou dráhu. Nevědomky jsme tak pod neustálým nátlakem informačních šumů a tělo připraveno k reakci.

V krvi máme nadbytek stresových hormonů, které buňky nutí k aktivitě a výsledkem je jejich rychlejší úmrtnost, tedy dělitelnost, tudíž rychlejší stárnutí a strádání organismu.

Pro vypnutí hlavy a aktivování parasympatické relaxační nervové dráhy jsou využívány dechové a relaxační techniky. Navíc se tímto do mitochondrií dostane mnohem více kyslíku a tělu je tak prodlužována výkonnost, mládí a dodána energie.

Dechové techniky jsou koncipovány pro začátečníky, proto není důvod se bát. Lehké zamotání hlavy a posléze nabuzení je přirozenou odezvou organismu na vyšší příjem kyslíku do tkání. Dechy jsou vedeny pro zvědomění procesu dýchání, přijetí vzduchu do plic, soustředění na břišní dýchání a podporu bránice pro masáž vnitřních orgánů. Každý dech je kontrolován terapeutem a odpočítáván tleskáním. Většinou se jedná o nádech na 4 doby, zadržení dechu na 8 dob a výdech na 8 dob. Poté je aplikováno hluboké dýchání a ventilování následných 5 minut, což má za výsledek zklidnění mysli a silnou relaxaci.

Relaxační cvičení jsou úvod do meditací a vysvětlením, proč je tato každodenní psychická hygiena důležitá. Je ukázáno držení těla, prstů, práce s myšlenkou a dechem.

Naučením těchto technik klient získá metody pro vypořádání se s denním stresem, shonem a přemírou myšlenek v hlavě. Taktéž je přiblížen ke své intuici.

Tato metoda byla použita pro léčbu úzkostných a panických poruch a vyhodnocena jako velmi účinná pro uzdravení.

CENY:

 • 120 minut / 1.200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1.500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

VĚDOMÁ PRÁCE SE STRACHY


Strach má každý z nás. Jsou buď malé a nedůležité, nebo silné, fobické a zdraví ohrožující. Pod všemi se však skrývá strach ze smrti. Strach je cestou k nemoci, jelikož značně ovlivňuje psycho-sociální rovinu bytí a zároveň ve fyziologickém systému pracují stresové hormony.

Např. anorexie vzniká ze strachu o ztrátu pozornosti, crohnova choroba vzniká ze strachu ze sebepřijetí, panická porucha vzniká ze strachu ze zklamání. Každý strach a pocit lze pojmenovat, to je při léčbě nejdůležitější.

Strachům se věnuje psychoterapeutická metoda RUŠ a její útržky jsou zařazeny i v technice Vědomé práce se strachy. Strach je nedostatkem lásky. Vyřešením strachu z něčeho můžeme objevit další střípek nás samotných a získat odvahu i sebevědomí k vystoupení z komfortní zóny.

Technika je vedena principem PŘIJETÍ-ODPUŠTĚNÍ a zvědomení strachů na bdělou úroveň. Všechny strachy jsou klientem vypsány na papír pro jejich uvědomění, následně jsou dechovými technikami lehce vydechnuty a poté se s nimi pracuje jako s imaginárními přáteli. Se strachem se dá vnitřně komunikovat a přijmout ho, poté mu odpustit a je částečně rozplynut. Tím klient postupně získává odvahu, aby mu mohl čelit - a když do něj vstoupí a vědomě si jej zpracuje, strach se rozplyne.

Taktéž k tomu napomáhá objevení a praktikování Bezpodmínečné lásky, která je silným průvodcem ke zbavení se jakéhokoliv strachu. Láska podmínečná je láska pro něco (manželství založené na majetku), nicméně láska bezpodmínečná je prostě láska v její surové kvalitě a podobě (láska k novorozeněti - je jedno, jestli má jednu ruku či tři nohy, prostě je to naše dítě a milujeme jej nadevše).

Protože kde je světlo, není tma. Tma je pouze nedostatkem světla. Proto i strach je pouze nedostatkem lásky a to v jakékoliv formě. Jeho přijetím a prosvícením zmizí z života navždy.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví

UČENÍ SEBELÁSCE A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE

Z psychologických průzkumů vyplývá, že aby celý léčivý proces zafungoval, jsou nejprve potřeba čtyři typy víry.

Víra v uzdravení. Víra v terapeuta. Víra v léčivý program. Víra v sebe.

Nejdůležitější vírou je právě ta poslední - víra v sebe, a proto je jí na setkání věnován samostatný čas.

Přijetí se, odpuštění si, milování se a být si vědom(a) své síly i intelektu, je základním stavebním kamenem celého života. Jestliže je sebehodnota a sebeláska nalezena a pěstována v tom správném směru bez ega a touhy po moci, život se začne tvořit dle vlastních představ. Převezmete za něj zodpovědnost a budete držet ony otěže.

Zbavíte se pocitu oběti, který vás k nemoci a strachu dovedl.

Co byste měli dnes pro sebe udělat, abyste se zítra cítili lépe?

Druhou částí je učení bezpodmínečné lásce a to ve všech jejích podobách. Jestliže máte neprosperující partnerský vztah, nedostanete informace k rozchodu či nalezení milence, ale k přijetí tohoto neprosperujícího vztahu a jeho možné obrácení v lepší pochopení. Každý partner je pouze naším zrcadlem toho, jak to máme v sobě nastaveno a jakou lekci potřebujeme prožít i pochopit. Partneři jsou našimi učiteli, když se s němi bez pochopení určitého tématu rozejdeme, přijde nám do cesty člověk se stejným nahlížením na nás a posléze budeme opět nešťastní.

Bezpodmínečné milování kohokoliv i čehokoliv otevírá Srdce a rozpouští bloky i vězení, ve kterých v manipulativním vztahu žijeme. Až se nalezne klíč k vlastnímu Srdci, teprve potom je možnost žít ve štěstí, harmonii a svobodě. Dřív ne. Dokud se tak nestane, stále se hraje hra s názvem Rat race - honění za penězi a mocí, majetkem.

Bezpodmínečná láska je v každém z nás, v našich Srdcích. Je to světelný paprsek, který jsme dostali jako dar ke spojení s celým Vesmírem a Univerzálním (chcete-li Božským) vědomím. Tak jej používejme. Jedině tak jsme schopni uzdravit sebe, své okolí, svoji rodinu, své přátele a dokonce i celou planetu Zemi. Všichni jsme společně propojeni přes kolektivní lidské vědomí. Když to začne u nás, může se to rozšířit do okolí. Tak si věřte.

Technika Učení sebelásce a Bezpodmínečné lásce je vedena jako systém sebedotazování a vnitřní meditace s procítěním Srdce s možností napojení na Univerzální nadvědomí skrze intuici.

CENY:

 • 120 minut / 1200,- Kč - první setkání Diagnostika-léčba
 • 90 minut / 800,- Kč - každé další setkání
 • 2-3 dny tvorby / v ceně konzultace - Léčivý jídelníček na míru
 • 2-7 dní tvorby / 1500,- Kč - pdf Návod na vaše zdraví