PRÁCE S NESNY

PRÁCE S NESNY

Většina lidí si asi umí představit co to je vykládání snů. Ale vykládat si (interpretovat) nesny?

Co jsou nesny? Stejně jak jsou nekonečně bohaté formy snů, stejně tak jsou přebohaté i formy nesnů. Vize, vhledy, vnuknutí, zjevení, to všechno jsou různé formy sdělení a komunikace podobně jako u snů. Nespíme však při nich. Někdo nebo něco s námi na úrovni vědomí komunikuje. Ale kdo a proč? A co s tím?

Nabízím jednotlivcům i skupinám vše co mi bylo dáno zjistit a objevit v oblastech

  • práce s nesny
  • interpretace nesnů
  • práce s nesny v návaznosti na práci se sny

NENÍ NIC KROM VĚDOMÍ. Mudrci dávnověku nám sdělují, že vše projevené i neprojevené vyvěrá z vědomí Zdroje. Osobně jsem přesvědčený, že tomu tak skutečně je. Pokud tomu tak opravdu je, potom je VŠE, CO JE projevem inteligence a života. V tomto náhledu na svět, se hranice mezi živým a neživým stávají pouhou hrou iluzí, klamů a vlastních přesvědčení a očekávání.

I když to stále vnímám jako zázrak, dnes už s ním počítám a očekávám jej. Snažím se hovořit nejen s duchovním rádcem, ale i s vodou, se stromy, s vlastními vnitřními zdroji mojí psyché ...

Meze a hranice ve skutečnosti neexistují. Existují pouze v nás samotných. Toto Poznání je však potřeba nejen prožít, ale i žít.

Podařilo se mi nastartovat úžasnou komunikaci například při napojování se na stromy. Obejmu dub, snažím se o určité vnitřní rozpoložení, poprosím dub o odpověď nebo impulz na určitou otázku nebo téma. Odměnou mi bývá něco jako sen. Krátká scéna, výjev, vjem. A protože je to velmi podobné snům, tak k těmto nesnům přistupuji z hlediska interpretace úplně stejně jako u snů. Funguje to stejně kvalitně jako u snů. Princip je stejný.

Když obdržím svoji odpověď od dubu a odcházím pak z lesa, jsem naplněný úžasem a pokorou před velkolepostí světa, kterou mohu takto zažívat. Můj úžas je pak ještě více umocněn moudrostí a velikostí odpovědi. Nějaké WAU prostě nestačí. Je to zázrak v přímém přenosu života.

Při správném napojení je možné obdržet odpovědi i od jiných částí a elementů světa, vody, zvířete, kamenů, Univerza ...

Velmi rád předám své zkušenosti. A nemusí jít pouze o verbální předávání informací a zkušeností. Vyšší formou sdílení je praktická část zažívaná přímo v přírodě.

Samozřejmě, že neslibuji zázraky. Ty jsou přece hluboko uvnitř Vás samých. Nabízím zkušenosti, práci na sobě samém a cestu.

Těším se na Vás a na naše společně prolnuté cesty. Není žádná náhoda, že právě nyní čtete tyto řádky.

více o práci s nesny a také konkrétní ukázky interpretace nesnů najdete zde www.pracesesny.cz

můžete si stáhnout názornou ukázku nesnu obdrženého od stromu dubu

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________