PRÁCE S ENERGIEMI

PRÁCE S ENERGIEMI, sexuální energií, Sluneční energií, vodou ...

Vše kolem nás i uvnitř nás jsou energie. Jsme součástí oceánu energií. Pokud se umíme takto dívat na svět, potom sami sebe chápeme jako součást Stvoření, která je mikrokosmem uvnitř makrokosmu. Úžasné je, že mezi mikrokosmem a makrokosmem hranice jsou a nejsou zároveň. Je to stejný zázrak, jakým je samotný život.

Nabízím Vám souhrn osvědčených tradičních ale i netradičních metod práce s energií.

  • práce s vnitřní energií
  • práce se Sluneční energií
  • práce se sexuální energií
  • ozdravné paradoxní dýchání
  • psychofyzická energetická cvičení
  • práce s léčivou vibrační zvukovou energií
  • a další jiné praktiky (osobně dle uvážení)

Zřejmě nikdy nebudeme u našich těl plně rozumět všem energetickým formám a procesům a jejich působení a tedy ani jejich plnému účelu. Již před tisíci lety lidé pracovali s energiemi, energetickými drahami a energetickými centry. My "moderní" lidé se stále učíme těmto znalostem dálného východu, zejména staré Indie a Číny. Kundalíny, čakry, akupunkturní body, to vše je tak úžasné, že prostě žasneme a žasneme. A nejen to, například jednotlivé složky stravy na nás působí tím nemocnějším způsobem, energeticky a informačně. Tradiční Čínská medicína propracovala celý systém náhledu na jejich působení. Některé potraviny přinášejí tělu vnitřní vlhkost, jiné sucho, teplo, chlad, vítr. Záleží přitom na stavu organismu, na roční době ...

Strava může být lékem, pokud ovšem chápeme vnitřní souvislosti. Mnoho lidí si například při nachlazení dává citrusy v domnění, že vitamínem C si pomohou, ale už neví, že citrusy je vnitřně ochladí právě ve chvíli, kdy potřebují vnitřně zahřát.

A protože vše jsou energie, můžeme se v podstatě bavit o čemkoliv. O vlivu geopatogenních zón, o vlivu Měsíce. Vědomá práce s energiemi je obecně to co lidstvo nyní čeká. Existuje jeden mocný energeticko-informační zdroj, který nás ovlivňuje zcela zásadně a přitom jej vědomě téměř nijak neumíme využívat. Přitom v nás ovlivňuje ty nejdůležitější procesy. Spouští a reguluje tvorbu hormonů. Ovlivňuje fyzické tělo, psychiku, plodnost. Je jím Slunce. Ale tak jak plně nerozumíme jeho podstatě, tak plně nerozumíme jeho vlivu. Ne nadarmo bylo Slunce hlavním hybatelem života pro mnoho záhadně vyspělých kultur dávnověku.

Mohu Vás naučit některé zajímavé cviky, které pracují s energií vlastního těla... se Sluneční energií. Mohu Vám předat několik zkušeností s energetickým působením v energetických centrech. Některé z nich volně přechází v psychofyzická cvičení.

Malý tip: pozorujte všechny situace, kdy si kýchnete. Kýchání poukazuje na energetické hladiny uvnitř drah. Při jednom konkrétním energetickém cvičení, velmi často dochází ke kýchnutí. Je to projevem zprůchodnění, nabití a pročištění drah. Kýchnutí však také může být varovným signálem, a pokud jej vyslyšíte a dodáte tělu včas energii například úžasně účinným moxováním, nemusí dojít na rýmu nebo nachlazení. Je velmi přínosné věnovat se více energetickým procesům uvnitř nás samotných. Ten kdo z toho nejvíce vytěží do života, jsme my sami.

CENY: 

  • skupinové 120 min / 300 Kč
  • osobní 90 min / 900 Kč
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________