Interaktivní Vitalizační Svícny

"VŠE JE SVĚTLO" říkají mudrci dávnověku. Ze Světla se rodíme a do Světla se navracíme. Světlo je něco víc, než jen pouhá energie fotonů. Světlo je propojeno s duchovní rovinou. Světlo je symbol, Světlo je princip, Světlo je život, Světlo je zázrak.

A navíc, není Světlo jako Světlo. Např. zde je názorná ukázka toho, jaké Světlo zříme, když jej zříme přímo v našem vědomí, tedy bez fyzického omezení našich fyzických očí. Jak je "vidět" Světlo má mnoho podob a úrovní.

nádherný "pracovní" očistný křišťálový svícen v našem Centru Serafín. Co ten už toho vyčistil


Se Světlem můžeme pracovat na mnoha úrovních. Např. svícen tvořený čistými křišťály, který používáme v Centru Serafín při vibračních zvukových harmonizacích je neuvěřitelně účinným pomocníkem při čištění prostoru od uvolněných nežádoucích energetických struktur. Světlo vytvářené ohněm, pronikající skrze křišťál a krystaly ... to není jen nádhera na pohled, to je současně i vitalizační účinek.

Světlo je živé, protože živě reaguje na vědomí všeho ve svém okolí. Světlo si zasluhuje naši úctu a vědomou pokornou pozornost. Například německý kvantový fyzik doktor Fritz Albert Popp objevil a prokázal, že všechny živé buňky vyzařují ze svého nitra zvláštní koherentní světlo. Částečky tohoto světla nazval biofotony a v jeho laboratořích probíhá intenzivní výzkum měření vyzařování biofotonů živých buněk za nejrůznějších podmínek. Studují jej i největší počítačové laboratoře. Toto dokonale koherentní světlo je totiž dokonalým médiem pro přenášení informací. Zdá se, že se buňky v našich tělech mezi sebou navzájem dorozumívají právě pomocí světla.

A krystaly?

Krystaly jsou také "živé", protože jejich vnitřní uspořádaná krystalická mřížka v sobě uchovává a vyzařuje informace, reaguje na informační pole a působí na něj. Krystaly specificky ovlivňují (harmonizují) energie okolního prostoru, ovlivňují stav našeho vědomí včetně naší tělesnosti. Můžeme je tedy používat vědomě i během dne, nejen ke zpříjemnění večera.

Postupně Vám zde budeme představovat různé svícny, jež v sobě ponesou (a tudíž budou vyzařovat) ten nejlepší záměr, jak harmonizovat prostor v našich srdcích. Všechny svícny jsou jedinečnou ruční prací skutečých mistrů sklářů. Českých sklářů. Kvalitní borosilikátové sklo, různé druhy krystalů, speciální posvátná geometrie, prvky Feng Shui, orgonitové prvky, symboly, "světelný" záměr tvůrců ... to vše jsou dary Světla svícnu.


NABÍDKA VITALIZAČNÍCH SVÍCNŮ - průměr 90 mm

vnější dárkové balení svícnů

vnitřní bezpečné profi balení svícnů


Tím nejvyšším a největším vlivem na vitalitu Světla z harmonizační svíce je z principu věci úroveň a naladění Vašeho vědomí. Můžete si harmonizační svícen vybrat a pořídit zcela vědomě, se záměrem harmonizace Vás samotných, nebo Vaší blízké osoby. Se svícnem a jeho Světlem se potom můžete po celý zbytek života ladit a napojovat své vědomí na vibrační schopnosti a dary harmonizačního svícnu. Jednou si jej pořídíte a po celý život s Vámi pak může souznít. Stačí jej čas od času energeticky očistit vodou (ideálně tekoucí) a Sluneční či Měsíční energií. Balení svícnů je na profi úrovni. Stane-li se vitalizační svícen dárkem od Vás, zcela jistě tím potěšíte blízkou Duši.

cena svícnů 2.790 Kč vč. DPH - ruční práce, každý kus je originál

některé druhy svícnů mohou být aktuálně dostupné pouze na dotaz (ohňový, růženinový)

po kliknutí na obrázek najdete dole na stránce info k možnosti darování kousíčku RaDosti dětem


KŘIŠŤÁLOVÉ SVÍCNY - nádherné vitalizační čističe prostoru

Král všech králů. Křišťál a křištálové svícny. Optické efekty nejsou o nic méně úchvatné, než ty energetické.


Například tento svícen má vloženou dominanci geometrie, symboliky, významu čísel, krystalů...

Tři specifické devítisegmentové krystalické struktury vytváří jedinečnou energetickou mřížku světelného pole.


dvojité otevřené stěny

dvojité uzavřené vyplněné stěny


krystalické harmonizační orgie

krystaly - nádhera na pohled i na dotek

Nádherná duchovní čeština. Písmeno L má od prastarých dob význam Svatého či Božského. EL nebo AL. Pokud produchovníme Svět (prodchneme jej Světlem), potom se naše cesty Světem budou ubírat cestami Světla. Cesty Světem ... vložíme-li písmeno L ... získáváme cesty SvětLem