BIOREZONANCE BICOM - optima

BIOREZONANCE - BICOM optima

Pokud je pro vás tento pojem naprostou novinkou, dovolte mi, abych se vám pokusila svými slovy ozřejmit tuto jedinečnou metodu.

Hodně lidí se mě ptá, co to vlastně je ta biorezonance a jak to funguje? Nebudu zde mluvit o jiných přístrojích, které se dají k biorezonanci využít, ale pouze o přístroji Bicom optima, se kterým mám osobní zkušenosti. Na úvod musím říct, že je to metoda poměrně složitá a tudíž vysvětlit ji v pár větách je obtížné.

Podívejme se nejdříve na základní teorie, o které se biorezonance opírá. Ve své složitosti jde až do principů kvantové teorie, podle které má každá částice vyskytující se v jakékoliv formě v našem světě kromě hmotné podstaty i svoji energii, z fyzikálního pohledu vlnovou délku neboli frekvenci. Zjednodušeně každá buňka našeho těla má svoji frekvenci, s tím, že buňky oka mají svoji jedinečnou frekvenci, buňky jater zase jinou atd. Tyto frekvence slouží pro komunikaci mezi buňkami, aby všechny procesy byly řízeny, tak jak mají být. Na základě těchto informací teprve dochází k pochodům na hmotné úrovni. Pokud tato komunikace není narušena, naše tělo pracuje podle jasně daných pravidel a my nepociťujeme obtíže. Ovšem v dnešní době, kdy na nás působí z okolního světa velké množství zatěžujících vlivů, může dojít k narušení této komunikace mezi buňkami v daných orgánech a to se navenek začne projevovat různými potížemi.

Mezi tyto vlivy patří například nadměrný stres, konzervační přísady a jiné chemikálie v potravinách, elektrosmog, geopatogenní zátěže, radioaktivita, chemikálie z průmyslu uvolňované do ovzduší, vody a půdy, infekce bakteriální, plísňové nebo paraziti, těžké kovy atd. Do určité doby a do určité míry je tělo schopno se s těmito zátěžemi vyrovnávat pomocí samoregulačních mechanismů. Problém nastane, budou-li na nás i nadále zátěže působit, případně bude-li jich přibývat. Poté pověstný pohár přeteče a v tu chvíli naše samoregulační schopnost selhává a začnou se projevovat neduhy navenek. Tělo vydává první varovné signály, pokud je nedokážeme správně vyhodnotit nebo je ignorujeme, postupně může problém přejít do chronického stadia. Samozřejmě se může projevit i akutně, například srdeční infarkt může být pouze vyústěním dlouhodobého ukládání tuku ve stěnách cév, tento proces může přitom trvat léta.

Pokud se budeme bavit o akutních potížích, i přes to, že mají dlouhodobý podklad, tam má svoje nezastupitelné místo klasická medicína. V tomto ohledu jsou její metody a postupy naprosto nenahraditelné. Ale pokud se zaměříme na potíže chronické, které mnohdy z pohledu klasické medicíny nemají jasné vysvětlení ani jasnou příčinu, tam dost často s klasickou léčbou a metodami nevystačíme. Lidé pochopitelně stále hledají i jiné přístupy - alternativní, které by jim pomohly zvládnout nebo vyřešit jejich obtíže. A zejména zde nabízí Bicom optima široké možnosti, které nám mohou pomoci ozřejmit, co vedlo k zatížení právě našeho organismu a poté dokáže prostřednictvím individuálně nastavených frekvencí, nastartovat naši samoregulační schopnost. Tyto frekvence jsou generovány přístrojem Bicom optima a prostřednictvím takzvaných elektrod přiváděny do konkrétních oblastí na našem těle. Jedná se o proceduru neinvazivní, bezbolestnou a vhodnou pro všechny věkové kategorie.

Více informací, včetně studií účinnosti, na oficiálním webu dodavatele  www.bicom-optima.cz

CENY:

  • 1.800 Kč - První sezení (cca 120 min. + čip)
  •   700 Kč - Kontrolní sezení (cca 90 min. + čip / kapky)
  • 1.400 Kč - Odvykání kouření (cca 60 min. + čip, + případně 2. sezení)
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________