KOLOIDNÍ STŘÍBRO, ZLATO ...

KOLOIDNÍ STŘÍBRO, KOLOIDNÍ ZLATO A DALŠÍ DISPERZE

Vyrábíme v prvotřídní kvalitě koloidní stříbro, koloidní zlato, koloidní měď, koloidní zinek ...

Koloidní disperze vyrábíme přímo na míru pro konkrétního klienta a pro konkrétní použití. Při běžném "anonymním" nákupu koloidního stříbra (a dalších kovů) nakupující nezná jejich stáří, přičemž právě čerstvost je jedním z klíčových parametrů. Nakupující také nezjistí velikost částeček metalického stříbra u dané koncentrace, což je také velmi důležitý kvalitativní parametr. Při stejné koncentraci mohou totiž částečky být různě veliké, přičemž optimální velikost je od 0,126 do 5 nm, což jsou řádově pouze jednotky atomů. Vědecká obec potvrzuje, že obecně takto malé částečky jsou průchozí pro ledviny. Jsou tedy bezproblémově vyloučitelné ledvinami a neukládají se v organizmu. U takového nákupu také nevíme, zda bylo důsledně dbáno, aby se od začátku výrobního procesu až do okamžiku převzetí (při skladování, při přepravě ...) koloidní disperze nijak nedostala do blízkosti elektrických zařízení, které ničí její kvalitu. Navíc jsou disperze velmi často baleny v nevhodné umělé hmotě.


KVALITY, KTERÉ NABÍZÍME

PORADENSTVÍ: V první řadě se snažíme porozumět tomu, k jakému účelu je vůbec vhodné užití koloidního stříbra (zlata, mědi, zinku ...) u daného klienta. Od toho se odvíjí doporučení vhodné koncentrace, aplikace a dávkování.

ČERSTVOST: Koloidní stříbro dodáváme osobně a zásadně co nejčerstvější v řádu dnů od jeho vyrobení.

PŘÍPRAVA NA MÍRU: Protože je stříbro (zlato ...) rozpuštěno v lékárenské vícenásobně destilované vodě, můžeme na krystalickou mřížku vody vhodně informačně působit. Pro každého klienta jsme tak schopni vyrobit individuální koloidní disperzi tzv. přímo na míru, s vhodnými informacemi podporujícími danou léčbu či účinnost.

KVALITA: Pro výrobu používáme osvědčený špičkový přístroj německé výroby, který garantuje vhodnou velikost metalických částeček.

BALENÍ, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ: Dbáme na to, aby koloidní disperze v celém procesu nijak nepřišly do styku s kovem, s umělou hmotou, s elektromagnetickým polem, ... Balení řešíme sklem, které zabraňuje průniku světla.

Povědomost o účincích koloidního stříbra je dnes na takové úrovni, že jejímu dalšímu lavinovitému šíření již nelze zabránit. Existují stovky studií o skvělých účincích koloidního stříbra. Ve světě se o koloidním stříbře dnes hovoří jako o tradičním léčebném prostředku, který moderní medicína tzv. znovuobjevila. Americká kosmická NASA mohutně využívá účinků koloidního stříbra pro své kosmonauty. Výrobci náplastí využívají antibakteriálních účinků stříbra zcela běžně, atd. atd.

Není naším záměrem zde na těchto stránkách přesvědčovat o účinnosti koloidního stříbra, zlata ... Kdo chce, ten si potřebné informace jistě dohledá, např. ZDE 


CENY:   UKÁZKA CEN NAŠICH BĚŽNÝCH KOLOIDNÍCH DISPERZÍ

  • koloidní stříbro 20 ppm 0,5 L / 1 L - 188 Kč / 368 Kč
  • koloidní stříbro 25 ppm 0,5 L / 1 L - 224 Kč / 422 Kč
  • koloidní stříbro 55 ppm 100 ml - 180 Kč - cestovní balení (hnědé sklo s rozprašovačem)
  • koloidní zlato 0,5 L / 1 L - 692 Kč / 1.250 Kč,
  • koloidní zlato 50 ml - 180 Kč - cestovní přruční balení (modré sklo s rozprašovačem)
  • koloidní měď  1 L - 368 Kč
  • koloidní zinek 1 L - 368 Kč
Dle potřeby vyrábíme také jiné koncentrace disperzí, Disperze vyrábíme převážně tzv. na míru, tzn. že jsou individuální. Cena se řídí dle kovu, koncentrace a objemu.

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________