WOW

VĚDOMÍ STROMŮ A LESA

ANEB EVOLUCE POSTAVENÁ NA HLAVU

Ukazuje se, že stromy v lese mezi sebou komunikují díky podhoubí. Mateřské stromy (stařešinové) se díky podhoubí dovědí, kterému semenáčku se právě nedaří. A nejen to. Mateřské stromy následně opět skrze podhoubí posílají chybějící klíčové prvky vzdáleným malým semenáčkům v nižších zastíněných patrech, aby jim tím až 5x zvýšily šanci na jejich přežití. Více zde


ZŘENÍ

JAK LZE ZŘÍT VĚDOMÍ

aneb JAK LZE ZŘÍT NEHMOTU

Chtěli byste "na vlastní oči" uzřít svoje vlastní vědomí? Chtěli byste vidět "na vlastní oči" nehmotu? Chtěli byste "na vlastní oči" pozorovat životní prostředí, ve kterém běžně funguje Duše?  Více zde


KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

GEOMORFOLOGICKÝ PRVEK

aneb KDYŽ DUCH PROMLUVÍ

V roce 2006 hledala paní Lynn Hickox muzeum dinosaurů a pro lepší orientaci si stáhla online fotky ze satelitu dané oblasti. Okamžitě ji zaujalo to, co spatřila. Dokonalý obraz indiánské hlavy s čelenkou. Daná oblast nese odedávna název Medicine Hat (šamanova čelenka). Více zde


KOSMICKÝ KÓD 144 (144 000)

KOSMICKÝ KÓD VŠECH KÓDŮ - Uvádím zde konkrétní tajné znalosti kódu 144 respektive 144 000 tak, jak s nimi tajně pracovali historičtí Sluneční vládci dávnověku, jako byl například egyptský vládce Tutanchamon, mayský vládce Pacal a další. Sami sebe napojovali na tento kód všech kódů (včetně kódu protisměrných rovnostranných čtyřstěnů). Více zde


MOZEK

V dnešní "moderní" době se miliardy lidí domnívají, že zdrojem vědomí je mozek a že vědomí je funkcí mozku.

Kde jinde by také vědomí mělo vznikat, že ano? Ovšem miliardy jiných lidí se naopak domnívají, že zdrojem vědomí je něco nehmotného, Duše .. Kosmické vědomí .. Více zde


ÚČINEK ZVUKU VE HMOTĚ

Je úžasné, jakou moc mají energie léčivých zvuků z léčivých nástrojů. Bez vysvětlování, bez přesvědčování, bez dogmat. Klient si jen lehne, prodýchává čakry a nechá na sebe působit léčivé zvuky a energie. Nejčastější zpětnou vazbou od klientů je jejich dojem, že se k nim lidé z jejich okolí chovají mimořádně hezky. Někdo to umí lépe specifikovat, někdo hůře, dojmy jsou však podobné. Co se jim ve skutečnosti děje?  Více zde


ODTAJNĚNÉ ČAKRY

PRÁCE SE SYSTÉMEM DEVÍTI ČAKER   

Stejně tak jako nemůžeme plně poznat podstatu Boha, Zdroje, Stvořitele, stejně tak zdá se nemůžeme plně poznat a popsat ani podstatu čaker, prány, karmy, kundalíní ...

Můžeme však s nimi úžasně a cílevědomě pracovat.   Více zde


MYŠLENKY

Záleží nám na tom, odkud či od koho pochází daná myšlenka? Neměli bychom prostě raději zkoumat její kvalitu sami za sebe, ve svém nitru? Zkusme to nyní. Postupně zde budou přibývat zajímavé myšlenky hodné našeho přezkoumání. Jejich zdroj sice budu uvádět, ale nechť to nebude kritériem. Nechť je nám to spíše inspirací k dalšímu studiu. Děkuji Vám, rádcové z různých rovin reality za Vaše podněty. Více zde


ART

ART

Projevy Ducha

Toto je důkazem, že jsme děti Kosmu, že máme Duši, jež je schopná obejmout Svět.

Boží jiskra v nás nejen dřímá, ale neustále i hoří. Postupně zde budou přibývat další a další artová videa. Děkuji jejich aktérům. Přeji zážitky a RaDost ze života. Videa zde


JAKÝ BUDE ROK 2018?

Jaký bude rok 2018 z pohledu numerologie?

No přece takový, jaký si jej uděláme. Ale teď vážně. Bude takový ... jaký si jej skutečně uděláte :). Je to stejné jako s otázkou jaký, že je vlastně svět?

Svět je přesně takový, jaký jej vnímáte, že je. On totiž ani jiný být neumí.  Více zde


LÉČIVÉ SOLFEGGIO FREKVENCE

SOLFEGGIO FREKVENCE

"Vše jsou vibrace" a z matematického hlediska vychází všechny frekvence z Posvátné geometrie.

Každá vibrace má svoji vlastní frekvenci. Tím, že vědomě do sebe necháme vstoupit Solfeggio frekvence, můžeme snadněji dosahovat rovnováhy, hojení, ukotvení ...      více zde


__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________