TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

TČM, akupunktura, aurikuloterapie, akupresura, bylinná léčba, úprava stravy, cvičení Čchikung, baňkování, tui-na masáže, moxování, a další ...


Základní teorie čínské medicíny představuje ohromnou sumu vědomostí. Počátky tohoto jedinečného léčebného systému se datují před 5 tisíci lety (první písemné zmínky o čínské medicíně se dochovaly v knize Huang Di Nei Jing; vnitřní kánon Žlutého císaře, císaře, který podle legendy vládl v letech 2698 až 2599 př. nl.). Kořeny TČM jsou ve starodávné čínské filozofii, jejíž pilíři jsou tzv. "Teorie o Jinu a Jangu" a "Učení o pěti prvcích". Celý systém je založen na taoistické filosofii rovnováhy dvou protikladných principů jin a jang. Tak jako se střídá den (jang) a noc (jin) i v lidském organizmu srdeční stah - systola (jang) střídá uvolnění - diastolu (jin), tonus sympatického nervstva pro stres, obranu (jang) střídá parasympatikus - uvolnění, trávení (jin). Čínští mudrci se věnovali podrobnému rozpracování kategorií jin a jang zhruba tři století kolem počátku našeho letopočtu. V oblasti přírodních věd a lékařství pak bylo do této teorie vetknuto množství odpozorovaných poznatků z přírody, které i dnes vytváří velmi zajímavou databázi informací o fungování lidského těla v souvislosti s počasím, zátěží a věkem. Nemoc je chápána jako proces jehož kořínky lze vystopovat daleko před tím než opravdu propukne jeho závažná fáze. Léčit nemoc až když propukne je podle slov čínského klasika jako : "kopat studnu, když už jsme žízniví, kout meče když už jsme napadeni nepřítelem". Pro lékaře tradiční čínské medicíny spíše platí heslo: "působit na to co tu ještě není".

TČM bere člověka jako nedílnou součást přírody a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru, tedy všudypřítomné uvědomování si propojenosti lidského organismu a jeho vnitřních a vnějších vazeb. Vycházejíc z tohoto pohledu na zdraví člověka pak ovlivňuje nemoc, neboli patologickou nerovnováhu Jinu a Jangu a nesoulad činnosti mezi orgány.

Ať už se jedná o akupunkturu, čínské masáže tuina, čínská cvičení tchaj-ti, čchi-kung či fytoterapii spojenou s dietetikou, to vše dohromady spojuje jednotná taoistická koncepce vyšetřování a diagnostiky.
Neuvěřitelně dlouhá tradice existence čínské fytoterapie pak zanechala bohatství desetitisíce léčivých drog z rostlinné ale i minerální říše.

Teorie o Jinu a Jangu

Jin a Jang jsou velice významné pojmy starověké čínské filozofie. Projevují se jako dva aspekty každého jevu. Jejich původ se spojuje s rozdělením nedělitelného Tao, tzv. velkým předělem (Tai Ji). Jin a Jang jsou ve vzájemném protikladu a současně nemohou existovat jeden bez druhého. Jang bývá nejčastěji symbolizován jako mužský aspekt, projevuje se stoupáním, expanzí, rozdělováním, atd. Jin je naopak spojován s ženstvím, klesáním, stálostí, jednotou. To zda má jev jinovou či jangovou povahu hodnotíme vždy vzhledem k něčemu.

Učení o pěti prvcích a vnitřních orgánech

Pět prvků nám umožňuje popsat interakci mezi pěti různými druhy hmoty. Rozlišujeme tedy dřevo, oheň, zemi, kov a vodu, což jsou elementy pro lidskou existenci naprosto nepostradatelné a jejich vzájemné působení vytváří podmínky pro všechno dění světa.

V lidském těle je pět prvků zastoupeno především jako orgány, a to pět "řídících", tzv. plných orgánů Cang (Zang) (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny) a šest "pomocných", tzv. dutých orgánů Fu (žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, trojitý zářič).

Dále rozlišujeme ještě tzv. zvláštní orgány Fu (mozek, dřeň, kosti, cévy, děloha, někdy se uvádí žlučník). K orgánům Zang se přidružuje vždy některá z tělesných tkání a tekutin, určitý smyslový orgán (vývod), konkrétní emoční projev, každý má vlastního "ducha".

K praxi má tradiční čínská medicína k dispozici hned několik nástrojů.:

Oblasti tradiční čínské medicíny

  • Akupunktura, akupresura - ovlivňování toku Qi v drahách pomocí vpichování tenkých jehliček do akupunkturních bodů nebo stlačování těchto bodů prsty
  • Bylinná léčba - obvykle individuálně stanovená bylinná směs v různé formě, nejčastěji v odvaru, prášku či různých typů tablet.
  • Úprava stravy - čínská dietetika - dodržování dietetických zásad optimalizuje léčbu. Zásady jsou obecné - podle ročních období, podle denní doby apod. a individuální - podle konstituce a obrazu nemoci.
  • Cvičení Čchikung (Qigong) - mnoho stylů a sestav pro pěstování zdraví a ovlivňování činnosti orgánů a tak i navozování dynamické rovnováhy Jinu a Jangu v těle. Je vhodné, aby se cvičení věnovat i terapeut pro zvýšení citlivosti při diagnostice a zlepšení umění práce s Čchi při terapii.
  • Baňkování - aplikace skleněných či plastových baněk ovlivňuje pomocí podtlaku funkci této oblasti i činnost celého systému. Účinek podle způsobu provedení.
  • Masáže - tui-na masáže - různé typy hmatů zaměřené na doplňování nedostatku i rozptylování nadbytku. Při využití této metody jako hlavního nástroje pro léčbu je třeba pracovat s Čchi.
  • Moxování - prohřívání akupunkturních bodů, drah a celých oblastí těla ovlivňuje tok Čchi v drahách a doplňuje Jang.

CENY: 

  • 60 minut / 600 Kč - Tradiční Čínská Medicína v běžném rozsahu
  • 60 minut / 600 Kč - poradenství TČM (strava, nemoci, souvislosti)
  • 60 minut / 600 Kč - akupresura
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________