PSYCHOFYZICKÁ CVIČENÍ

Prvotní je myšlenka. Tu následuje energie a energii následuje tělo. Věda už dnes ví, že pokud soustředíme svoji pozornost na konkrétní oblast našeho těla a vizualizujeme si v ní zdroj tepla, horka, ohně, tak skutečně fyzicky stoupne teplota v dané oblasti (cca o 0,1 °C) a platí to i naopak. Při vizualizaci chladu teplota oblasti zase o jednu desetinu klesne. Zdá se to na první pohled jako maličká změna. Stačí to však k rozproudění krve a energie v dané oblasti a to vede k nastartování a posílení vlastních ozdravných mechanismů.

Je zde ještě jeden důležitý aspekt, podle mě málo zmiňovaný. Ten kdo cvičí psychofyzická cvičení, ten věnuje sobě samému, svému tělu a svému léčení energii, čas a záměr. Už jen tento osobní výdej znamená, že na úrovni odstraňování příčiny nemoci jdeme správným směrem. Nemoc je moudrou řečí těla. Něco si žádá. Pokud se snažíme my sami, posilujeme tím schopnost uzdravení se.

Psychofyzických cvičení existuje převeliké množství. Na čištění ledvin, na oči, na oblast břicha, na prostatu, na ženské orgány, na ozdravení kostní dřeně, na výrůstky, ...

Tato cvičení jsou v podstatě o síle v jednoduchosti, jsou o pochopení principů života a světa, jsou o tvůrčím sebenahlížení. Posouvají nás výš nejen tělesně, ale celkově a komplexně.

Psychofyzická cvičení se mohou zaměřit na tu kterou oblast, kterou je potřeba uzdravovat. Lze různě variovat na stále tytéž principy.

Psychofyzická cvičení lze také rozšířit o přesouvání sexuální energie do oblastí, kde je potřebná akutní léčba. Dalším rozšířením je použití techniky paradoxního dýchání.

Jednou zažít je lepší, než stokrát číst. Na psychofyzickém cvičení je krásné, že jakmile člověk pojme jeho základní principy, potom už může být sám sobě léčitelem. Jste srdečně zváni.

CENY: 

  • skupinové 120 min / 300 Kč
  • osobní 90 min / 800 Kč
__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________