PARADOXNÍ DÝCHÁNÍ

OZDRAVNÉ PARADOXNÍ DÝCHÁNÍ

Není dýchání jako dýchání. To už dnes ví hodně lidí. DECH a DUCH ... dvě podobná slovíčka. Je to jeden z mnoha příkladů, na kterém vidíme, že kořeny češtiny sahají hodně hluboko do vědění o podstatě světa. DUCH v lidské bytosti sídlí. DUCH lidskou bytostí také proudí. DECH je jednou z jeho cest. Říkáme často: "vydechl život". Jakoby proud života proudil skrze DECH.

Pokud z nádoby nebo do nádoby něco proudí, můžeme to znázornit písmenkem E. Samotnou nádobu či rezervoár pak můžeme znázornit písmenkem U. Je to dokonalé. Mystika češtiny nás tím krásnou formou upozorňuje na to, že DECH je přímo spjatý s prouděním energií DUCHA.

Ve staré Číně věděli, uměli a praktikovali to, co my dnes musíme horko těžko objevovat. Pracovali například s vyráženým dechem. Pracovali také tímto způsobem vědomě s vnitřními energiemi.

Paradoxní dýchání je ozdravné dýchání, které lze zaměřit na ozdravování těch částí těla, které potřebujeme léčit. Spojuje dohromady účinky klasicky známých fyzikálních faktorů s účinky jemných vnitřních bioenergií a energií DUCHA. Současně je také psychofyzickým cvičením a současně je také klasickým cvičením - sUma sUmárum: v praxi dosahuje paradoxní dýchání skvělých výsledků. Pokud se dokážete denně věnovat  vědomému dýchání v rozsahu cca 3 x 3 minuty denně, potom máte v paradoxním dýchání praktickou pomůcku, jak účinně A ZEVNITŘ ozdravovat svoje zdravotní problémy.

Rád Vám předám tyto úžasné znalosti, tak jak mi bylo dáno je poznat.

CENY:   30 minut / 260 Kč

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________