EFT + NLP / MATRIX REIMPRINTING

E F T + NLP / MATRIX REIMPRINTING

Volnou kombinací těchto tří metod vziká velmi mocný nástroj pomoci.

EFT

Meridiány jsou určité kanály a dráhy, které probíhají uvnitř těla a vytváří hustou a spletitou propojenou síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu. Těmto vnitřním drahám pak odpovídají i dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem. Energie, která v meridiánech proudí je životní silou. Stará čínská medicína tuto životní sílu, která člověka a jeho zdraví udržuje v rovnováze nazývá Čchi. V Indii je známa pod pojmem Prána.

Životní síla udržuje lidi v rovnováze a ve zdraví tak, že vyživuje všechny buňky těla, během putování lidským tělem. Pokud Čchi proudí tak jak má, umožňuje v těle i v mysli nastolení harmonie. Toky energií v meridiánech se však mohou blokovat, nebo dokonce úplně zablokovat a tím se rovnováha poruší.

Akupunktura také vychází ze zjištění, že tělo lze léčit, pokud se v těle obnovuje energetická rovnováha. O něco velmi podobného se snaží i EFT- akupunktura bez jehel. Poťukáváním konkrétních bodů se aktivují meridiánové dráhy, tím se podporuje vyrovnávání energetického systému a rozpomínáním se na určité situace (psychicky rozrušující) se pod odborným vedením propojuje naše mysl. Negativní emoce jsou totiž spojeny s přerušováním toků energií v systému těla. Pokud se nepříjemné zážitky opakují nebo jsou příliš silné, určité toky energií jsou dlouhodobě narušeny, tím se oslabuje činnost orgánů souvisejících s příslušnými typy emocí a to může vést až k jejich onemocnění.

N L P - neurolingvistické programování

N L P - neurolingvistické programování je proces modelování vědomých i nevědomých vzorců (myšlení, komunikace a chování) při němž zcela zásadně rozvíjíme svůj osobní potenciál.

Když budeme dělat věci nadále tak, jak je děláme, nedosáhneme nové výsledky. Ke změně je třeba dělat věci jinak. NLP - neurolingvistické programování nám pomáhá uvědomit si, co v nás dokáže věci skutečně měnit.

Mnoho knih nás nabádá, abychom "mysleli pozitivně", "zachovali klid" a "získali a uchovali si kontrolu". Ale jak toho máme v každodenní praxi dosáhnout?

Odpovědí je schopnost učit se. Tato schopnost je onou klíčovou dovedností, díky které můžeme vše změnit. Dokážeme se pak učit osvojování nových a lepších strategií a jejich rozvíjení. Vůbec to však není snadné, protože ty nejpodstatnější prvky se nachází v našem podvědomí, tedy v našem nevědomí.

Metoda neurolingvistického programování umožňuje poznat, co děláme my sami, když "myslíme pozitivně", "zachováváme klid" a když "máme nad něčím kontrolu". Jsou to naše vlastní osobní zdroje. A z tohoto poznání se můžeme učit.

Proč jsme v některých situacích naprosto skvělí, ale nedokážeme takto jednat, kdykoliv chceme?

Čím si získáváme a přitahujeme lidi, kteří s námi chtějí pracovat a žít?

Proč někdy pociťujeme soulad sami se sebou a přitom dosahujeme nejlepších osobních výsledků a jindy tomu tak není?

NLP je úžasnou cestou objevů. Prvním krokem na objevné cestě je poznání jak a proč děláme to, co děláme. Teprve potom můžeme jít dál a učit se používat to, co chceme. Současně však také musíme rozkrývat a poznávat, co skutečně chceme, neboť to paradoxně často jen tušíme.

NLP nám pomáhá vytvořit si strategie pro všechno důležité, co děláme:

Strategie pro utváření vztahů

Strategie pro dosažení rovnováhy v našem životě

Strategie pro jednání s lidmi

Strategie pro osvojování schopnosti učit se

...

MATRIX REIMPRINTING

Podvědomé programy řídí drtivou většinu našeho chování, návyků a činností. Mnohé z těchto programů byly vytvořeny traumaty a také nesprávným pochopením situací kolem nás.

Tyto programy jsou udržovány v systému našich energeticko-informačních polí, které na podvědomé úrovni považujeme za aktuální události. Jestliže negativní programy způsobí nahromadění velkého množství stresu, tělo se následně mění na všech úrovních, na úrovni chemické, hormonální, DNA a buněčné úrovni. Tímto mechanismem pak vznikají nejrůznější psychická i fyzická onemocnění. MATRIX REIMPRINTING tyto zakódované a uložené obrazy mění a tím pomáhá naší psychice i fyzickému tělu k uzdravení.

Podobné přitahuje podobné, takový je zákon přitažlivosti.

Udržujeme-li v sobě traumatický nebo stresový zážitek a jeho obraz, přitahujeme tím podobné situace. Když pomocí MATRIXU stresovou událost vyřešíme a tím změníme vnitřní energeticko-informační obraz, umožníme tak tělu prožít novou skutečnost, kterou posíláme do našeho energeticko-informačního pole jako nový hologram. Tím přeprogramujeme to, co přitahujeme. Jsme tvůrci svých životů. Můžeme začít přitahovat to, co si skutečně přejeme a co nás skutečně naplňuje.

Tvůrcem MATRIX REIMPRINTING techniky je Karl Dawson, EFT Master.


CENY:  90 minut / 600 Kč - EFT + NLP / Matrix reimprinting

__________________________Sdílet na Facebooku Centrum Serafín__________________________